Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Částka 23/2008
Platnost od 29.02.2008
Účinnost od 29.02.2008
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Vláda nařizuje podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje

a) finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona,

b) finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona.

§ 2

Finanční limity

(1) Finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.

(2) Finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády: v z. RNDr. Bursík v. r. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministr: JUDr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 56 a 63 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a2009/81/ES (2015/C 418/1).

2) Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Přesunout nahoru