Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Částka 44/2009
Platnost od 28.05.2009
Účinnost od 27.06.2009
Zrušeno k 01.07.2012 (207/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2009,

kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 5 písm. b) se slova „§ 68 odst. 2 zákona“ nahrazují slovy „§ 67 odst. 1 zákona“.

2. V § 5 písmeno c) zní:

c) ostatní se podrobí kontrolnímu testování nejméně jednou za 3 roky.“.

3. V příloze č. 1 bod 2 zní:

2. registrační nálepkou vydanou rostlinolékařskou správou s registračním číslem, pod kterým je daný typ mechanizačního prostředku veden v úředním registru.“.

4. V příloze č. 4 části B bodu 7.1 se číslo „14“ nahrazuje číslem „6“.

5. V příloze č. 5 části A bodu 2 písm. b) tabulka zní:

„Rozsah měřených tlaků
(MPa)
Max. dělení stupnice
(MPa)
Přesnost
(MPa)
Třída přesnostiMax. hodnota stupnice
(MPa)
0-0,60,010,011,60,6
1,01,0
0,61,6
0,6-1,60,020,0251,61,6
1,02,5
>1,60,10,12,54,0
1,66,0
1,010,0“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru