Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. o1/c135/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a ve vyhlášce č. 393/2008 Sb.

Částka 135/2008
Platnost od 01.12.2008
Účinnost od 01.12.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb

1. v nařízení vlády č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, a

2. ve vyhlášce č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

1. V čl. I bodě 8 mají místo slov „§ 3 písm. g)“ správně být slova „§ 3 písm. f)“.

2. V příloze č. 1 v III. SEZNAM KÓDŮ POVAHY TRANSAKCÍ neoznačený text v Charakteristice kódu mezi kódy 92 a 94 má být správně označen kódem 93.

V příloze č. 3 v II. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT PŘI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ v části Záhlaví Výkazu předávaného tiskopisu mají správně být označeny jednotlivé odstavce čísly 7. až 10.

Přesunout nahoru