Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 23/2008
Platnost od 29.02.2008
Účinnost od 29.02.2008
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb. a nařízení vlády č. 614/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slova „rezignovali na funkci“ nahrazují slovy „byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkcePříplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radystarosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyza výkon funkce 
člena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstvapříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13
 odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna a příplatek Kč měsíčné až do
 1234567891011121314
do 1 00026 37019 11013 94012 3508 3608 7807 2205 5701 254 Kč na každých 100 obyvatel1 070840540260170
nad 1 000 do 3 000        12 537 Kč+ 187,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel1 2501 070840340170
nad 3 000 do 10 000        16 282 Kč + 69,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel1 5801 2501 070380250
nad 10 000 do 20 000        21 160 Kč + 48,20 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel1 91015801 250440340
nad 20 000 do 50 000        25 975 Kč + 21,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel2 1001 9101 580490340
nad 50 000 do 100 000        32 500 Kč + 7,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel3 1402 4301 860800410
statutární města a města nad 100 000        36 404 Kč + 6,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel4 3903 1402 8501 070630
města Brno, Ostrava a Plzeň        41 229 Kč + 6,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel5 0204 3903 1401 550780
“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolněni členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyhejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
123456789101112
do 600 00077 99070 81063 86056 91052 95010 1009 1808 5608 0707 6905 5803 480
do 900 00084 30077 24070 17063 24058 40010 7709 7909 3808 6908 3206 2004 220
nad 900 00089 88082 44078 23075 63069 67011 47010 42010 0409 5509 1807 0804 850
“.

4. Příloha č. 3 zní:

„Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 až 13
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyprimátoranáměstka primátoračlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
1234567891011121314
26 37019 11013 94012 3508 36041 777 Kč + 2,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 00012 75011 60010 5509 7904 3503 4801 6201 880
“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády: v z. RNDr. Bursík v. r. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministr vnitra: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru