Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 138/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka 41/2009
Platnost od 25.05.2009
Účinnost od 01.07.2009
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. května 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

V části 2 přílohy k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd povolání 2.19.6 Všeobecná sestra, porodní asistentka zní:

„2.19.6 Všeobecná sestra, porodní asistentka

8. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, podílení se na zajišťování potřeb a úrovně soběstačnosti pacientů nebo uživatelů sociálních služeb.

2. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v gynekologii a v porodní asistenci pod odborným dohledem, zejména podílení se na zajišťování nezbytného dohledu a poskytování zdravotní péče během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky.

9. platová třída

1. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

2. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem při fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.

3. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů pod odborným dohledem, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů či úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení.

10. platová třída

1. Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti od 3 let věku. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

2. Zajišťování komplexní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství, příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání.

3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti do 3 let věku.

2. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů a úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech.

3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v porodnictví a gynekologii bez odborného dohledu při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech, instrumentace při porodu císařským řezem. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.

4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategoriích a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem, včetně připravování informačních materiálů.

5. Organizování a koordinování činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zabezpečování mezioborové spolupráce v rámci menších organizačních celků. Vedení celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového novorozence na porodním sále na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu.

2. Samostatné provádění a vyhodnocení diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovské, ultrazvukové nebo urodynamické vyšetření.

3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické i přímé řízení ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru