Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 91/2008 Sb.Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Částka 27/2008
Platnost od 12.03.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

SDĚLENÍ

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 3. března 2008

o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací podepsaná dne 19. září 1995

Utajovaná vojenská informace České republiky je označována stupni utajení „VYHRAZENÉ“, „DŮVĚRNÉ“, „TAJNÉ“ nebo „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.

Utajovaná vojenská informace Spojených států amerických je označována stupni utajení „CONFIDENTIAL“, „SECRET“ nebo „TOP SECRET“.

Označí-li Česká republika utajované vojenské informace stupněm utajení
„VYHRAZENÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „CONFIDENTIAL“,
„DŮVĚRNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „CONFIDENTIAL“,
„TAJNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „SECRET“, „PŘÍSNĚ TAJNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „TOP SECRET“.

Označí-li Spojené státy americké utajované vojenské informace stupněm utajení
„CONFIDENTIAL“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „DŮVĚRNÉ“,
„SECRET“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „TAJNÉ“,
„TOP SECRET“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

V České republice jsou utajované skutečnosti označovány jako VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ. V Lotyšské republice jsou utajované skutečnosti označovány jako KONFIDENCIALI, SLEPENI a SEVIŠKI SLEPENI.

Česká republika bude chránit: lotyšské utajované skutečnosti KONFIDENCIALI jako české utajované skutečnosti DŮVĚRNÉ, lotyšské utajované skutečnosti SLEPENI jako české utajované skutečnosti TAJNÉ, lotyšské utajované skutečnosti SEVIŠKI SLEPENI jako české utajované skutečnosti PŘÍSNĚ TAJNÉ.

Lotyšská republika bude chránit: české utajované skutečnosti VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti KONFIDENCIALI, české utajované skutečnosti TAJNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti SLEPENI, české utajované skutečnosti PŘÍSNĚ TAJNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti SEVIŠKI SLEPENI.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Česká republika   Litevská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉ VISIŠKAI SLAPTAI
TAJNÉ SLAPTAI
DŮVĚRNÉ KONFIDENCIALIAI
VYHRAZENÉ RIBOTO NAUDOJIMO

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Spolková republika Německo
PŘÍSNĚ TAJNÉ STRENG GEHEIM
TAJNÉ GEHEIM
DŮVĚRNÉ VS-VERTRAULICH
VYHRAZENÉ VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Ve specifických případech budou na žádost české strany utajované skutečnosti se stupněm utajení VYHRAZENÉ na německé straně chráněny jako utajované skutečnosti se stupněm utajení VS-VERTRAULICH.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

V České republice V Ruské federaci
"PŘÍSNĚ TAJNÉ" "SOVERŠENNO SEKRETNO"*)
"TAJNÉ", "DŮVĚRNÉ"    "SEKRETNO"*)
"VYHRAZENÉ" "DLJA SLUŽEBNOGO POĹZOVANIJA"*)

Utajované skutečnosti se stupněm utajení "SEKRETNO"*) předané ruskou stranou budou českou stranou označeny stupněm utajení "TAJNÉ".

Utajované skutečnosti se stupni utajení "TAJNÉ" a "DŮVĚRNÉ" předané českou stranou budou ruskou stranou označeny stupněm utajení "SEKRETNO"*).

*) v originále uvedeno v azbuce

Bezpečnostní dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky

Česká republika    Estonská republika anglický ekvivalent
PŘÍSNĚ TAJNÉ TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
TAJNÉ SALAJANE SECRET
DŮVĚRNÉ KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ PIIRATUD RESTRICTED

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy

v České republice    ve Spojeném království
TAJNÉ UK SECRET
DŮVĚRNÉ UK CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ UK RESTRICTED

Obecným pravidlem bude, že výše uvedené stupně utajení budou považovány za ekvivalentní. V souladu s tím bude utajovaná skutečnost UK CONFIDENTIAL předaná České republice přenášena, uchovávána, umisťována a bude s ní nakládáno způsobem, který jí poskytne stejnou ochranu, jaká se poskytuje utajované skutečnosti České republiky stupně DŮVĚRNÉ. Výjimečně může jedna z vlád požádat druhou o poskytnutí ochrany na vyšším stupni utajení, než vyžaduje vyznačená klasifikace, nikoli však na nižším.

Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Ukrajina anglický ekvivalent
PŘÍSNĚ TAJNÉ OSOBLIVOJ VAŽLIVOSTI TOP SECRET
TAJNÉ CILKOM TAĚMNO SECRET
DŮVĚRNÉ TAĚMNO CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ DLJ SLUŽBOVOGO KORISTUVANNJ RESTRICTED

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Italská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉ SEGRETISSIMO
TAJNÉ SEGRETO
DŮVĚRNÉ RISERVATISSIMO
VYHRAZENÉ RISERVATO

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Francouzská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉ TRES SECRET DEFENSE
TAJNÉ SECRET DEFENSE
DŮVĚRNÉ CONFIDENTIEL DEFENSE
VYHRAZENÉ viz odst. 2 níže

Česká strana zajistí ochranu a nakládání s neutajovanými skutečnostmi s označením ochrany DIFFUSION RESTREINTE či ekvivalentním předanými francouzskou stranou podle svých platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se skutečností nesoucích označení VYHRAZENÉ. Francouzská strana předá české straně veškeré případné informace, jež jsou nezbytné k provádění tohoto ustanovení.

Francouzská strana zajistí ochranu a nakládání s utajovanými skutečnostmi předanými českou stranou a nesoucími označení VYHRAZENÉ podle platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se neutajovaných skutečností chráněných jako DIFFUSION RESTREINTE.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Polská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉ SCISLE TAJNE
TAJNÉ TAJNE
DŮVĚRNÉ POUFNE
VYHRAZENÉ ZASTRZEZONE

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Česká republika    Slovenská republika
Přísně tajné Prísne tajné
Tajné Tajné
Důvěrné Dôverné
Vyhrazené Vyhradené

Ředitel: Ing. Navrátil v. r.

Přesunout nahoru