Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 403/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 131/2008
Platnost od 18.11.2008
Účinnost od 03.12.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

403

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění nařízení vlády č. 698/2004 Sb. a nařízení vlády č. 517/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vzor hodnostního označení příslušníka Policie České republiky zajišťujícího ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident České republiky, je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky
Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky
“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Vzor hodnostního označení příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
Vzor hodnostního označení příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
“.

4. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky zajišťujících ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident České republiky
Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky zajišťujících ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident České republiky
“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru