Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/2008 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Částka 12/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 15.02.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2008

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 – JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody, který je jímán vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ na pozemkové parcele č. 1716/7 katastrálního území Poděbrady, okres Nymburk, (dále jen „zdroj“), se stanoví ochranné pásmo I. stupně1), které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje2).

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně je vymezeno pozemkovou parcelou č. 1716/7 katastrálního území Poděbrady.

(2) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 500, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě ČR v měřítku 1 : 10000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 500 a v základní mapě ČR v měřítku 1 : 10000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Městském úřadu v Poděbradech a na Krajském úřadu Středočeského kraje.

§ 3

Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán3).


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 41/2008 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 41/2008 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

2) § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 164/2001 Sb.

3) § 24 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb.

Přesunout nahoru