Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

Částka 34/2009
Platnost od 28.04.2009
Účinnost od 13.05.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

114

VYHLÁŠKA

ze dne 17. dubna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, zní:

„Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.

Seznam referenčních skupin

číslo terapeutické skupinyterapeutická skupinačíslo referenční skupinyreferenční skupina*)léčivé látky v referenční skupině převažující
1Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu1/2léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, antagonisté H2 receptorů, parent.A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famotidin
1/3léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, p.o.A02BC01 omeprazol,
A02BC02 pantoprazol,
A02BC03 lansoprazol,
A02BC05 esomeprazol
1/4léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, parent.A02BC01 omeprazol,
A02BC02 pantoprazol,
A02BC05 esomeprazol
2Spasmolytika2/1spasmolytika, p.o.A03AA04 mebeverin,
A03AB06 otilonium bromid,
A03AD02 drotaverin,
A03BB01 butylskopolamin
2/2spasmolytika, parent.A03AD01 papaverin,
A03AD02 drotaverin
3Prokinetika3/1prokinetika, p.o.A03FA01 metoklopramid,
A03FA03 domperidon,
A03FA itoprid
4Antiemetika4/1antiemetika,
setrony, p.o.
A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron
4/2antiemetika,
setrony,
parent. a rekt. aplikace
A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
4/3antiemetika,
ostatní, p.o
R06AD03 thiethylperazin,
A04AD embramin
5Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění5/1léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, kyselina aminosalicylová a jí látky podobné, p.o.A07EC01 sulfasalazin,
A07EC02 mesalazin
6Protiprůjmové mikroorganismy6/1protiprůjmové mikroorganismy, p.o.A07FA protiprůjmové mikroorganismy - Escherichia coli,
A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou,
A07FA02 Saccharomyces boulardi sicatus
7Miiltienzymové přípravky7/1multienzymové přípravky, mikronizované lékové formy, p.o.A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20000 U v jedné tabletě
8Léčiva k terapii diabetů - insuliny8/1léčiva k terapii diabetu, insulin lidský - lahvičky, parent.A10AB01 insulin lidský rychle působící,
A10AC01 insulin lidský středně dlouze působící
8/2léčiva k terapii diabetů, insulin lidský - cartridge, analoga insulinů - lahvičky i cartridge, parent.A10AB01 insulin lidský,
A10AB04 insulin lispro,
A10AB05 insulin aspart,
A10AB06 insulin glulisin,
A10AC01 insulin lidský,
A10AD01 insulin lidský,
A10AD04 insulin lispro,
A10AD05 insulin aspart,
8/3léčiva k terapii diabetu, insuliny a analoga dlouze působící, parent.A10AE04 insulin glargin,
A10AE05 insulin detemir
9Léčiva k terapii diabetu9/1léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - I. a II. generace, p.o. (kromě glipizidu, glikiazidu a glimepiridu)A10BB01 glibenklamid,
A10BB03 tolbutamid,
9/2léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - II. generace, p.o.A10BB07 glipizid,
A10BB09 gliklazid,
A10BB12 glimepirid
9/3léčiva k terapii diabetu, glitazony, p.o.A10BG02 rosiglitazon,
A10BG03 piog1itazon
9/4léčiva k terapii diabetu, glinidy, p.o.A10BX02 repaglinid,
A10BX03 nateglinid
9/5léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systémA10BH01 sitagliptin,
A10BH02 vildagliptin,
A10BX04 exenatid,
A10BX07 liraglutid
10Léčiva k terapii deficitu minerálů10/1léčiva k terapii deficitu minerálů, soli vápníku, p.o.A12AA04 uhličitan vápenatý,
A12AA07 chlorid vápenatý
10/2léčiva k terapii deficitu minerálů, soli hořčíku, p.o.A12CC06 mléčnan horčenatý,
A12CC09 orotát horečnatý
11Enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu11/1enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu, parent.A16AB03 agalsidáza alfa,
A16AB04 agalsidáza beta
12Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění12/1léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny, nižší síly určené především k profylaxi TEN, parent.B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/2léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny, vyšší síly určené především k terapii TEN, parent.B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/3léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, parent.B01AE01 desirudin,
B01AE02 lepirudin,
B01AE06 bivalirudin
13Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění13/1léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, antagonisté vazby ADP na receptor, p.o.B01AC04 klopidogrel,
B01AC05 tiklopidin,
13/2léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, p.o.B01AE07 dabigatran,
B01A rivaroxaban,
B01A apixaban
14Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH)14/1specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), parent. a inhal. aplikaceB01AC09 epoprostenol,
B01AC11 iloprost,
B01AC21 treprostinil
14/2specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o.C02KX01 bosentan,
C02KX02 ambrisentan,
C02KX03 sitaxentan,
C02K tezosentan
15Fibrinolytika, parent.15/1fibrinolytika, enzymy, parent.B01AD02 altepláza,
B01AD04 urokináza,
B01AD11 tenektepláza
16Antifibrinolytika - aminokyseliny16/1antifibrinolytika, aminokyseliny, p.o.B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová
16/2antifibrinolytika, aminokyseliny, parent.B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminome hylbenzoová
17Léčiva k terapii anémií - soli železa17/1léčiva k terapii anémií, dvojmocné nebo trojmocné železo, p.o.B03AA02 fumarát železnatý,
B03AA07 síran železnatý,
B03AB02 komplex železa s isomaltosou
17/2léčiva k terapii anémií, trojmocné železo, parent.B03AC02 komplex železa s isomaltosou,
B03AC07 glukonan sodno-železitý
18Faktory stimulující erytropoézu působením na receptor erythropoetinu18/1faktory stimulující erytropoézu, parent.B03XA01 erythropoetin (epoetin alfa),
B03XA02 darbepoetin alfa,
B03XA03 pegepoetin (Metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta),
epoetin beta,
epoetin delta,
epoetin zeta
20Donátory NO k terapii anginy pectoris20/1donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling.C01DA02 glycerol trinitrát,
C01DA08 isosorbid dinitrát
20/2donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie dlouhodobá, p.o.C01DA02 glycerol trinitrát,
C01DA08 isosorbid dinitrát,
C01DA14 isosorbid mononitrát,
C01DX12 molsidomin
20/3donátory NO k terapii anginy pectoris. parent.C01DA02 glycerol trinitrát,
C01DA08 isosorbid dinitrát
21Antihypertenziva21/1antiadrenergní látky působící centrálně i periferně, p.o. (kromě prazosinu)C02AB01 methyldopa,
C02AC05 moxonidin,
C02AC06 rihnenidin,
C02CA06 urapidil
22Diuretika22/1diuretika, p.o.C03AA03 hydrochlorothiazid,
C03BA04 chlortalidon,
C03BA11 indapamid,
C03BA metipamid
23Antihypertenziva - beta-blokátory23/1antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní neretardované a krátkodobě působící, p.o.C07AA17 bopindolol,
C07AB02 metoprolol (neretardované lékové formy), C07AB03 atenolol,
23/2antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní retardované a dlouhodobě působící, p.o.C07AB02 metoprolol (retardované lékové fonny),
C07AB04 acebutol,
C07AB05 betaxolol,
C07AB07 bisoprolol,
C07AB08 celiprolol,
C07AB12 nebivolol,
C07AG02 karvedilol
24Antihypertenziva - blokátory kalciových kanálů24/1antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu dlouhodobě působící, p.o.C08CA01 amlodipin,
C08CA02 felodipin (retardované lékové formy),
C08CA03 isradipin (retardované lékové formy),
C08CA08 nitrendipin,
C08CA09 lacidipin,
C08CA10 nilvadipin,
C08CA12 barnidipin,
C08CA13 lercanidipin
24/2antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu krátkodobě a střednědobě působící, p.o.C08CA02 felodipin (neretardované lékové formy), C08CA03 isradipin (neretardované lékové formy), C08CA05 nifedipin (všechny lékové formy)
24/3antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o.C08DA01 verapamil,
C08DB01 diltiazem
25Antihypertenziva - léčiva působící na systém renin-angiotenzin-aldosteron25/1antihypertenziva, inhibitory ACE krátkodobě a střednědobě působící, p.o.C09AA01 kaptopril,
C09AA02 enalapril,
C09AA06 quinapril
25/2antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě působící, p.o.C09AA03 lisinopril,
C09AA04 perindopril,
C09AA05 ramipril,
C09AA08 cilazapril,
C09AA09 fosinopril,
C09AA10 trandolapril,
C09AA11 spirapril,
C09AA13 moexipril,
C09AA16 imidapril
25/3antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o.C09CA01 losartan,
C09CA02 eprosartan,
C09CA03 valsartan,
C09CA04 ibersartan,
C09CA06 kandesartan,
C09CA07 telmisartan,
C09CA08 olmesartan
25/4antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o.C03DA01 spironolakton,
C03DA04 eplerenon
26Periferní vazodilatancia26/1periferní vazodilatancia, p.o. (kromě hydrogenovaných námelových alkaloidů a kombinací dihydroergokristinu)C04AD02 xantinol nikotinát,
C04AD03 pentoxifylin,
C04AE02 nicergolin,
C04AX21 naftidrofuryl,
C04DA04 etofyllin nikotinát,
26/2periferní vazodilatancia, parent.C04AB02 tolazolin,
C04AD03 pentoxifylin,
C04AD etofylin
27Venofarmaka27/1venofarmaka, p.o.C05BX01 dobesilat vápenatý,
C05CA04 troxerutin,
C05CA53 diosmin kombinace
C05CX01 tribenosid,
C05CX escin
28Hypolipidemika28/1hypolipidemika, statiny, p.o.C10AA01 simvastatin,
C10AA02 lovastatin,
C10AA03 pravastatin,
C10AA04 fluvastatin,
C10AA05 atorvastatin,
C10AA07 rosuvastatin
28/2hypolipidemika, fibráry, p.o.C10AB02 bezafibrát,
C10AB05 fenofibrát,
C10AB08 ciprofibrát
29Antimykotika používaná v dermatologii29/1antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini undecylenas)D01AA01 nystatin,
D01AA02 natamycin,
D01AC01 klotrimazol,
D01AC03 ekonazol,
D01AC08 ketokonazol,
D01AC10 bifonazol,
D01AC11 oxikonazol,
D01AC16 flutrimazol,
D01AE14 ciklopirox,
D01AE15 terbinafin,
D01AE22 naftifin
29/2antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, ostatníD01AE04 kyselina undecylenová,
D01AE jiná antimykotika k zevnímu použití
30Antipsoriatika používaná v dermatologii30/1antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, dehtyD05AA dehty,
D05AA dehty (odbarvený dehet)
30/2antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehtyD05AX02 calcipotriol,
D05AX03 calcitriol,
D05AX04 tacalcitol,
D05AX05 tazaroten
31Antibiotika používaná k lokální terapii31/1antibiotika používaná k lokální terapiiD06AX01 kyselina fusidová,
D06AX09 mupirocin
32Kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné32/1kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 1. a 2. generaceD07AB19 dexamethason acetát (0,01%),
D07AC04 fluocinolon acetonid (0,01%),
D07AA02 hydrokortison acetát (1,0%),
D07AA03 prednisolon (0,4%),
D07AB09 triamcinolon acetonid (0,1%)
32/2kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 3. a 4. generaceD07AB10 alclometliason (0,05%),
D07AB08 desonid,
D07AB02 hydrokortison butyrát (0,1%)
33Kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné33/1kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 1. a 2. generaceD07AC04 fluocinolon acetonid (0,05%- 0,2%),
D07AC03 desoximethason (0,25%)
33/2kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 3. a 4. generaceD07AC01 betamethason valerát (0,1%),
D07AC01 betamethason dipropionát (0,05%),
D07AC17 flutikason propionát (0,05%),
D07AC12 Halometason propionát (0,05%),
D07AD02 Halcinonid (0,1%),
D07AD01 klobetasol propionát (0,05%),
D07AC14 methylprednisolon aceponát (0,1%),
D07AC13 mometazon furoát (0,1%),
D07AC18 prednikarbat
34Antiseptika a dezinficiencia34/1antiseptika a dezinficiencia -obsahující kvartérní dusíkD08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík
35Léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris35/1léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris, retinoidyD10AD01 tretinoin,
D10AD03 adapalen,
D10AD04 isotretinoin
35/2léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris, ostatní léčivaD10AE01 benzoyl peroxid,
D10AX03 kyselina azelaová
35/3léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris, antibiotické látkyD10AF01 klindamycin,
D10AF02 erythromycin,
36Imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy36/1imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidyD11AX14 takrolimus,
D11AX15 pimekrolimus
37Gynekologická antimykotika37/1gynekologická antimykotika, lok. nebo vag. aplikaceG01AF02 klotrimazol,
G01AF05 ekonazol,
G01AF12 fentikonazol
38Gynekologická antiseptika38/1gynekologická antiseptika, lok. nebo vag. aplikace, (kromě přípravků obsahujících laktobacillus)G01AX03 polykresulen,
G01AX11 polyvidon-jód,
G01AX tetraboritan sodný
39Gynekologická antibiotika používaná k lokální terapii39/1gynekologická antibiotika, lok. nebo vag. aplikaceG01AA02 natamycin,
G01AA10 klindamycin,
G01AX12 ciklopirox
40Prostaglandiny40/1prostaglandiny, parent.G02AD01 dinoprost,
G02AD04 karboprost
41Inhibitory prolaktinu41/1inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté I. generace, p.o.G02CB01 bromokriptin,
G02CB06 tergurid
41/2inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace, p.o.G02CB03 kabergolin,
G02CB04 quinagolid
42Estrogeny42/1estrogeny, p.o.G03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol,
G03DC05 tibolon
42/2estrogeny, lokální vag. aplikaceG03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol
43Progestiny43/1progestiny I. generace, p.o.G03DA02 medroxyprogesteron,
G03DC02 norethisteron,
G03DC03 lynestrenol
43/2progestiny II. generace, p.o.G03DA04 progesteron,
G03DB01 dydrogesteron
43/3progestiny, parent.G03DA03 hydroxyprogesteron,
G03DA04 progesteron (depotní lékové formy)
44Gonadotropiny44/1gonadotropiny choriové, parent.G03GA01 choriový gonadotropin,
G03GA08 rekombinantní choriový gonadotropin
44/2gonadotropiny ostatní, parent.G03GA02 gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný,
G03GA04 urofolitropin, urofolitropin vysoce čištěný,
G03GA05 folitropin alfa,
G03GA06 folitropin beta,
G03FA07 lutropin alfa
45Močová spasmolytika45/1močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transderm. aplikaceG04BD04 oxybutinin,
G04BD06 propiverin,
G04BD07 tolterodin,
G06BD09 trospium chlorid,
45/2močová spasmolytika, retardované formy, p.o.G04BD07 tolterodin,
G04BD08 solifenacin,
G04BD10 darifenacin,
G04BD11 fesoterodin
46Léčiva k terapii benigní hyperpiazie prostaty46/1léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o.C02CA04 doxazosin,
G04CA01 alfuzosin,
G04CA02 tamsulosin,
G04CA03 terazosin
46/2léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o.G04CB01 finasterid,
G04CX03 mepartricin
47Antagonisté růstového hormonu47/1antagonisté růstového hormonu, krátkodobě působící, parent.H01CB01 somatostatin,
H01CB02 oktreotid
47/2antagonisté růstového hormonu - dlouhodobě působící, parent.H01CB02 oktreotid,
H01CB03 lanreotid
48Antagonisté gonadotropin uvolňujícího hormonu48/1antagonisté gonadotropin-uvolňujícího hormonu, parent.H01CC01 ganirelix,
H01CC02 cetrorelix
49Kortikosteroidy k systémové terapii49/1kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o.H02BA04 methylprednisolon,
H02AB07 prednison,
H02AB08 triamcinolon
49/2kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parent. - depotníH02AB01 betamethason (depotní lékové formy),
H02AB04 methylprednisolon (depotní lékové formy)
50Antityreoidální léčiva50/1antityreoidální léčiva, p.o.H03BA02 propylthiouracil,
H03BB01 karbimazol,
H03BB02 thiamazol
51Tetracykliny51/1tetracykliny, p.o.J01AA02 doxycyklin,
J01AA08 minocyklin
52Peniciliny s úzkým spektrem účinku52/1peniciliny s úzkým spektrem, p.o.J01CE02 fenoxymethylpenicilin,
J01CE06 penamecilin,
J01CE10 benzathin fenoxymethylpenicilin
53Cefalosporiny53/1cefalosporiny I. generace, p.o.J01DB01 cefalexin,
J01DB05 cefadroxil,
J01DC04 cefaklor,
53/2cefalosporiny II. generace, p.o.J01DC02 cefuroxim axetil,
J01DC10 cefprozil
53/3cefalosporiny I. generace, parent.J01DB03 cefalotin,
J01DB04 cefazolin
53/4cefalosporiny III. generace, parent. (kromě cefoperazonu)J01DD01 cefotaxim,
J01DD02 ceftazidim,
J01DD04 ceftriaxon
54Karbapenemy54/1karbapenemy, parent.J01DH02 meropenem,
J01DH03 ertapenem
55Makrolidová, azalidová, ketolidová a linkosamidová antibiotika55/1makrolidy, p.o.J01FA01 erythromycin,
J01FA02 spiramycin,
J01FA06 roxithromycin,
J01FA09 klarithromycin,
J01FA10 azithromycin
55/2linkosamidy, p.o.J01FF01 klindamycin,
J01FF02 linkomycin
56Chinolony56/1chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu)J01MA01 ofloxacin,
J01MA02 ciprofloxacin,
J01MA03 pefloxacin,
J01MA06 norfloxacin,
J01MA12 levofloxacin
57Imidazolové deriváty57/1imidazolové deriváty, p.o.J01XD01 metronidazol,
J01XD03 ornidazol
58Antimykotika k systémové terapii58/1antimykotika k systémové terapii, triazolové deriváty, p.o.J02AC03 vorikonazol,
J02AC04 posakonazol
59Systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis59/1systémová antivirotika k terapii infekcí vyvolaných herpes virus hominis, p.o.J05AB01 aciklovir,
J05AB09 famciklovir,
J05AB11 valaciklovir,
J05AB15 brivudin
60Antiretrovirotika60/1antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HIV infekce, p.o.J05AF02 didanosin,
J05AF04 stavudin,
J05AF06 abakavir,
J05AF09 emtricitabin
60/2antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o.J05AF08 adefovir,
J05AF10 entecavir
61Inhibitory neuraminidázy61/1inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhal. aplikaceJ05AH01 zanamivir,
J05AH02 oseltamivir
62Imunoglobuliny normální lidské62/1Imunoglobuliny normální lidské, i.m.J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro intramuskulární aplikaci
62/2Imunoglobuliny normální lidské, s.c.J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro subkutánní aplikaci
62/3Imunoglobuliny normální lidské, i.v.J06BA02 imunoglobuliny normální lidské pro intravenózní aplikaci
63Taxany63/1taxany, parent.L01CD01 paklitaxel,
L01CD02 docetaxel
64Inhibitory proteinkinázy64/1inhibitory proteinkinázy, p.o.L01XE04 sunitinib,
L01XE05 sorafenib
65Superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu65/1superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parent.L02AE02 leuprorelin,
L02AE03 goserelin,
L02AE04 triptorelin
66Antiestrogeny a inhibitory aromatáz66/1antiestrogeny, p.o.L02BA01 tamoxifen,
L02AB02 toremifen
66/2inhibitory aromatáz, p.o.L02BG03 anastrozol,
L02BG04 letrozol,
L02BG06 exemestan
67Antiandrogeny67/1antiandrogeny, p.o.L02BB01 flutamid,
L02BB03 bikalutamid
69Interferony a jiná léčiva69/1interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění, - nepegylované formy, parent.L03AB01 interferon alfa natural,
L03AB04 interferon alfa-2a,
L03AB05 interferon alfa-2b
69/2interferony alfa-2 - pegylované formy, parent.L03AB11 peginterferon alfa-2a,
L03AB10 peginterferon alfa-2b
69/3interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parent.L03AB07 interferon beta-1a,
L03AB08 interferon beta-1b,
L03AX13 glatiramer acetat,
70Imunosupresiva70/1imunosupresiva - specifická, p.o. i parent. (kromě leflunomidu a azathioprinu)L04AD02 takrolimus,
L04AA06 kyselina mykofenolová,
L04AA10 sirolimus,
L04AA18 everolimus
70/2imunosupresiva - biologická, léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parent.L04AB01 etanercept,
L04AB02 inflixirnab,
L04AB04 adalimumab,
L04AA21 efalizumab,
L04AA24 abatacept,
71Nesteroidní protizánětlivá léčiva71/1nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o.M01AB05 dikiofenak,
M01AC01 piroxikam,
M01AC05 lornoxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE02 naproxen,
M01AE03 ketoprofen,
M01AE11 kyselina tiaprofenová,
M01AE12 oxaprozin,
M01AE17 dexketoprofen,
M01AG02 kyselina tolfenamová,
M01AX01 nabumeton,
M01AX17 nimesulid
71/2nesteroidní antiflogistika, rekt. aplikaceM01AB01 indometacin,
M01AB05 diklofenak,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE03 ketoprofen
71/3nesteroidní antiflogistika, parent.M01AB05 diklofenak,
M01AC01 piroxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE03 ketoprofen,
M01AH04 parekoxib
71/4nesteroidní protizánětlivá léčiva COX2 selektivní (koxiby), p.o.M01AH01 celekoxib,
M01AH03 valdekoxib,
M01AH05 etorikoxib
73Centrálně působící myorelaxancia73/1centrálně působící myorelaxancia, p.o.M03BX01 baklofen,
M03BX02 tizanidin,
M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiokolchikosid,
M03BX07 tetrazepam,
N05BX01 mefenoxalon
73/2centrálně působící myorelaxancia, parent.M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiocolchicosid
74Léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy74/1léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, vitamin D, p.o.A11CC01 ergokalciferol,
A11CC05 cholekalciferol
74/2léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, metabolity vitaminu D, p.o.A11CC03 alfakalcidol,
A11CC04 kalcitriol
74/3léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, bisfosfonáty, p.o.M05BA04 kyselina alendronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA07 kyselina risedronová,
74/4léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, hormony přištitných tělísek a analoga, parent.H05AA02 teriparatid,
H05AA03 parathormon
75Léčiva k terapii hyperkaicémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění75/1léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parent.M05BA02 kyselina klodronová,
M05BA03 kyselina pamidronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA08 kyselina zoledronová
76Anestetika celková76/1anestetika celková, parent.N01AH01 fentanyl,
N01AH02 alfentanil,
N01AH03 sufentanil,
N01AH06 remifentanil
77Anestetika lokální77/1anestetika lokální, parent.N01AB02 prokain,
N01BB01 bupivakain,
N01BB03 mepivakain,
N01BB09 ropivakain,
N01BB10 levobupivakain,
N01BB trimekain,
78Opioidy78/1silné opioidy, p.o.N02AA03 hydromorfon,
N02AA05 oxykodon
78/2silné opioidy, transderm. aplikaceN02AB03 fentanyl,
N02AE01 buprenorfin
78/3slabé opioidy, p.o.N02AA08 dihydrokodein,
N02AX02 tramadol
79Analgetika-antipyretika79/1analgetika-antipyretika, p.o.N02BA01 kyselina acefylsalicylová,
N02BA02 aloxiprin,
N02BB02 metamizol,
N02BE01 paracetamol
79/2analgetika-antipyretika, parent.N02BB02 metamizol
N02BE01 paracetamol
80Antimigrenika k terapii akutního záchvatu80/1antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, p.o.N02CC01 sumatriptan,
N02CC02 naratriptan,
N02CC03 zolmitriptan,
N02CC06 eletriptan,
N02CC07 frovatriptan
80/2antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, nasal. aplikaceN02CC01 simiatriptan,
N02CC03 zolmitriptan
81Antiepileptika jiná81/1antiepileptika jiná, p.o.N03AX12 gabapentin,
N03AX16 pregabalin
82Antiparkinsonika82/1antiparkinsonika, anticholinergika, p.o.N04AA02 biperiden,
N04AA04 procyklidin,
N04AC01 benzatropin
82/2antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o.N04BC04 ropinirol,
N04BC05 pramipexol,
82/3antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o.N04BX01 tolkapon,
N04BX02 entakapon
82/4antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o.N04BD01 selegilin,
N04BD02 rasagilin
83Antipsychotika - neuroleptika83/1antipsychotika, neuroleptika klasická - I. třídy, p.o.N05AA01 chlorpromazin
N05AF03 chlorprotixen,
N05AF05 zuklopentixol
83/2antipsychotika, - neuroleptika klasická II. třídy, p.o.N05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol
83/3antipsychotika, neuroleptika, parent. - nedepotníN05AA01 chlorpromazin,
N05AA02 levomepromazin,
N05AD01 haloperidol,
N05AF05 zuklopentixol
83/4antipsychotika, neuroleptika - I. třídy, parent. - depotníN05AB02 flufenazin,
N05AF oxyprothepin
83/5antipsychotika, neuroleptika - II. třídy, parent. - depotníN05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol,
N05AF05 zuklopentixol
83/6antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o.N05AD03 melperon,
N05AL03 tiaprid
84Antipsychotika - II. generace84/1antipsychotika druhé volby při selhání risperidonu, p.o.N05AE03 sertindol,
N05AH04 quetiapin,
N05AL05 amisulprid,
N05AX11 zotepin
84/2antipsychotika třetí volby - speciální, p.o.N05AE04 ziprasidon,
N05AH03 olanzapin,
N05AX12 aripiprazol
84/3antipsychotika speciální, parent. - nedepotníN05AE04 ziprasidon,
N05AH03 olanzapin
85Anxiolytika85/1anxiolytika, benzodiazepiny, p.o.N05BA01 diazepam,
N05BA02 chlordiazepoxid,
N05BA03 medazepam,
N05BA04 oxazepam,
N05BA08 bromazepam,
N05BA09 klobazam,
N05BA12 alprazolam,
N05BA23 tofisopam
86Antidepresiva86/1antidepresiva, neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů, p.o.N06AA02 imipramin,
N06AA04 klomipramin,
N06AA08 dibenzepin,
N06AA10 nortriptylin,
N06AA16 dosulepin,
N06AA21 maprotilin,
N06AX03 mianserin
86/2antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); enhancery reuptake serotoninu (SRE), p.o.N06AB03 fluoxetin,
N06AB04 citalopram,
N06AB05 paroxetin,
N06AB06 sertralin,
N06AB08 ímvoxamin,
N06AB10 escitalopram,
N06AX05 trazodon,
N06AX14 tianeptin
86/3antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI), p.o.N06AX11 mirtazapin,
N06AX16 venlafaxin,
N06AX17 milnacipran,
N06AX bupropion
87Léčiva k terapii demence Alzheimerova typu87/1léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transderm. aplikaceN06DA02 donepezil,
N06DA03 rivastigmin,
N06DA04 galantamin,
N06DX01 memantin
88Nootropika88/1nootropika, p.o.N06BX02 pyritinol,
N06BX03 piracetam,
N06BX18 vinpocetin,
N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba
88/2nootropika, parent.N06BX03 piracetam,
N06BX18 vinpocetin
89Parasympatomimetika89/1parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu)N07AA01 neostigmin,
N07AA02 pyridostigmin,
N07AA30 ambenonium
90Léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy90/1léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, kortikosteroidy, intranasal. aplikaceR01AD01 beklometason,
R01AD05 budesonid,
R01AD06 mometason,
R01AD08 flutikason,
90/2léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, antihistaminika, intranasal. aplikaceR01AC02 levokabastin,
R01AC03 azelastin
91Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu91/1léčiva Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o.R03CC02 salbutamol,
R03CC08 prokaterol,
R03CC13 klenbuterol
91/2léčiva Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhal. aplikaceR03AC02 salbutamol,
R03AC03 terbutalin,
R03AC04 fenoterol a jiná antiastmatika
92Preventivní antiastmatika - kortikosteroidy92/1preventivní antiastmatika, kortikosteroidy, - ve formě aerosolu, suspense a roztoku, inhal. aplikaceR03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason,
R03BA08 ciklesonid
92/2preventivní antiastmatika, kortikosteroidy - prášky, inhal aplikaceR03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason
93Preventivní antiastmatika93/1preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působících betamimetika, inhal. aplikaceR03AC12 salmeterol,
R03AC13 formoterol
93/2preventivní antiastmatika, xantiny, p.o.R03DA04 teofylin (retardované lékové formy),
R03DA05 aminofylin (retardované lékové formy)
93/3preventivní antiastmatika, antileukotrieny, p.o.R03DC01 zafirlukast,
R03DC03 montelukast
93/4preventivní antiastmatika, anticholinergika a antialergika, inhal. aplikaceR03BB01 bromid ipratropia,
R03BB04 bromid tiotropia
93/5preventivní antiastmatika, fixní kombinace, inhal. aplikaceR03AC12 salmeterol/ R03BA05 flutikason,
R03AC13 formoterol/ R03BA02 budesonid,
R03AC13 formoterol/ R03BA01 beclomethason
94Expektorancia94/1expektorancia, p.o.R05CB01 acetylcystein,
R05CB02 bromhexin,
R05CB06 ambroxol,
R05CB15 erdostein
94/2expektorancia, parent. a inhal. aplikaceR05CB01 acetylcystein,
R05CB02 bromhexin,
R05CB03 karbocystein,
R05CB05 mesna,
R05CB06 ambroxol,
95Antitusika95/1antitusika, p.o. (kromě kodeinu)R05DA01 ethylmorfin,
R05DA09 dextromethorfan,
R05DB13 butamirát,
R05DB19 dropropizin,
R05DB27 levodropropizin
96Antihistaminika96/1antihistaminika sedativní, p.o.R06AA04 klemastin,
R06AB03 dimetinden,
R06AD02 promethazin,
R06AX bisulepin,
R06AX02 cyproheptadin,
R06AX17 ketotifen
96/2antihistaminika nesedativní, p.o.R06AE07 cetirizin,
R06AE09 levocetirizin,
R06AX13 loratadin,
R06AX27 desloratadin
97Oftalmologika - antiinfektiva97/1oftalmologika, antiinfektiva, chinolony, lok.S01AX11 ofloxacin,
S01AX13 ciprofloxacin,
S01AX17 lomefloxacin,
S01AX191evofloxacin
97/2oftalmologika, antiinfektiva, antibiotika ostatní, lok.S01AA01 chloramfenikol,
S01AA11 gentamicin,
S01AA12 tobramycin,
S01AA13 acidiun fusidicum,
S01AA24 kanamycin,
S01AB04 sulfacetamid
97/3oftalmologika, antiinfektiva, virostatika, lok.S01AD03 aciklovir,
S01AD09 ganciklovir
98Oftalmologika - kortikosteroidy98/1oftalmologika, kortikosteroidy prvé řady, lok.S01BA01 dexamethason,
S01BA02 hydrokortison
98/2oftalmologika, kortikosteroidy druhé řady, lok.S01BA03 kortison,
S01BA04 prednisolon,
S01BA07 fluorometholon
99Oftalmologika - protizánětlivá léčiva99/1oftalmologika, protizánětlivá léčiva, lok.S01BC01 indometacin,
S01BC03 diklofenak
100Oftalmologika používaná k terapii glaukomu100/1oftalmologika používaná k terapii glaukomu, sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lok.S01EA04 klonidin,
S01EA05 brimonidin,
S01EB01 pilokarpin
100/2oftalmologika používaná k terapii glaukomu, inhibitory karboanhydrázy, lok.S01EC03 dorzolamid,
S01EC04 brinzolamid
100/3oftalmologika používaná k terapii glaukomu, betablokátory, lok.S01ED01 timolol,
S01ED02 betaxolol,
S01ED03 levobunolol,
S01ED05 karteolol
100/4oftalmologika používaná k terapii glaukomu, prostaglandiny nebo jejich deriváty, lok.S01EE01 latanoprost,
S01EE02 unoproston,
S01EE03 bimatoprost,
S01EE04 travoprost
101Oftalmologika - mydriatika a cykloplegika101/1oftalmologika, mydriatika a cykloplegika, lok.S01FA01 atropin,
S01FA04 cyklopentolát,
S01FA06 tropikamid,
S01FB01 fenylefrin (koncentrace 10 % nebo více)
102Oftalmologika - antialergika (kromě kortikosteroidů)102/1oftalmologika, antialergika - antihistaminika, lok.S01GA52 tetryzolin kombinace,
S01GX02 levokabastin,
S01GX06 emedastin,
S01GX07 azelastin,
S01GX10 epinastin
102/2oftalmologika, antialergika - stabilizátory žírných buněk, lok.S01GX01 kyselina kromoglyková,
S01GX03 kyselina spaglumová,
S01GX05 lodoxamid,
S01GX08 ketotifen,
S01GX09 olopatadin
103Léčiva používaná k terapii věkem podmíněné makulární degenerace103/1léčiva k terapii věkem podmíněné makulární degenerace, lok.S01LA01 verteporfin,
S01LA03 pegaptanib,
S01LA04 ranibizumab
104Terapeutické extrakty alergenů104/1terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, neinjenkční, perorálníV01AA extrakty alergenů
104/2terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, perorálníV01AA extrakty alergenů
104/3terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, sublinguálníV01AA extrakty alergenů
104/4terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční vodnéV01AA extrakty alergenů
104/5terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční depotníV01AA extrakty alergenů
104/6terapeutické extrakty alergenů - standardizované injekční vodnéV01AA extrakty alergenů
104/7terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční depotníV01AA extrakty alergenů
105Testy pro alergické choroby105/1testy pro alergické choroby - intradermálníV04CL testy pro alergické choroby
105/2testy pro alergické choroby - prick testyV04CL testy pro alergické choroby
106Léčiva používaná k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie106/1léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o.V03AE02 sevelamer,
V03AE03 lanthankarbonát
107Výživy pro dědičné poruchy metabolismu107/1definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)V06CA01
107/2definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06CA02
107/3definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)V06CA04
107/4definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin)V06CA05
107/5definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin)V06DD11
107/6definované směsi esenciálních aminokyselin pro děti do 1 roku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD12
107/7definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD13
107/8definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD14
107/9definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD14
107/10definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD15
107/11definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro děti s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD16
107/12definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD17
107/13definované směsi aminokyselin bez leucinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD18
107/14definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD19
107/15definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro dětí s glutarovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD20
107/16definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD21
107/17definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro děti s homocystinurií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD22
107/18definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD23
107/19definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD26
107/20definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD26
107/21definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD27
107/22definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)V06DD29
108Výživy - enterální výživy108/1Polymenií výživa standardní - v tekuté forměV06EA01
108/2Polymerní výživa standardní - hyperkalorickáV06EB01
108/3Polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorickáV06EB02,
V06EB04
108/4Polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorickáV06EB02,
V06EB04
108/5Polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tukuV06EB03
108/6Polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákninyV06EB05,
V06EB06
108/7Polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selháníV06EB10
108/8Polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinkuV06EB11
108/9Polymerní výživa speciální - s doplňkem imunonutrientů a antioxidantůV06EB07,
V06EB12,
V06EB13,
V06EB14,
V06EB15,
V06EB16
108/10Polymerní výživa speciální - diabetickáV06EB08
108/11Polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejůV06EB09
108/12Oligopeptidická výživa tekutáV06EC01
108/13ZahušťovadlaV06EE01
109Výživy - náhrady mléka109/1náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mlékaV06DF01
109/2náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátemV06DF02
109/3náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátemV06DF04
109/4speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselinV06DE
110RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg kontrastní látky - neionické110/1RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 150 mg/ml, parent.V08AB09 iodixanol,
V08AB10 iomeprol
110/2RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 200 mg/ml, parent.V08AB04 iopamidol,
V08AB10 iomeprol
110/3RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 240 mg/ml, parent.V08AB02 iohexol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol
110/4RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 300 mg/ml, parent.V08AB02 iohexol,
V08AB04 iopamidol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol,
V08AB11 iobitrodol
110/5RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 320 mg/ml, parent.V08AB03 kyselina ioxagliková,
V08AB07 ioversol,
V08AB09 iodixanol
110/6RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parent.V08AB02 iohexol,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol,
V08AB11 iobitridol
110/7RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 370 mg/ml, parent.V08AB04 Iopamidol,
V08AB05 iopromid
111Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem111/1kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parent.V08DA01 mikročástice s albuminem,
V08DA05 sulfur hexafluorid

*) Není-li uvedena u příslušné referenční skupiny cesta podání, pak do takové referenční skupiny náleží všechny v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, bez rozdílu jejich cesty podání.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministryně: Filipiová v. r.

Přesunout nahoru