Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 442/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky

Částka 144/2008
Platnost od 23.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

442

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2008

o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 116 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


§ 1

Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku policejních letadel obsahuje:

a) název útvaru policie, který o zápis do leteckého rejstříku policejních letadel žádá,

b) údaj o typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle,

c) návrh na přidělení letadlové adresy,

d) prohlášení žadatele, že letadlo není zapsáno v jiném leteckém rejstříku nebo že byla oprávněnou osobou podána žádost o výmaz tohoto letadla z jiného leteckého rejstříku.

§ 2

Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku policejních letadel se doloží

a) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného,

b) dokumentací potvrzující shodu letadla se schváleným vzorem nebo osvědčením o letové způsobilosti vydaném leteckým úřadem země výrobce letadla,

c) prohlášením, že provozní dokumentace letadla a letová příručka jsou zaregistrovány u výrobce letadla a podléhají pravidelným aktualizacím.

§ 3

Ostatní základní technické údaje o policejním letadle zapisované do leteckého rejstříku policejních letadel jsou:

a) druh letadla,

b) výrobce a rok výroby,

c) barva,

d) maximální počet osob na palubě policejního letadla za letu,

e) maximální vzletová hmotnost.

§ 4

Vzor osvědčení o zápisu policejního letadla do leteckého rejstříku policejních letadel je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.


Příloha k vyhlášce č. 442/2008 Sb.

Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku policejních letadel

Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku policejních letadel

Přesunout nahoru