Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 415/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu

Částka 136/2008
Platnost od 01.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.06.2013 (133/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

415

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2008,

kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:


§ 1

(1) Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) údaje pro sestavení střednědobého výhledu včetně komentáře v rozsahu a struktuře stanovené v přílohách č. 1 až 4 a č. 6 až 9 k této vyhlášce.

(2) Státní fond předkládá ministerstvu údaje pro sestavení střednědobého výhledu včetně komentáře v rozsahu a struktuře uvedené v přílohách č. 5, 10 a 11 k této vyhlášce. Údaje jsou předávány prostřednictvím správce kapitoly, do jehož působnosti státní fond patří, a s jeho souhlasem.

(3) Písemné údaje pro sestavení střednědobého výhledu obsahující utajované informace se předávají ministerstvu podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s ministerstvem tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací. Údaje v elektronické formě nesmějí obsahovat utajované informace.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 267/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Celkové očekávané příjmy a odhadované celkové výdaje

VZOR Celkové očekávané příjmy a odhadované celkové výdaje

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti

VZOR Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie

VZOR Podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Podíl státního rozpočtu na výdajích podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů

VZOR Podíl státního rozpočtu na výdajích podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Rozpočet státního fondu

VZOR Rozpočet státního fondu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Specifické ukazatele kapitoly - výdaje

VZOR Specifické ukazatele kapitoly - výdaje

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

Specifické ukazatele kapitoly - výdaje / Požadavky nad stanovený limit k dosažení vyššího cíle

Specifické ukazatele kapitoly - výdaje / Požadavky nad stanovený limit k dosažení vyššího cíle

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v příloze č. 9

VZOR Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v příloze č. 9

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

VZOR Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v příloze č. 11

VZOR Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v příloze č. 11

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.

VZOR Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

VZOR Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Přesunout nahoru