Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2008 Sb.Vyhláška o seznamu účinných látek

Částka 3/2008
Platnost od 23.01.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.01.2009 (297/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2008

o seznamu účinných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 3 odst. 5 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje seznam účinných látek. Látky zařazené do seznamu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou položky č. 2 přílohy k této vyhlášce, která nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 5/2008 Sb.

Seznam účinných látek

ČísloObecný
název
Název podle
IUPAC
Identifikační čísla
Minimální
čistota
účinné látky
v biocidním
přípravku
při jeho
uvedení
na trh
[g/kg]
Datum zařazeníLhůta, po které nesmí být na trh
uváděn přípravek stanoveného
typu na základě oznámení podle
§ 35 odst. 1 nebo 2 zákona
(s výjimkou obsahujících více
než jednu účinnou látku, pro něž
budou lhůty dosažení souladu
s § 35 odst. 1 nebo 2 zákona
stanoveny v posledních
rozhodnutích o zařazení, pokud
jde o jejich účinné látky)
Datum skončení
platnosti zařazení
Typ
přípravku
1SulfurylfluoridSulfurylfluorid
č. ES: 220-281-5
č. CAS: 2699-79-8
> 9941. ledna 200931. prosince 201031. prosince 20188
2DichlofluanidN-(Dichlorofluoromethylthio)-N',N'-dimethyl-N-fenylsulfamid
EC No: 214-118-7
CAS No: 1085-98-9
> 9601. března 200928. února 201128. února 20198

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice. Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.

Přesunout nahoru