Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.

Částka 5/2009
Platnost od 13.01.2009
Účinnost od 13.01.2009
Zrušeno k 01.01.2013 (470/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:

a) čtverce se zaoblenými rohy a se zkoseným pravým dolním rohem u kupónu s platností na kalendářní rok; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm,“.

2. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

j) holografický prvek, který je u ročního kupónu z obou stran barvy stříbrné a doplněný demetalizovaným příčným pruhem. Měsíční a sedmidenní kupóny mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné, bez demetalizovaného pruhu,“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje písmeno k), které zní:

k) dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.“.

4. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

i) holografický prvek, který je u ročního kupónu z obou stran barvy stříbrné a je doplněn demetalizovaným příčným pruhem. Měsíční a sedmidenní kupóny mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné, bez demetalizovaného pruhu. U všech kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90 ° oproti prvnímu dílu,“.

5. V § 4 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje písmeno j), které zní:

j) dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.“.

6. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta: „V horní části je údaj označující dobu platnosti.“.

7. V § 4 odstavec 5 zní:

(5) Jako základní podkladová barva je použita u kupónu platného pro:

a) kalendářní rok barva červená,

b) jeden měsíc barva modrá,

c) sedm dnů barva zelená.“.

8. V § 5 odstavce 1 až 8 znějí:

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve střední části kupónu. Piktogram je vysoký 5 mm a široký

a) pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny 13 mm,

b) pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, 12 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 3 mm a je umístěn v pravé horní části nad rámečkem pro zápis registrační značky.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v jeho pravé spodní části pod piktogramem vozidla a na zadní straně v jeho levé střední části. První a poslední číslice jsou vysoké 14 mm, ostatní číslice jsou vysoké 11,5 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno nad číslem označujícím rok platnosti v jeho pravé části a na zadní straně kupónu v jeho střední části. Písmeno je vysoké 35 mm.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny na přední i zadní straně kupónu v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

(6) Holografický prvek je na přední straně kupónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho středové části. Rámeček je 6 mm vysoký a 41 mm široký. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna vlevo vedle rámečku ročního kupónu a vpravo vedle rámečku měsíčního a sedmidenního kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu vlevo nad rámečkem pro zápis registrační značky.“.

9. V § 6 odstavce 2 až 9 znějí:

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve střední části u levého okraje kupónu. Piktogram je vysoký 5 mm a široký

a) pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny 13 mm,

b) pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, 12 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 3 mm a je umístěn u spodního okraje kupónu nad číslicí označující rok platnosti.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části kupónu pod holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 8 mm, ostatní číslice jsou vysoké 6,5 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu nad číslem označujícím rok platnosti a je vysoké 29 mm.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny ve střední části u pravého okraje kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní části kupónu. Jeho tvar je shodný a u všech druhů kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90° oproti prvnímu dílu.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu. Vpravo od rámečku jsou písmena RZ vysoká 2 mm.

(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny nad piktogramem vozidla a symboly dopravních značek. Série je umístěna vpravo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.“.

10. V § 16 odstavec 2 zní:

(2) Elektronické zařízení musí být vráceno osobním předáním na kontaktním nebo distribučním místě. Přitom musí být předloženo Osvědčení o registraci vozidla nebo Technický průkaz nebo jiný doklad o vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele nebo zástupce provozovatele vozidla, pokud je v mýtném systému registrován.“.

11. V § 20 se slovo „návodu“ nahrazuje slovy „Smluvních podmínek“.

12. Příloha č. 1 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro vozidlo

a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny

b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun
b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun

2. Kupóny s platností na jeden měsíc pro vozidlo

a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny

b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun
b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun

3. Kupóny s platností na sedm dnů pro vozidlo

a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
a) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny

b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun
b) do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny do méně než 12 tun

13. Příloha č. 2 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníUsekDélka (km)
D1Praha, Chodov - Kývalka (exity 2-182)180,0
D1Brno, Slatina - Kroměříž, západ (exity 201-258)57,0
D1Lipník nad Bečvou - Bravantice (exity 298-342)45,0
D2Brno, Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61)
(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)
57,8
D5Praha, Třebonice - Beroun, východ (exity 1-14)14,4
D5Beroun, centrum - státní hranice (exit 18 až km 151)
(v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)
132,2
D8Praha, hranice hl. m. - Lovosice (km -2 až exit 48)50,5
D8Řehlovice - státní hranice (exit 64 až km 92)27,9
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exit 1 až km 84)83,9
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R6Praha, Řepy - Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R7Praha, Ruzyně - letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R10Praha, Satalice - Bezděčín (exity 1-39)40,2
R10Kosmonosy - Ohrazenice (exity 46-71)25,0
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice3,3
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (exity 264 až 296)32,4
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,1
R48Frýdek-Místek - Český Těšín, jih (km 47 až exit 70)19,4
R52Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26)16,9
R56Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek12,2
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0“.

14. Příloha č. 3 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
Dl Praha, Spořilov - Kroměříž, východ (exity 1-260) 260,6
Dl Lipník nad Bečvou - Bohumín, západ (exity 298-370) 72,4
D2 Brno, jih - státní hranice (exit 1 až km 61) 61
D3 Mezno - Čekanice (exity 62-76) 14
D5 Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151) 150,9
D8 Praha, hranice hl. m. - Lovosice (km -2 až exit 48) 50,5
D8 Řehlovice - státní hranice (exit 64 až km 92) 27,9
D11 Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84) 83,9
Rl Praha, Horní Počernice - Praha, Běchovice (exity 60-63) 3,3
Rl Praha, Slivenec - Praha, Ruzyně (exity 16-28) 12,3
R4 Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41) 31,6
R6 Praha, Řepy - Nové Strašecí (exity 1 -32) 31,7
R6 Tisová-Cheb, sever (exity 149-169) 20
R7 Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18) 16,6
R10 Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71) 71,3
R35 Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44) 17,5
R35 Sedlice - Opatovice 3,3
R35 Mohelnice, jih- Křelov (exity 235-261) 25,8
R35 Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 32,4
R46 Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 39,2
R48 Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3) 3,1
R48 Frýdek-Místek - Český Těšín, jih (km 47 až exit 70) 19,4
R52 Modřice - Pohořelice, jih (exity 7-26) 19,5
R55 Otrokovice, obchvat (km 29 až exit 32) 2,7
R56 Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek 12,2
R63 Bystřany - Řehlovice (exity 1-7) 7,0“.

15. V příloze č. 4 se u silnice I. třídy I/48 číslo „39,3“ nahrazuje číslem „39,5“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Řebíček v. r.

Přesunout nahoru