Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/2008 Sb.Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Částka 30/2008
Platnost od 27.03.2008
Účinnost od 27.03.2008
Zrušeno k 01.01.2016 (320/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2008

o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:


§ 1

Služební stejnokroje a jejich používání

(1) Služebními stejnokroji příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“) jsou

a) pracovní stejnokroj I,

b) pracovní stejnokroj II,

c) slavnostní stejnokroj a

d) společenský stejnokroj.

(2) Pracovní stejnokroj I nebo pracovní stejnokroj II používá příslušník při výkonu služby podle charakteru činnosti s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(3) Slavnostní nebo společenský stejnokroj používá příslušník při slavnostních příležitostech nebo pietních aktech.

§ 2

Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje jsou sestaveny ze základních výstrojních součástek, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, a dalších výstrojních součástek, kterými jsou

a) u mužů čepice lodička, stejnokrojový plášť univerzální, parka, bunda do pasu s vložkou, bunda lehká, pulovr bez rukávů a pulovr s dlouhými rukávy, šála, zimní čepice, zimní obuv, černé kožené rukavice,

b) u žen čepice lodička, stejnokrojový plášť univerzální, parka, bunda do pasu s vložkou, bunda lehká, pulovr bez rukávů a pulovr s dlouhými rukávy, šaty letní, šála, zimní čepice, zimní obuv, hedvábný šátek, černé kožené rukavice.

(2) Vzory služebních stejnokrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Způsob vnějšího označení služebních stejnokrojů

Vnějším označením služebních stejnokrojů se rozumí

a) velký státní znak České republiky3) (dále jen „velký státní znak“),

b) označení příslušnosti k organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „organizační část“),

c) rukávový znak Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „rukávový znak“),

d) hodnostní označení, anebo generálská hodnost4),

e) odznak s identifikačním číslem,

f) identifikační číslo v textilním provedení,

g) čepicový odznak,

h) límcový odznak,

i) nápis „HZS ČR“ a

j) doplňky služebních stejnokrojů.

§ 4

Velký státní znak

(1) Velký státní znak se umísťuje na levém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, šatů letních, stejnokrojového pláště univerzálního, parky, bundy lehké, bundy do pasu s vložkou a pulovru s dlouhými rukávy. Je vyšívaný nebo tkaný. Na polokošili s límečkem, bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se velký státní znak nepoužije.

(2) Na levém rukávu výstrojních součástek společenského stejnokroje je velký státní znak vetkán. Na košilích ke společenskému stejnokroji se velký státní znak nepoužije.

§ 5

Označení příslušnosti k organizační části

(1) Označení příslušnosti k organizační části (dále jen „domovenka“) má tvar půlkulaté výseče. Domovenka je vyšívaná nebo tkaná. Barva podkladu je námořnická modř, písmo a rámeček je ve zlatavém provedení.

(2) Organizační částí se pro účely této vyhlášky rozumí

a) generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,

b) hasičské záchranné sbory krajů,

c) záchranný útvar a

d) Střední škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

(3) Domovenka se umísťuje na pravém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, šatů letních, stejnokrojového pláště univerzálního, parky, bundy lehké, bundy do pasu s vložkou, pulovru s dlouhými rukávy, polokošile s límečkem a blůzy pracovního stejnokroje II.

(4) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se domovenka nepoužije.

(5) Vzor domovenky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Rukávový znak

(1) Rukávový znak má tvar pavézy ohraničený zlatavým rámečkem. Barva podkladu je námořnická modř, písmo a znak Hasičského záchranného sboru České republiky je ve zlatavém provedení. V horní části je umístěn nápis „HASIČSKÝ“, pod ním je nápis „ZÁCHRANNÝ SBOR“. Pod ním je umístěn znak Hasičského záchranného sboru České republiky, který tvoří 2 zkřížené sekyrky a přilba, ohraničené neuzavřeným věncem z lipových ratolestí, na jehož spodní části je umístěn znak civilní ochrany (dále jen „znak hasičského záchranného sboru“). Ve spodní části rukávového znaku je umístěn nápis „ČESKÉ REPUBLIKY“. Rukávový znak je vyšívaný nebo tkaný.

(2) Rukávový znak se umísťuje na pravém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, šatů letních, parky, bundy lehké, stejnokrojového pláště univerzálního, bundy do pasu s vložkou, pulovru s dlouhými rukávy, polokošile s límečkem a blůzy pracovního stejnokroje II.

(3) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se označení příslušnosti k organizační části nepoužije.

(4) Vzor rukávového znaku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Hodnostní označení

(1) Hodnostní označení je zhotoveno z mosazi a je povrchově upraveno nebo může být vyšívané. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník je ve zlatavém provedení. Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se hodnostní označení nepoužije.

(2) Označení generálské hodnosti je zhotoveno ze zlatavého kovu nebo je vyšívané, lipové ratolesti jsou pouze vyšívané. Označení generálské hodnosti se umísťuje na nárameníky.

(3) Na saku společenského stejnokroje, pouzdrových šatech a šatech letních u žen je hodnostní označení vyšité na levém rukávu a u letního a zimního pláště je vyšité na levém rukávu pod nápisem „HZS ČR“.

(4) Na blůze pracovního stejnokroje II a parce se hodnostní označení umísťuje nad pravou náprsní kapsou, na pulovru s dlouhými rukávy, bundě lehké a polokošili s límečkem se umísťuje na pravé straně předního dílu. Hodnostní označení je vyšívané.

§ 8

Odznak s identifikačním číslem

(1) Odznak s identifikačním číslem je kovový, reliéfní, stříbrné barvy s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen znak hasičského záchranného sboru, v horní části je umístěno identifikační číslo.

(2) Odznak s identifikačním číslem se umísťuje na pravé přední náprsní straně saka pracovního stejnokroje I a na pravé kapse modré košile nebo modré halenky.

(3) Odznak s identifikačním číslem podle odstavce 1 se nepoužije

a) na služebním stejnokroji generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky,

b) na pracovním stejnokroji II a

c) na slavnostním a společenském stejnokroji.

(4) Vzor odznaku s identifikačním číslem je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9

Identifikační číslo v textilním provedení

(1) Identifikační číslo v textilním provedení má tvar obdélníku a je vyšívané. Barva podkladu je námořnická modř, číslice a rámeček je ve zlatavém provedení.

(2) Identifikační číslo v textilním provedení se umísťuje na blůze pracovního stejnokroje II, polokošili s límečkem a na pulovru s dlouhými rukávy nad levou náprsní kapsou.

(3) Vzor identifikačního čísla v textilním provedení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10

Čepicový odznak

(1) Čepicový odznak je zhotoven z mosazi a je povrchově upraven. Čepicový odznak se skládá ze stylizované podložky a z vloženého velkého státního znaku. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je čepicový odznak ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník a u generálských hodností je čepicový odznak ve zlatavém provedení.

(2) Čepicový odznak se umísťuje na čepici se štítkem, klobouku, čepici zimní a čepici lodičce.

(3) Čepicový odznak se nepoužije na čepici k pracovnímu stejnokroji II.

§ 11

Límcový odznak

(1) Límcový odznak je zhotoven z mosazi a je povrchově upraven. Límcový odznak je kulatý, uprostřed má znak hasičského záchranného sboru. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je límcový odznak ve stříbřitém provedení od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník je límcový odznak ve zlatavém provedení.

(2) Límcový odznak se umísťuje na obou stranách límce saka pracovního stejnokroje I, saka slavnostního stejnokroje, stejnokrojového pláště univerzálního, saka společenského stejnokroje a pláště společenského letního a zimního.

(3) Límcový odznak se na služebních stejnokrojích u generálských hodností nepoužije.

§ 12

Nápis

Nápis „HZS ČR“ je vetkán na levém rukávu výstrojních součástek společenského stejnokroje. Na košilích společenského stejnokroje se nápis „HZS ČR“ nepoužije.

§ 13

Doplňky služebních stejnokrojů

Doplňky služebních stejnokrojů, kterými jsou stejnokrojové knoflíky, spony do vázanky, ozdobné šňůry nebo podbradník na čepici u mužů, jsou od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník a u generálské hodnosti ve zlatavém provedení.

§ 14

Služební průkaz příslušníka

(1) Služební průkaz příslušníka (dále jen „průkaz“) je ve formě plastové karty o rozměru 85,6 x 54 mm. Barva podtiskového rastru plynule přechází z modré do žluté a opět do modré barvy. V horní části průkazu vlevo je v modře orámované bílé ploše nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ červenými písmeny a pod ním nápis „ČESKÉ REPUBLIKY“ v barvě černé. V horní části průkazu vpravo je umístěn velký státní znak. V levé části průkazu je tištěná podoba držitele průkazu o rozměrech 26 x 35 mm. Vpravo od tištěné podoby držitele průkazu je nápis „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ PŘÍSLUŠNÍKA“ v barvě červené a čtyři bílé plochy, které obsahují černě vytištěné příjmení, jméno, titul a šestimístné osobní evidenční číslo držitele průkazu. V pravé dolní části průkazu je podpis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. V dolní části průkazu je umístěn nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ bílými písmeny, opakující se v celé šíři průkazu.

(2) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 15

Přechodné ustanovení

(1) Služební stejnokroje a vnější označení používané po nabytí účinnosti vyhlášky č. 323/2001 Sb. do nabytí účinnosti vyhlášky č. 564/2004 Sb., kromě společenského stejnokroje, který mohl být používán jako pracovní stejnokroj I, se mohou používat do 31. prosince 2008. Pracovní stejnokroj II v provedení Nomex s dosavadním umístěním vnějšího označení se může používat do 31. prosince 2013.

(2) Na služebním stejnokroji podle odstavce 1 se použije hodnostní označení podle § 7 odst. 1 nebo odst. 2.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

2. Vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.

3. Vyhláška č. 657/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

4. Část druhá vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 349/2013 Sb. Čl. II

Stejnokrojový plášť s vložkou a výstrojní součástky pracovního stejnokroje I v šedomodrém provedení a pracovního stejnokroje II zhotovené podle vyhlášky č. 97/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné používat do 31. prosince 2016.


Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 97/2008 Sb.

Vzory služebních stejnokrojů

Pracovní stejnokroj I

Vyobrazení pracovního stejnokroje I

Základními výstrojními součástkami pracovního stejnokroje I jsou

a) u mužů tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů, tmavomodré kalhoty s šedomodrými výpustky v bočních švech, modrá košile, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrá čepice se štítkem, modré ponožky, černé polobotky, tmavomodrá vázanka,

b) u žen tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů, tmavomodrá sukně, nebo tmavomodré kalhoty s šedomodrými výpustky v bočních švech, modrá halenka, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrý klobouk, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, tmavomodrá vázanka,

c) u generálských hodností tmavomodré sako s vínově červeným výpustkem na manžetách rukávů a po obvodu nárameníků a s lipovou ratolestí na špičkách límce, tmavomodré kalhoty s vínově červenými výpustky v bočních švech, nebo tmavomodrá sukně u žen, modrá košile u mužů, modrá halenka u žen, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrá čepice se štítkem zdobeným lipovou ratolestí a vínově červenou všivkou u mužů, nebo tmavomodrý klobouk u žen, tmavomodré ponožky, nebo punčochové kalhoty tělové barvy u žen, černé polobotky u mužů, nebo černé lodičky u žen, plášť univerzální, tmavomodrá vázanka.

Pracovní stejnokroj II

Vyobrazení pracovního stejnokroje II

Základními výstrojními součástkami pracovního stejnokroje II jsou tmavomodrá blůza nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodré kalhoty, triko šedé nebo tmavomodré, černé polobotky nebo holeňová obuv, tmavomodrá čepice. Na pracovním stejnokroji II mohou být umístěny nápadné prvky a na čepici nápis „HASIČI“.

Slavnostní stejnokroj

Slavnostní stejnokroj

Základními výstrojními součástkami slavnostního stejnokroje jsou

a) u mužů tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů a tmavomodré kalhoty s šedomodrými výpustky v bočních švech, bílá košile, tmavomodrá čepice se štítkem, tmavomodrá vázanka, modré ponožky, černé polobotky,

b) u žen tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů a tmavomodrá sukně, bílá halenka, tmavomodrý klobouk, tmavomodrá vázanka, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky,

c) u generálských hodností tmavomodré sako s vínově červeným výpustkem na manžetách a po obvodu nárameníků, s lipovou ratolestí na špičkách límce, tmavomodré kalhoty s vínově červenými výpustky v bočních švech u mužů, nebo tmavomodrá sukně u žen, bílá košile u mužů, nebo bílá halenka u žen, tmavomodrá čepice se štítkem zdobeným lipovou ratolestí a vínově červenou všivkou, nebo tmavomodrý klobouk u žen, tmavomodrá vázanka, tmavomodré ponožky u mužů, nebo tělové punčochové kalhoty u žen, černé polobotky u mužů, nebo černé lodičky u žen, plášť univerzální.

Společenský stejnokroj

Společenský stejnokroj

Základními výstrojními součástkami společenského stejnokroje jsou

a) u mužů tmavomodré sako se středněmodrým výpustkem na manžetách rukávů a tmavomodré kalhoty se středněmodrými výpustky v bočních švech, tmavomodrá čepice se štítkem a všitým středněmodrým výpustkem, bílá šála, bílá košile s dlouhými rukávy k motýlku, nebo k vázance, tmavomodrý motýlek, nebo tmavomodrá vázanka, bílé rukavice, černé ponožky, černé polobotky, plášť společenský letní nebo zimní,

b) u žen tmavomodré pouzdrové šaty se středněmodrým výpustkem na rukávech a kolem výstřihu a tmavomodré sako s všitými středněmodrými výpustky na předních dílech a rozparkem v loketním švu lemovaným středněmodrým výpustkem, bílá šála, nebo šedý šátek, bílé rukavice, tmavomodrý klobouk, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, plášť společenský letní nebo zimní,

c) u generálských hodností

1. u mužů tmavomodré sako s vínově červeným oboustranně zlatě lemovaným výpustkem na manžetách a s lipovou ratolestí na špičkách límce, tmavomodré kalhoty se širokými vínově červenými výpustky v bočních švech, tmavomodrá čepice se štítkem zdobeným lipovou ratolestí a vínově červenou všivkou, bílá košile s dlouhými rukávy k motýlku nebo k vázance, tmavomodrá vázanka nebo motýlek, černé ponožky, černé polobotky, bílé rukavice, plášť společenský letní nebo zimní,

2. u žen tmavomodré pouzdrové šaty s vínově červeným oboustranně zlatě lemovaným výpustkem na rukávech a kolem výstřihu a tmavomodré sako s všitými vínově červenými oboustranně zlatě lemovanými výpustky na předních dílech a rozparkem v loketním švu lemovaným vínově červeným oboustranně zlatě lemovaným výpustkem, bílá šála, nebo šedý šátek, bílé rukavice, tmavomodrý klobouk, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, plášť společenský letní nebo zimní.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 97/2008 Sb.

Vzor domovenky a rukávového znaku

Vzor domovenky a rukávového znaku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 97/2008 Sb.

Vzor odznaku s identifikačním číslem

Vzor odznaku s identifikačním číslem

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 97/2008 Sb.

Vzor identifikačního čísla v textilním provedení

Vzor identifikačního čísla v textilním provedení

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 97/2008 Sb.

Vzor služebního průkazu

Vzor služebního průkazu

Poznámky pod čarou

3) § 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

4) § 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostních označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění nařízení vlády č. 698/2004 Sb. a nařízení vlády č. 517/2005 Sb.

Přesunout nahoru