Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

Částka 23/2008
Platnost od 29.02.2008
Účinnost od 15.03.2008
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008

o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a stanoví

a) finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,

b) seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,

c) přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu.

§ 2

Finanční limity

(1) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí

a) 3686000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku – Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,

b) 5706000 Kč pro

1. zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,

2. zadavatele uvedené v § 2 odst. 3 zákona,

3. Českou republiku – Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,

c) 11413000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(2) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí

a) 3686000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,

b) 5706000 Kč pro zadavatele uvedené v

1. § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,

2. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8,

3. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu,

4. § 2 odst. 3 zákona,

c) 11413000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(3) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 142668000 Kč.

(4) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 nebo 6 zákona v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí

a) na dodávky a služby 11413000 Kč,

b) na stavební práce 142668000 Kč.

§ 3

Přepočty finančních částek na českou měnu

Přepočet finanční částky

a) 750 000 EUR stanovené v § 87 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 20478000 Kč,

b) 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2184000 Kč,

c) 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 27305000 Kč.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády: v z. RNDr. Bursík v. r. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministr: JUDr. Svoboda v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

Seznam zboží pro Českou republiku - Ministerstvo obrany, pro které platí zvláštní finanční limit

Kapitola 25:Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
Kapitola 26:Rudy kovů, strusky a popely
Kapitola 27:Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
s výjimkou:
2710Speciální pohonné látky
Kapitola 28:Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů
s výjimkou:
2809Výbušniny
2813Výbušniny
2814Slzné plyny
2828Výbušniny
2832Výbušniny
2839Výbušniny
2850Toxické výrobky
2851Toxické výrobky
2854Výbušniny
Kapitola 29:Organické chemické výrobky
s výjimkou:
2903Výbušniny
2904Výbušniny
2907Výbušniny
2908Výbušniny
2911Výbušniny
2912Výbušniny
2913Toxické výrobky
2914Toxické výrobky
2915Toxické výrobky
2921Toxické výrobky
2922Toxické výrobky
2923Toxické výrobky
2926Výbušniny
2927Toxické výrobky
2929Výbušniny
Kapitola 30:Farmaceutické výrobky
Kapitola 31:Hnojiva
Kapitola 32:Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty
Kapitola 33:Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu
Kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, leštiči nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty „dentálni vosky"
Kapitola 35Albuminoidní látky; klihy; enzymy
Kapitola 37Fotografické nebo kinematografické zboží
Kapitola 38Různé chemické výrobky
s výjimkou:
3819: Toxické výrobky
Kapitola 39Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy
s výjimkou:
3903: Výbušniny
Kapitola 40Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj
s výjimkou:
4011: Neprůstřelné pneumatiky
Kapitola 41Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
Kapitola 42Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)
Kapitola 43Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
Kapitola 44Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí
Kapitola 45Korek a korkové výrobky
Kapitola 46Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské a proutěné výrobky
Kapitola 47Materiály pro výrobu papíru
Kapitola 48Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky
Kapitola 49Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány
Kapitola 65Pokrývky hlavy a jejich součásti
Kapitola 66Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
Kapitola 67Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů
Kapitola 68Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 69Keramické výrobky
Kapitola 70Sklo a skleněné výrobky
Kapitola 71Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie
Kapitola 73Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli
Kapitola 74Měď a výrobky z mědi
Kapitola 75Nikl a výrobky z niklu
Kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku
Kapitola 77Magnézium a beryllium a výrobky z magnézia a beryllia
Kapitola 78Olovo a výrobky z olova
Kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku
Kapitola 80Cín a výrobky z cínu
Kapitola 81Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
Kapitola 82:Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a součásti těchto výrobku z obecných kovů
s výjimkou:
8205Nástroje
8207Části nástrojů
Kapitola 83:Různé výrobky z obecných kovů
Kapitola 84:Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti
s výjimkou:
8406Motory
8408Jiné motory
8445Stroje
8453Stroje pro automatické zpracování dat
8455Části strojů uvedených pod číslem 8453
8459Jaderné reaktory
Kapitola 85:Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti
s výjimkou:
8513Telekomunikační zařízení
8515Zařízení pro vysílání
Kapitola 86:Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických)
s výjimkou:
8602Elektrické obrněné lokomotivy
8603Jiné obrněné lokomotivy
8605Obrněné vagony
8606Opravářské vagony
8607Vagony
Kapitola 87:Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti
s výjimkou:
8708Tanky a jiná obrněná vozidla
8701Traktory
8702Vojenská vozidla
8703Odtahová vozidla
8709Motocykly
8714Návěsy
Kapitola 89:Námořní a říční lodě a jiná plavidla
s výjimkou:
8901Válečné lodě
Kapitola 90:Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů
s výjimkou:
9005Dalekohledy
9013Různé nástroje, lasery
9014Navigační nástroje a přístroje
9028Elektrické a elektronické měřící přístroje
9011Mikroskopy
9017Lékařské nástroje
9018Přístroje pro mechanoterapii
9019Ortopedické přístroje
9020Rentgenové přístroje
Kapitola 91:Výroba hodinek a hodin
Kapitola 92:Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků
Kapitola 94:Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky
s výjimkou:
9401 A: Sedadla pro použití v letadlech
Kapitola 95:Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich
Kapitola 96:Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta
Kapitola 98:Různé zpracovatelské výrobky

Poznámky pod čarou

1) Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2015/C 418/1).

2) Nařízení Komise (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

3) Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003, nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.

Přesunout nahoru