Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 82/2008 Sb.Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu

Částka 24/2008
Platnost od 05.03.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

SDĚLENÍ

Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. února 2008

o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu

Ministerstvo životního prostředí podle § 45b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/25/ES), a Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. ledna 2008, nebyly do evropského seznamu zařazeny následující evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit:

kód lokality název lokality
CZ0213054 Pískovna v Kelských Větrušicích
CZ0213088 Vysoká Libyně
CZ0213786 Horní Stakory
CZ0312039 Lštění
CZ0312042 Nad Dvorcem
CZ0313108 Věžiště
CZ0313133 Žďárské louky
CZ0313139 Záhostice - potok
CZ0313811 Hrbků rybník
CZ0315003 Odměny u rybníka Svět
CZ0420005 Louky pod Louchovem
CZ0420156 Louky u Volyně
CZ0523670 Častolovice - zámek
CZ0533315 Truhličky
CZ0613331 Šimkovský rybník
CZ0613821 Rejznarka
CZ0620039 Za Dyjí
CZ0622176 Pod rybníkem
CZ0623705 Hostim-zámek
CZ0713386 Nad kostelíčkem
CZ0813453 Lom u Marburku
CZ0813477 Žermanický lom

Ministr: RNDr. Bursík v. r.

Přesunout nahoru