Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Částka 23/2008
Platnost od 29.02.2008
Účinnost od 29.02.2008
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Vláda nařizuje podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje

a) finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona,

b) finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona.

§ 2

Finanční limity

(1) Finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.

(2) Finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády: v z. RNDr. Bursík v. r. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministr: JUDr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 56 a 63 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a2009/81/ES (2015/C 418/1).

2) Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Přesunout nahoru