Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 130/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Částka 39/2009
Platnost od 15.05.2009
Účinnost od 01.06.2009
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. května 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku65507110771083509060983010660115701255013620147801602017370188502047022200
2do 2 let679073708000867094001020011060120001303014130153401663018030195702124023030
3do 4 let705076508300900097701058011480124601352014670159201726018720203002205023900
4do 6 let7320794086209340101401099011920129301404015230165201791019420210702288024800
5do 9 let7600824089509690105201140012370134201457015810171401858020160218602374025740
6do 12 let78908550929010070109201184012840139301512016410178001929020920226902464026710
7do 15 let81908890964010450113401228013330144501569017030184702001021710235502557027710
8do 19 let850092301000010840117701275013830150001628017670191602077022530244402653028760
9do 23 let882095801039011260122201323014360155701690018350198902155023380253602754029840
10do 27 let915099401078011680126801373014910161601754019040206402237024260263102857030970
11do 32 let9510103201119012120131601425015480167701820019760214202322025170273102965032140
12nad 32 let9870107201162012580136601478016070174001889020510222302410026120283403077033350“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7420805087309460102701113012070131101422015420167501815019680213602318025150
2do 2 let7700836090609830106701156012530136001475016000173801883020430221602406026100
3do 4 let79808680940010200110701199013000141201531016610180501955021200230002497027080
4do 6 let82809010977010580114901245013500146601589017240187302028022000238702591028110
5do 9 let861093501014010990119301292014010152201649017890194302105022830247702688029160
6do 12 let894097001052011400123801341014540158001711018560201702184023690257002790030260
7do 15 let9280100801092011840128501392015080164001777019270209302267024580266802895031400
8do 19 let9630104601134012280133401444015650170201844019990217202353025510276803005032580
9do 23 let9990108501177012750138401499016240176601913020750225402442026470287303119033810
10do 27 let10380112701222013230143701556016850183301986021530233902534027470298103237035080
11do 32 let10770116901268013730149201615017500190302061022350242702629028510309403359036410
12nad 32 let11180121401316014250154901676018160197502139023200251902729029590321103485037780“.

3. V příloze č. 3 v I. skupině - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se v bodu 2.2. za slova „nad žáky“ vkládají slova „nebo studenty“ a slova „učební nebo odborné praxe“ se nahrazují slovy „praktického vyučování nebo praktické přípravy“.

4. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, bod 3. zní:

3. Soustavné poskytování zdravotní péče na

3.1. operačních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.“.

5. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se doplňují body 7. a 8., které znějí:

7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.“.

6. V příloze č. 3 ve III. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví, se doplňuje bod 9., který zní:

9. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.“.

7. V příloze č. 3 ve IV. skupině - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, bod 3.3. zní:

„3.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru