Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

Částka 20/2008
Platnost od 28.02.2008
Účinnost od 14.03.2008
Zrušeno k 15.01.2015 (3/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

63

VYHLÁŠKA

ze dne 12. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

a) v prvním stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 1a k této vyhlášce,“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:

b) ve druhém stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 2a k této vyhlášce,“.

3. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a) Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy - slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské

4. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a, která zní:

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b) Vysvědčení pro 2. stupeň základní školy - slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské
Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.


Ministr: Mgr. Liška v. r.

Přesunout nahoru