Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/2009 Sb.Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

Částka 42/2009
Platnost od 25.05.2009
Účinnost od 01.06.2009
Zrušeno k 01.01.2012 (350/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2009

o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 371/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) stanoví nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky, jejichž uvádění na trh a prodej spotřebitelům jsou omezeny.

§ 2

Sloučeniny fosforu

Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnostních se nesmí uvádět na trh a prodávat spotřebitelům. Omezení uvádět na trh se nevztahuje

a) na prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými zaměstnanci,

b) na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí Evropských společenství.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Požadavky uvedené v této vyhlášce byly oznámeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Přesunout nahoru