Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Částka 3/2008
Platnost od 23.01.2008
Účinnost od 15.02.2008
Zrušeno k 09.11.2018 (253/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2008,

kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin, stanoví potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a upravuje podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,

b) žvýkačkové báze,

c) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob upravený působením kyseliny, alkálie, při jejichž použití nedochází ke změně chemické struktury a amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně pozměněné škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,

d) chlorid amonný,

e) krevní plasmu, jedlou želatinu, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli s výjimkou kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a cystinu a jejich solí, které nemají funkci přídatných látek, mléčné bílkoviny a lepek,

f) kaseináty a kasein,

g) jedlou sůl,

h) inulin,

i) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy,

j) enzymy neuvedené v přílohách k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nezpracovanou potravinou potravina, která neprošla žádným technologickým zpracováním, které by způsobilo podstatnou změnu jejího původního stavu; potravina však může být očištěná, dělená, loupaná, zbavená skořápek, mletá, řezaná, krájená, chlazená, zmrazená, balená, nebalená nebo v ochranné atmosféře,

b) potravinou se sníženým obsahem energie potravina, u níž je obsah využitelné energie nižší nejméně o 30 % ve srovnání s původní nebo podobnou potravinou,

c) potravinou bez přidaného cukru potravina, ke které nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny používané pro své sladivé vlastnosti,

d) správnou výrobní praxí zásady a doporučené postupy při výrobě potravin, při jejichž dodržení jsou splněny požadavky na bezpečnost potravin,

e) rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek, které se vyskytují v potravinách nebo na jejich povrchu,

f) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí nebo složek a jež se odstraňuje, které však může vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin.

§ 3zrušeno

§ 4

Obecné podmínky použití přídatných látek

(1) Přídatné látky povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou přídatné látky vyskytovat, a další podmínky použití přídatných látek stanoví přílohy č. 1 až 9 k této vyhlášce.

(2) Přídatné látky lze použít nejvýše do hodnoty nejvyššího povoleného množství. Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém se uvádějí na trh, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Pokud není dále stanoveno jinak, nelze použít přídatné látky upravené v příloze č. 1 k této vyhlášce k výrobě

a) nezpracovaných potravin,

b) medu,

c) neemulgovaného tuku a oleje,

d) másla,

e) plnotučného, polotučného a odtučněného mléka, pasterovaného nebo sterilovaného včetně ošetřeného vysokou teplotou, a smetany,

f) neochucených kysaných mléčných výrobků s živou kulturou,

g) přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod,

h) kávy s výjimkou ochucené instantní kávy a kávových extraktů,

i) nearomatizovaného čaje,

j) cukru,

k) sušených těstovin kromě bezlepkových těstovin nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety,

l) neochuceného podmáslí s výjimkou sterilovaného podmáslí.

§ 5zrušeno

§ 6

Barviva

(1) Barviva povolená při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se barviva mohou vyskytovat, a další podmínky použití barviv stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství barviva upravené v příloze č. 4 k této vyhlášce se vztahuje na obsah čistého barviva a týká se potravin připravených ke spotřebě podle návodu výrobce. Při výrobě potravin lze používat barviva i ve formě aluminiových laků.

(2) Pokud není v této vyhlášce dále stanoveno jinak, nelze barvivo použít při výrobě

a) nezpracovaných potravin,

b) přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod,

c) neochuceného plnotučného, polotučného a odtučněného mléka, pasterovaného nebo sterilovaného včetně ošetření vysokou teplotou, neochucené smetany,

d) mléka ochuceného kakaem nebo čokoládou, zahuštěného mléka, neochucené sušené smetany, neochuceného podmáslí, neochuceného kysaného mléka, neochucených čerstvých sýrů,

e) olejů a tuků živočišného a rostlinného původu, másla z mléka koz a ovcí,

f) vaječného žloutku, bílku, vaječné melanže, sušených, tekutých, koncentrovaných, hluboce zmrazených nebo koagulovaných vaječných výrobků,

g) mouky, škrobu a ostatních mlýnských výrobků,

h) chleba a výrobků z chlebového těsta, těstovin a gnocchi,

i) cukrů včetně všech monosacharidů a disacharidů,

j) rajčatového protlaku a rajčatových polokonzerv, studených omáček na bázi rajčatové šťávy a kečupů,

k) ovocných a zeleninových šťáv a nektarů,

l) výrobků z ovoce, zeleniny, brambor a hub, sterilovaných, nakládaných nebo sušených, zpracovaného ovoce, zeleniny, brambor a hub,

m) výběrových džemů (extra), výběrových rosolů (extra) a kaštanových pyré, Créme de pruneaux,

n) masa, ryb, drůbeže, zvěřiny, měkkýšů, korýšů a potravin z nich,

o) kakaových a čokoládových výrobků s výjimkou nečokoládových náplní těchto výrobků,

p) pražené kávy, cikorkové kávoviny a extraktu z ní, čaje, extraktů z čaje včetně ovocných a bylinných přípravků na bázi čaje, ovoce a směsi pro přípravu čajů,

q) koření, směsi koření, soli, náhražek soli,

r) potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí,

s) medu,

t) vinného octa, sladu a výrobků ze sladu,

u) obilných destilátů Korn, Kornbrand, ovocných lihovin, ovocných destilátů včetně ovocných průtahových, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Kréty, Tsipouro z Makedonie, Tsipouro z Thesálie, Tsipouro z Tyrnavosu, Eau de vie de marc Margue national luxemburgeoise, Eau de vie Seidle Margue nationale luxemburgeoise, London gin,

v) Sambuca, Maraschino a Mistrá,

w) Sangria, Clarea a Zurra.

(3) Pro účely razítkování nebo dekoračního barvení skořápky vajec lze použít pouze barviva upravená v příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 1.

(4) K účelu prodeje spotřebiteli lze použít barviva upravená příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 1, s výjimkou E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 161g Kanthaxanthin, E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.

§ 7

Sladidla

Sladidla povolená při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a další podmínky použití sladidel stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 5 k této vyhlášce je vztaženo na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

§ 8

Konzervanty

(1) Konzervanty povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a další podmínky použití konzervantů stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 6 k této vyhlášce je vztaženo na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

(2) Kyselina benzoová, kyselina propionová a její soli mohou být přirozeně přítomny v určitých fermentovaných výrobcích jako důsledek fermentačního procesu při zachování zásad správné výrobní praxe. V takovém případě se tyto látky nepovažují za látky přídatné.

(3) Oxid siřičitý a jeho sloučeniny upravené v příloze č. 6 k této vyhlášce lze použít rovněž jako antioxidanty.

(4) Nejvyšší povolená množství oxidu siřičitého a jeho sloučenin jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l-1 nebo v mg.kg-1 a vztahují se k celkovému obsahu oxidu siřičitého bez ohledu na jeho původ. Obsah oxidu siřičitého 10 mg.kg-1 nebo 10 mg.l-1 a nižší se považuje za nulový.

(5) Nisin může být jako výsledek fermentační činnosti přirozeně přítomen v sýrech nebo dalších mléčných kysaných výrobcích. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(6) Dusitan draselný a dusitan sodný se mohou použít k výrobě potravin pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.

§ 9

Antioxidanty

(1) Antioxidanty povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a podmínky použití antioxidantů stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

(2) Jako antioxidanty lze při výrobě potravin v nezbytném množství použít i přídatné látky E 304 a E 306 až E 309.

§ 10

Přídatné látky pro výrobu potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí

(1) Přídatné látky povolené při výrobě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí včetně potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 9 k této vyhlášce se vztahuje na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

(2) K výrobě potravin určených pro výživu kojenců a obilných a ostatních příkrmů určených pro malé děti lze použít pouze

a) arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551, pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,

b) mannitol E 421, pokud byl použit jako nosič pro vitamin B12 v množství nejméně 1 díl vitaminu B12 na 1000 dílů mannitolu, přičemž potravina připravená ke spotřebě by neměla obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,

c) škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitaminových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin, přičemž množství látky E 1450 přenesené do potraviny určené ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitaminových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.

(3) Potraviny určené pro výživu kojenců a obilné a ostatní příkrmy určené pro malé děti mohou obsahovat L-askorbát sodný E 301 použitý v nezbytném množství v povrchové vrstvě nutričních přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny. Potravina připravená ke spotřebě nesmí obsahovat více než 75 mg/l přenesené látky E 301.

(4) K výrobě kysaných mléčných výrobků určených k výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze použít nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být označena na obalu.

(5) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v počáteční a pokračovací kojenecké výživě v kombinaci a látek E 407, E 410 a E 412 v pokračovací kojenecké výživě v kombinaci je možné použít u každé z látek jen takový hmotnostní podíl z nejvyššího povoleného množství, aby součet hmotnostních podílů vyjádřených v procentech nepřekročil hodnotu 100 %.

(6) Na potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí se nevztahuje § 4 odst. 6. Pro výrobu potravin pro kojence a malé děti včetně potravin pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti nelze použít sladidla upravená v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 11

Extrakční rozpouštědla

(1) Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin nebo složek potravin a podmínky jejich použití stanoví příloha č. 10 k této vyhlášce. To neplatí pro extrakční rozpouštědla použitá při výrobě přídatných látek, vitaminů, minerálních látek a doplňků stravy, pokud jejich použití není v této příloze upraveno.

(2) V souladu se zásadami správné výrobní praxe lze bez omezení účelu použít při výrobě potravin tato extrakční rozpouštědla:

a) propan,

b) butan,

c) octan ethylnatý,

d) ethanol,

e) oxid uhličitý,

f) aceton s výjimkou výroby olivového oleje z olivových pokrutin,

g) oxid dusný.

(3) Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i pitnou vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti a jiné potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

(4) Pokud použití extrakčního rozpouštědla při výrobě potravin podle zásad správné výrobní praxe vede k technicky nevyhnutelné přítomnosti reziduí rozpouštědel v potravině nebo její složce, nesmí překročit nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Při extrakci potravin nesmí být obsah hexanu v ethylmethylketonu vyšší než 50 mg.kg-1, přičemž hexan a ethylmethylketon nelze použít souběžně.

(6) Na obalu extrakčního rozpouštědla, které není určeno spotřebiteli, se kromě údajů uvedených v zákoně, uvedou čitelně, zřetelně a nesmazatelně tyto údaje:

a) název, obchodní firma a sídlo výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou,

b) slova „pro potraviny“ nebo jiné podrobnější označení účelu použití,

c) šarže,

d) údaj o množství v jednotkách objemu,

e) podmínky skladování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

(7) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. c) až e) mohou být uvedeny pouze v průvodní dokumentaci ke každé dodávce nebo šarži.

(8) Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat:

a) toxikologicky nebezpečné množství látek,

b) více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených na základě specifických kritérií.


§ 12

Přechodné ustanovení

Přídatné látky, extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené do oběhu do 15. srpna 2008, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

2. Vyhláška č. 152/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

3. Vyhláška č. 431/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam přídatných látek obecně povolených při výrobě potravin s výjimkou barviv a sladidel

Číslo ENázev
E 170Uhličitan vápenatý
E 260Kyselina octová
E 261Octan draselný
E 262Octany sodné
(i) octan sodný
(ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)
E 263Octan vápenatý
E 270Kyselina mléčná
E 290Oxid uhličitý*)
E 296Kyselina jablečná
E 300Kyselina askorbová
E 301Askorbát sodný
E 302Askorbát vápenatý
E 304Estery mastných kyselin askorbové kyseliny
(i) askorbylpalmitát
(ii) askorbylstearát
E 306Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
E 322Lecitiny
E 325Mléčnan sodný
E 326Mléčnan draselný
E 327Mléčnan vápenatý
E 330Kyselina citrónová
E 331Citráty sodné
(i) dihydrogencitrát sodný
(ii) hydrogencitrát sodný
(iii) citrát sodný
E 332Citráty draselné
(i) dihydrogencitrát draselný
(ii) citrát draselný
E 333Citráty vápenaté
(i) dihydrogencitrát vápenatý
(ii) hydrogencitrát vápenatý
(iii) citrát vápenatý
E 334Kyselina vinná (L(+)-)
E 335Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný
(ii) vinan sodný
E 336Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný
(ii) vinan draselný
E 337Vinan sodno-draselný
E 350Jablečnany sodné
(i) jablečnan sodný
(ii) hydrogenjablečnan sodný
E 351Jablečnan draselný
E 352Jablečnany vápenaté
(i) jablečnan vápenatý
(ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354Vinan vápenatý
E 380Citrát amonný
E 400Kyselina alginová*****)
E 401Alginát sodný*****)
E 402Alginát draselný*****)
E 403Alginát amonný*****)
E 404Alginát vápenatý*****)
E 406Agar*****)
E 407Karagenan**)*****)
E 407aGuma Euchema**)*****)
E 410Karubin***)*****)
E 412Guma guar***)*****)
E 413Tragant*****)
E 414Arabská guma*****)
E 415Xanthan***)*****)
E 417Guma tara***)*****)
E 418Guma gellan*****)
E 422Glycerol
E 440Pektiny**)*****)
(i) pektin
(ii) amidovaný pektin
E 460Celulosy
(i) mikrokrystalická celulosa
(ii) prášková celulosa
E 461Methylcelulosa
E 462Ethylcelulosa
E 463Hydroxypropylcelulosa
E 464Hydroxypropylmethylcelulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma) Sodná sůl karboxymethylcelulosy
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma)
E 470aSoli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470bHorečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472aEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472bEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472cEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472dEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472eEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono-a diacetylvinnou
E 472fSměsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 500Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný
(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: seskvikarbonát sodný)
E 501Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný
(ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný
(ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504Uhličitany horečnaté
(i) uhličitan horečnatý
(ii) hydrogenuhličitan horečnatý
E 507Kyselina chlorovodíková
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E 511Chlorid horečnatý
E 513Kyselina sírová
E 514Sírany sodné
(i) síran sodný
(ii) hydrogensíran sodný
E 515Sírany draselné
(i) síran draselný
(ii) hydrogensíran draselný
E 516Síran vápenatý
E 524Hydroxid sodný
E 525Hydroxid draselný
E 526Hydroxid vápenatý
E 527Hydroxid amonný
E 528Hydroxid horečnatý
E 529Oxid vápenatý
E 530Oxid horečnatý
E 570Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574Kyselina glukonová
E 575Glukono-delta-lakton
E 576Glukonát sodný
E 577Glukonát draselný
E 578Glukonát vápenatý
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 920L-cystein****)
E 938Argon*)
E 939Helium*)
E 941Dusík*)
E 942Oxid dusný*)
E 948Kyslík*)
E 949Vodík*)
E 1103Invertasa
E 1200Polydextrosy
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420Acetylovaný škrob
E 1422Acetylovaný škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hydroxypropyldiškrobový difosforečnan
E 1450Škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451Acetylovaný oxidovaný škrob

Poznámka:

*) Látky E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 a E 949 lze použít při výrobě uvedených v § 4 odst. 5, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených v příloze č. 3 s výjimkou látky E 942.

**) Látky E 407, E 407a a E 440 lze standardizovat s cukry za podmínky, že je toto uvedeno u čísla a názvu látky.

***) Látky E 410, E 412, E 415 a E 417 nelze použít pro výrobu dehydrovaných potravin určených k rehydrataci po požití.

****) Látka E 920 lze použít pouze jako prostředek pro ošetření mouky.

*****) Látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407 a E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 a E 440 nelze použít v želé cukrovinkách ve tvaru minipohárků („jelly mini-cups"), jimiž se pro účely této směrnice rozumějí želé cukrovinky pevné konzistence v polotuhých minipohárcích nebo minitobolkách, které jsou určeny k požití jako jedno sousto tak, že při stlačení minipohárků či minitobolky se cukrovinka vsune do úst.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam dalších přídatných látek povolených při výrobě potravin a skupin potravin s výjimkou barviv a sladidel a podmínky jejich použití

Číslo EPřídatná látkaPotravina nebo skupina potravinNPM# mg.r-1 resp. mg.kg-1
E 297Kyselina fumarovánáplně a sladké desertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2500
cukrovinky1000
gelovité deserty4000
deserty s ovocnou příchutí4000
práškové směsi pro přípravu desertů4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi ovoce1000
instantní výrobky pro přípravu aromatizovaného čaje a aromatizovaných instantních bylinných čajů1000
žvýkačky2000
Podle uvedených aplikací mohou být nejvyšší množství kyseliny fosforečné a fosforečnanů E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452 přidána jednotlivě nebo v kombinaci (vyjádřeno jako P2O5)
E 338Kyselina fosforečná ochucené nealkoholické nápoje700
sterilované a UHT mléko1000
proslazené ovoce800
ovocné přípravky800
E 339Fosforečnany sodné
(i) dihydrogen-fosforečnan sodný
(ii) monohydrogen-fosforečnan sodný
(iii) fosforečnan sodný
zahuštěné mléko do 28 % sušiny1000
zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28 % a více1500
sušené mléko a sušené odtučněné mléko2500
E 340Fosforečnany draselné
(i) dihydrogen-fosforečnan draselný
(ii) monohydrogen-fosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana5000
šlehaná smetana a její náhrady s obsahem rostlinného tuku5000
nápoje pro sportovce a balené stolní vody500
E 341Fosforečnany vápenaté
(i) dihydrogen-fosforečnan vápenatý
(ii) monohydrogen-fosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
nápoje na bázi čokolády a sladu2000
nápoje s obsahem rostlinných bílkovin20000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína)1000
nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty2000
E 343Fosforečnany hořečnaté
(i) dihydrogen-fosforečnan hořečnatý
(ii) hydrogen-fosforečnan hořečnatý
instantní čaje a bylinné čaje2000
nezrající sýry (kromě sýra „Mozzarella“)2000
tavené sýry a analogy tavených sýrů20000
masné výrobky5000
E 450Difosforečnany
(i) dihydrogen-difosforečnan sodný
(ii) monohydrogen-difosforečnan sodný
(iii) difosforečnan sodný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendi-fosforečnan vápenatý
sůl, náhrady soli10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty50000
mražené krémy, zmrzliny1000
deserty s výjimkou mražených krémů a zmrzlin3000
práškové směsi pro přípravu desertů7000
E 451Trifosforečnany
(i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
sušené práškové potraviny10000
těstoviny2000
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením12000
výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory5000
mouka2500
E 452Polyfosforečnany
(i) polyfosforečnan sodný
(ii) polyfosforečnan draselný
(iii) polyfosforečnan sodnovápenatý
(iv) polyfosforečnan vápenatý
mouka s kypřícím práškem do pečiva20000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky20000
sladké desertní omáčky (toppingy) a podobné výrobky3000
studené omáčky5000
polévky a vývary3000
žvýkačkyNM
obilné snídaně5000
snacky5000
surimi1000
zmrazené rybí filé (nezpracované)5000
pasty z ryb a korýšů5000
zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní a nezpracovaní5000
konzervované výrobky z korýšů1000
cukrovinky5000
moučkový cukr10000
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy)10000
leštící látky pro masné a zeleninové výrobky4000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky5000
mlékárenské máslo se smetanovým zákysem2000
rozprašovací vodní emulze na bázi vody pro potírání pečících plechů30000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. 4) v pevné forměNM
potraviny pro zvláštní výživové účely5000
aromata40000
kypřící prášekNM
„soda bread“20000
sportovní nápoje s obsahem syrovátkových bílkovin4000
E 353Kyselina metavinnávíno100
„Made wine“100
E 355E 356 E 357 Kyselina adipováAdipát sodný Adipát draselný náplně a sladké desertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2000
jako kyselina adipová
gelovité deserty6000
jako kyselina adipová
deserty s ovocnou příchutí1000
jako kyselina adipová
práškové směsi pro přípravu desertů1000
jako kyselina adipová
nápoje v prášku10000
jako kyselina adipová
E 363Kyselina jantarovádeserty6000
polévky a vývary5000
nápoje v prášku3000
E 385Dvojsodno-vápenatásůl kyseliny ethylen-diamintetraoctové (synonymum: kalciumdinatriumEDTA) studené emulgované omáčky75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampióny a artyčoky250
sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů75
sterilované výrobky z ryb75
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 % podle nařízení Rady (ES) č. 1234/20072)100
zmrazení a hluboko zmrazení korýši75
Libamáj, egészben és tömbben250
E 405Propan 1,2-diol-alginát (synonymum:
propylenglykol-alginát)
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky3000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2000
náplně, sladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky a deserty s výjimkou mražených vodových krémů a zmrzlin5000
cukrovinky1500
mražené vodové krémy a zmrzliny3000
snacky na bázi obilovin či brambor3000
studené omáčky8000
žvýkačky5000
ovocné a zeleninové přípravky5000
ochucené nealkoholické nápoje300
emulzní likéry10000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.3)1200
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě1000
pivo100
cider kromě „cidre bouché“100
E 416Guma karayasnacky na bázi obilovin či brambor5000
polevy na ořechová jádra10000
náplně, sladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
deserty6000
studené emulgované omáčky10000
vaječné likéry10000
žvýkačky5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
aromata50000
E 420Sorbitol
(i) sorbitol
(ii) sorbitolový sirup
potraviny obecně (kromě nápojů a potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce)NM
jiný účel než sladidla
E 421Mannitol
E 953Isomalt
E 965Maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitolový sirup
zmrazené nezpracované ryby, korýši, měkkýši a hlavonožciNM
jiný účel než sladidla
E 966Laktitol
E 967Xylitol likéryNM
jiný účel než sladidla
E 968Erytritol
E 425Konjak*
i) konjaková guma
ii) konjakový glukomannan jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně (kromě potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu, potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, a želé cukrovinek včetně „minicups“)10000
E 426Sójová hemicelulosanápoje na bázi mléka určené pro maloobchodní prodej5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.1500
emulgované omáčky30000
balené jemné pekařské zboží určené pro maloobchodní prodej10000
balené hotové orientální nudle určené pro maloobchodní prodej10000
balená hotová rýže určená pro maloobchodní prodej10000
balené zpracované produkty z brambor a rýže (včetně zmrazených, hluboce zmrazených, chlazených a sušených produktů) určené pro maloobchodní prodej10000
sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce zmrazené vaječné výrobky10000
želé cukrovinky, kromě želé cukrovinek ve tvaru minipohárků10000
E 427Kasiová gumapotravinářský a nápojový led2500
fermentované mléčné výrobky s výjimkou živých fermentováných mléčných výrobků bez příchuti2500
deserty na bázi mléka a obdobné výrobky2500
náplně, sladké omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pekárenské výrobky a deserty2500
zpracované sýry2500
omáčky a salátové zálivky (dressingy)2500
dehydrované polévky a vývary2500
tepelně ošetřené masné výrobky1500
E 432Polyoxyethylen-sorbitanmonolaurá (synonymum: Polysorbate 20) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky3000
E 433Polyoxyethylen-sorbitanmonooleá (synonymum: Polysorbate 80)roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
E 434Polyoxyethylen-sorbitanmono-palmitát (synonymum: Polysorbate 40)nemléčné náhrady mléka a smetany5000
mražené krémy, zmrzliny1000
deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin3000
cukrovinky1000
studené emulgované omáčky5000
E 435Polyoxyethylen-sorbitanmonostearát (synonymum: Polysorbate 60)polévky1000
žvýkačky5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
E 436Polyoxyethylen-sorbitantristearát (synonymum: Polysorbate 65) jednotlivě nebo v kombinacidoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
aromata kromě tekutých kouřových aromat a látek na bázi oleoresinů z koření***10000
potraviny obsahující tekutá kouřová aromata a aromata na bázi oleoresinů z koření1000
E 442Amonné soli fostatidových kyselin (synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM)kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní, cukrovinky na bázi těchto výrobků10000
E 444Acetát isobutyrát-sacharosynealkoholické ochucené zakalené nápoje300
ochucené alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu nižším než 15 % V/V300
E 445Glycerolester borovicové pryskyřicenealkoholické ochucené zakalené nápoje100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu 15 % V/V a více100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % V/V100
ošetření povrchu citrusových plodů50
E 459Beta-cyklodextrinpotraviny ve formě tablet a potahovaných tabletNM
aromata zapouzdřená v těchto potravinových skupinách:
- ochucené čaje a ochucené instantní práškové nápoje500
- ochucené snacky1000
v potravinách určených k přímé spotřebě nebo připravovaných podle návodu výrobce
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxy-methylcelulosydoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě30000
E 473Estery sacharosys mastnými kyselinami (z jedlých tuků) (synonymum: Cukroestery) konzervovaný výluh z kávy1000
tepelně opracované masné výrobky5000
v přepočtu na tuk
E 474Cukroglyceridy jednotlivě nebo v kombinaciroztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů20000
mražené krémy, zmrzliny5000
cukrovinky5000
deserty5000
studené omáčky10000
polévky a vývary2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu)NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína)5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů10000
nápoje na bázi mléka5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
žvýkačky10000
nealkoholické nápoje na bázi anýzu5000
nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí5000
nemléčné náhrady smetany a mléka5000
trvanlivá smetana a trvanlivá smetana se sníženým obsahem tuku5000
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
emulzní likéry5000
výrobky z vajec1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů500
žvýkačky5000
emulgované tuky5000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
cukrovinky2000
deserty2000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
obilné snídaně typu „Granola“10000
E 476Polyglycerol-polyricin-oleátmlékárenské máslo, roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 %, podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10 %4000
dresingy4000
čokoláda, čokoládové bonbony a cukrovinky na bázi čokolády nebo kakaa5000
E 477Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami(z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
emulgované tuky pro pekařské účely10000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů1000
mražené krémy, zmrzliny3000
cukrovinky5000
deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání30000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
E 479bSměsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tukůroztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro smažení5000
E 481Stearoyl-2-laktylát sodnýjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
E 482Stearoyl-2-laktylát vápenatý jednotlivě nebo v kombinacipředvařená rýže4000
obilné snídaně5000
emulzní likéry8000
snacky na bázi obilovin2000
žvýkačky2000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky10000
deserty5000
cukrovinky5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů3000
snacky na bázi obilovin a brambor5000
masové konzervy z mletého a mělněného masa4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů2000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2)3000
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % (V/V)8000
„Mostarda di frutta“2000
E 483Stearyltartarátpečivo (kromě druhů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce)4000
deserty5000
E 491Sorbitanmonostearát jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
E 492Sorbitantristearátsladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
E 493Sorbitanmonolaurát rosoly (pouze E 493)25
E 494Sorbitanmonooleát roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky10000
E 495Sorbitanmonopalmitát(jednotlivě nebo v kombinaci) nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin500
mražené krémy, zmrzliny500
deserty s výjimkou mražených krémů a zmrzlin5000
cukrovinky na bázi cukru5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa (pouze E 492)10000
emulgované studené omáčky5000
droždíNM
žvýkačky5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
E 512Chlorid cínatýkonzervovaný bílý chřest v plechovkách a sklenicích25
jako cín
E 520Síran hlinitývaječný bílek30
E 521Síran sodno-hlinitýproslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina200
jako hliník
E 522Síran draselno-hlinitý
E 523Síran amonno-hlinitý jednotlivě nebo v kombinaci
E 535Hexakyanoželeznatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)sůl a náhrady soli20
jako ferrokyanid draselný
E 536Hexakyanoželeznatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
E 538Hexakyanoželeznatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý) jednotlivě nebo v kombinaci
E 541Hydrogenfosforečnan sodnohlinitýjemné pečivo (pouze „scones“ a piškotové pečivo)1000
jako hliník
E 551Oxid křemičitýaromata (pouze E 551)50000
E 552Křemičitan vápenatýrýže (pouze E 553 b)NM
E 533aKřemičitany hořečnaté
(i) křemičitan hořečnatý
(ii) trisilikát hořečnatý
(prostý azbestu)
suché práškovité potraviny
(včetně cukrů)
10000
jedlá sůl a náhrady soli10000
plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé a tavené sýry10000
E 553 bTalek (prostý azbestu)
(synonymum: Mastek)
plátkované nebo strouhané náhrady sýra a náhrady taveného sýra10000
E 554Křemičitan sodnohlinitýžvýkačky (pouze E 553 b)NM
drobné masné výrobky (pouze E 553 b a pouze k ošetření povrchu)NM
E 555Křemičitan draselnohlinitý
E 556Křemičitan vápenatohlinitýkoření30000
E 559Křemičitan hlinitý (synonymum: Kaolin)cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu)NM
výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem30000
tabletované potravinyNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
E 579Glukonát železnatýolivy ztmavlé oxidací150
jako železo
E 585Mléčnan železnatýolivy ztmavlé oxidací150
jako železo
E 620Kyselina glutamovápotraviny obecně
(kromě nápojů a potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce)
10000
jako kyselina glutamová
E 621Glutamát sodný
E 622Glutamát draselný
E 623Glutamát vápenatý
E 624Glutamát amonný
E 625Glutamát hořečnatý jednotlivě nebo v kombinaci
kořenící a ochucovací přípravky NM
E 626Kyselina guanylovápotraviny obecně (kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)500
jako kyselina guanylová
E 627Guanylát sodnýkořenící a ochucovací přípravkyNM
E 628Guanylát draselný
E 629Guanylát vápenatý
E 630Kyselina inosinová
E 631Inosinát sodný
E 632Inosinát draselný
E 633Inosinát vápenatý
E 634Vápenaté soli 5'-ribonukleotidů
E 635Sodné soli 5'-ribonukleotidů jednotlivě nebo v kombinaci
E 650Octan zinečnatýžvýkačky1000
E 900Dimethylpolysiloxandžemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce, zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženou energetickou hodnotou10
polévky a vývary10
tuky a oleje pro smažení10
cukrovinky (kromě čokolády)10
nealkoholické ochucené nápoje a nápojové koncentráty k jejich přípravě10
ananasová šťáva10
sterilované ovoce a zelenina10
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením10
žvýkačky100
aromata10
cider kromě „cidre bouché“10
„Sod... Saft“10
E 901Včelí vosk bílý a žlutýcukrovinky (pouze k leštění povrchu)NM
E 902Kandelilový voskčokoláda a drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevo (pouze k leštění povrchu)NM
E 904Šelaksnacky (pouze k leštění povrchu)NM
ořechová jádra (pouze k leštění povrchu)NM
zrnková káva (pouze k leštění povrchu)NM
čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy) (pouze k ošetření povrchu)NM
aromata pro nealkoholické ochucené nápoje (pouze u E 901)200
v ochucených nápojích
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
balené oplatky ke zmrzlině (pouze u E 901 a pouze pro leštění povrchu)NM
E 903Karnaubský voskvařená vejce ve skořápce (k ošetření povrchu)NM
leštící látka pouze pro:
- cukrovinky (včetně čokolády)500
1200
(jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou200
- snacky200
- ořechová jádra200
- zrnková káva200
- doplňky stravy200
- čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)200
E 905Mikrokrystalický voskleštící látka pouze pro
- cukrovinky (včetně čokolády)
500
1200
(jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou200
- snacky200
E 912Estery montanových- ořechová jádra200
E 914kyselin Oxidovaný polyetylénový vosk- zrnková káva200
E 927 bMočovina (synonymum: Carbamid)- doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.200
E 943 aButan - čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)200
E 943 bIsobutanemulgované spreje na bázi vodyNM
E 944Propan
E 950Acesulfam Kžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**800
E 951Aspartamžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**2500
E 957Thaumatinžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**10
ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody (pouze pro zvýraznění chuti)0,5
deserty na bázi mléka nebo bez mléka (pouze pro zvýraznění chuti)5
E 959Neohesperidin DCžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**150
margariny a směsné emulgované tuky (pouze pro zvýraznění chuti)5
masné výrobky (pouze pro zvýraznění chuti)5
ovocné rosoly (pouze pro zvýraznění chuti)5
výrobky z rostlinných bílkovin (pouze pro zvýraznění chuti)5
E 961Neotamochucené nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)2
mléčné nápoje a nápoje na bázi mléka nebo ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou a bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)2
snacky v podobě ochucených balených suchých výrobků na bázi škrobu a ořechů s polevou (látka zvýrazňující chuť)2
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)3
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)3
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru (látka zvýrazňuiící chuť)3
žvýkačky s přidaným cukrem (látka zvýrazňující chuť)3
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou (látka zvýrazňující chuť)2
omáčky (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. na bázi vitaminů nebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet (látka zvýrazňující chuť)2
E 999Extrakt z kvilajeochucené nealkoholické nápoje na bázi vody200
jako bezvodý extrakt
cider kromě „cidre bouché“200
jako bezvodý extrakt
E 1201 Polyvinylpyrrolidondoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a potahovaných tabletNM
E 1202Polyvinylpoly-pyrrolidon
E 1203Polyvinylalkoholdoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a tobolek18000
E 1204Pullulandoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a potahovaných tabletNM
mikrocukrovinky na osvěžení dechu ve formě plátkůNM
E 1452Škrobový oktenyl-sukcinát hlinitý (SAOS)vitaminové přípravky stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tobolek v doplňcích stravy35000
doplňku stravy
E 1505Triethylcitrátsušený vaječný bílekNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tobolek a tablet3500
E 1518Trioctan glycerinu (triacetin)žvýkačkyNM
E 907Hydrogenovaný poly-1-decenleštící látka pouze pro
- cukrovinky
2000
- sušené ovoce2000
E 1505Triethylcitrátaromata3000
ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce, jednotlivě nebo v kombinaci
E 1517Glyceryl-diacetát (diacetin)
E 1518Glyceryl-triacetát (triacetin)
E 1520Propandiol (propylenglykol)
E 1519Benzylalkoholaromata pro
- likéry, aromatizovaná vína, nápoje na bázi aromatizovaného vína a míchané nápoje obsahující aromatizované víno
100
- cukrovinky včetně čokolády a jemné trvanlivé pečivo250
ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce
E 1520Propandiol
(propylenglykol)
nápoje1000
E 1521Polyethylenglykoldoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a tobolek10000

Poznámka:

# Nejvyšší povolené množství.

## Nezbytné množství.

* Tyto látky nelze použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

** Při použití přídatných látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí být množství každé z látek úměrně sníženo tak, aby jejich celkové množství nepřekročilo nejvyšší povolené množství.

*** Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít pouze některé přídatné látky

Potravina nebo skupina potravinČíslo EPřídatná látkaNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
Kakaový prášek, čokoláda a výrobky z čokolády *E 170uhličitan vápenatý70 000 v sušině bez tuku
E 322lecitinyNM
E 330kyselina citrónová5 000
E 334kyselina vinná5 000
E 414arabská guma (jen k leštění povrchu)NM
E 422glycerolNM
E 440pektiny (jen k leštění povrchu)NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
E 500uhličitany sodné70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 501uhličitany draselné70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 503uhličitany amonné70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 504uhličitany horečnaté70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 524hydroxid sodný70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 525hydroxid draselný70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 526hydroxid vápenatý70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 527hydroxid amonný70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 528hydroxid hořečnatý70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
E 530oxid hořečnatý70 000 v sušině bez tuku vyjádřeno jako uhličitany draselné
Ovocné a zeleninové šťávy, nektaryE 300kyselina askorbováNM
Ovocné a zeleninové šťávyE 330kyselina citrónová3 000
Ananasová šťávaE 296kyselina jablečná3 000
Hroznová šťávaE 170uhličitan vápenatýNM
E 336vinany draselnéNM
Šťávy a nektary z ananasu a mučenkyE 440pektiny3 000
Ovocné nektaryE 270kyselina mléčná5 000
E 330kyselina citrónová5 000
Výběrové (extra) džemy a výběrové (extra) rosolyE 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 440pektinyNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energieE 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 400kyselina alginová10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 401alginát sodný10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 402alginát draselný10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 403alginát amonný10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 404alginát vápenatý10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 406agar10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 407karagenan10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 410karubin10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 412guma guar10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 415xanthan10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 418guma gellan10 000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 440pektinyNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 524hydroxid sodnýNM
Zahuštěné mlékoE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 331citrát sodnýNM
E 332citrát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 500(ii)hydrogenuhličitan sodnýNM
E 501(ii)hydrogenuhličitan draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
Smetana neochucená tepelně ošetřenáE 401alginát sodnýNM
E 402alginát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
Mlékárenské máslo se smetanovým zákysemE 500uhličitany sodnéNM
Sýr zrajícíE 170uhličitan vápenatýNM
E 500iihydrogenuhličitan sodnýNM
jen pro sýry z kyselého mléka
E 504uhličitany hořečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575gluko-delta-laktonNM
Sýr zrající plátkovaný, strouhanýE 170uhličitan vápenatýNM
E 504uhličitany hořečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
E 460celulosaNM
Sýr přírodní bílý, pařený, např. typu „Mozzarella" a sýr syrovátkovýE 260kyselina octováNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 330kyselina citrónováNM
E 575glukono-delta-laktonNM
E 460iiprášková celulosaNM
jen pro strouhaný a plátkový sýr
Předvařená rýžeE 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu a olivových olejů (kromě panenských olejů)E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306přírodní extrakt s obsahemNM
tokoferolů
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma-tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin10 000
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu (kromě panenských olejů a olivových olejů) speciálně určené k vaření a/nebo smažení a pro přípravu omáčekE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306přírodní extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma-tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin10 000
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
Rafinovaný olivový olejE 307alfa-tokoferol200
Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a balené nezpracované a loupané brambory, ovocné kompoty, čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazenýchE 296kyselina jablečnáNM
jen pro loupané brambory
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 440pektinyNM neplatí pro jablečné kompoty
E 509chlorid vápenatý
Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a plechovkáchE 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinany sodnéNM
E 336vinany draselnéNM
E 337vinan sodno-draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukano-delta-laktonNM
Balené polotovary z čerstvě mletého masaE 261octan draselnýNM
E 262 (i)octan sodnýNM
E 262 (ii)hydrogenoctan sodnýNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM.“.
Vaječné obsahyE 270kyselina mléčnáNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
Chléb připravený pouze z pšeničné mouky, vody, droždí nebo kvásku a soliE 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
E 472destery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnouNM
E 472eestery mono- a diglyceridů s kyselinou mono-a diacetyl vinnouNM
E 472festery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnouNM
Nesušené (čerstvé) těstovinyE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 322lecitinyNM
E 330kyselina citrónováNM
E 334kyselina vinnáNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 575glukono-delta-laktonNM
PivoE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 414arabská gumaNM
„Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és felbarna kenyerek"E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
„Foie gras, foie gras entier, blocs de foi gras;
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben"
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
„Gehakt"E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
„Olomoucké tvarůžky"E 170uhličitan vápenatýNM
E 500uhličitany sodnéNM
UHT kozí mlékoE 331citráty sodné4 000
Kaštany jedlé v nálevuE 410karubinNM
E 412Guarová gumaNM
E 415xanthanNM
Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20%E 406agarNM
E 407karagenanNM
E 410karubinNM
E 412guma guarNM
E 415xanthanNM
E 440pektinyNM
E 460celulosaNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 1404oxidovaný škrobNM
E 1410fosfát škrobuNM
E 1412zesíťovaný fosfát škrobuNM
E 1413fosfát zesíťovaného fosfátu škrobuNM
E 1414acetylovaný zesíťovaný fosfát škrobuNM
E 1420acetylovaný škrobNM
E 1422acetylovaný zesíťovaný adipát škrobuNM
E 1440hydroxypropylether škrobuNM
E 1442hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobuNM
E 1450sodná sůl oktenylsukcinátu škrobuNM
E 1451acetylovaný oxidovaný škrobNM.

* Na kakaové a čokoládové výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru se tabulka č. 1 přílohy č. 3 nevztahuje.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam barviv povolených při výrobě potravin nebo skupiny potravin a podmínky jejich použití

Tabulka č. 1

Seznam barviv povolených při výrobě potravin

Číslo EBarvivočíslo C.I.**
E 100Kurkumin75 300
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan
E 102Tartrazin19 140
E 104Chinolinová žluť47 005
E 110Zluť SY (synonyma Gelborange S, Sunset Yellow FCF)15 985
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny75 470
E 122Azorubin (synonymum Carmoisin)14 720
E 123Amarant (synonymum Viktoriarubín O)16 185
E 124Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)16 255
E 127Erythrosin45 430
E 129Červeň Allura AC16 035
E 131Patentní modř V42 051
E 132Indigotin (synonymum Indigocarmine)73 015
E 133Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF)42 090
E 140Chlorofyly a chlorofyliny
(i) Chlorofyly75 810
(ii) Chlorofyliny75 815
E 141Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů75 815
(i) Cu komplexy chlorofylů
(ii) Cu komplexy chlorofylinů
E 142Zeleň S44 090
E 150aKaramel*
E 150bKaustický sulfitový karamel
E 150cAmoniakový karamel
E 150dAmoniak - sulfitový karamel
E 151Čerň BN (synonymum Brilliant black BN)28 440
E 153Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154Hněď FK
E 155Hněď HT20 285
E 160aKaroteny
(i) směs karotenů75 130
(ii) Beta-karoten40 800
E 160bAnnato, bixin, norbixin75 120
E 160cPaprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160dLykopen75 125
E 160eBeta-apo-8'-karotenal40 820
E 160fEthylester kyseliny beta-apo-8'karotenové40 825
E 161bLutein
E 161gKanthaxanthin
E 162Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z červené řepy)
E 163Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny)
E 170Uhličitan vápenatý77 220
E 171Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba)77 891
E 172Oxidy a hydroxidy železa77 491
77 492
77 499
E 173Hliník (v podobě pigmentu)
E 174Stříbro (v podobě pigmentu)
E 175Zlato (v podobě pigmentu)
E 180Litholrubin BK

Poznámka:

* Termín karamel se vztahuje na výrobky více či méně intenzivní hnědé barvy, které jsou určeny k barvení potravin.

** Identifikační číslo Colour Indexu (CL) zaručuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích. Jako čísla CL jsou v tabulce uvedena čísla z publikace Colour Index, 3 r. d. Ed., 1982, Vol 1 - 7, 1315 a z dodatků 37 - 40 (125), 41 - 44 (127 - 50), 45 - 48 (130), 49 - 52 (132 - 50), 53 - 56 (135).

Tabulka č. 2

Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít pouze některá barviva

Potravina nebo skupina potravinČíslo EBarvivoNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
Chléb vícezrnný, celozrnný, speciální, sladovýE 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Pivo
Cidre bouche
E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Máslo (včetně másla se sníženým obsahem tuku a máselný koncentrát)E 160aKaroteny
Margaríny, margaríny s nízkým obsahem tuku (minariny), směsné roztíratelné a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky (bezvodé tuky)E 100KurkuminNM
E 160aKarotenyNM
E 106bAnnato, bixin, norbixin10
Neochucené sýry tavené a sýry zrající (barvy oranžové, žluté a bílé perleti)E 160aKarotenyNM
E 160bAnnato, bixin, norbixin15
E 160cPaprikový extraktNM
OcetE 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Whisky (whiskey), obilné destiláty (jiné než Korn nebo Kornbrand, nebo Eau de vie de seigle Margue nationale luxemburgeoise), vinný destilát, rum, Brandy, vínovice, Weinbrand, matoliny, matolinové lihoviny (jiné než Tsikoudia a Tsipouro a Eau de vie de marc Margue nationale luxemburgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velhaE 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Aromatizovaná vína hnědé barvy, nápoje na bázi aromatizovaných vín hnědé barvy (kromě nápoje Bitter Soda), likérová vína hnědé barvy, medovinaE 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Zelenina nakládaná v octu, slaném nálevu, oleji (kromě oliv)E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan
NM NM
E 140chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinůNM
E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
E 160aKarotenyNM
E 162Betalainová červeňNM
E 163AnthokyanyNM
Směsi z obilovin extrudované, expandované a nebo ochucené ovocným aromátem (breakfast cereals)E 150cAmoniakový karamelNM
E 160aKarotenyNM
E 160bAnnato, bixin, norbixin25
E 160cPaprikový extraktNM
Směsi z obilovin ochucené ovocným aromátem (breakfast cereals)E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny200
jednotlivě nebo v kombinaci
E 162Betalainová červeň
E 163Anthokyany
Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energieE 100KurkuminNM
E 140chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinůNM
E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
E 160aKarotenyNM
E 160cPaprikový extraktNM
E 162Betalainová červeňNM
E 163AnthokyanyNM
E 104Chinolinová žluť100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 110Žluť SY
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny
E 124Ponceau 4R
E 142Zeleň S
E 160dLykopen
E 161bLutein
Masné výrobky z nasoleného (homogenizovaného) masa naraženého v přírodním střevě, umělém střevě nebo v jiném obalu bez stanoveného stupně tepelného opracování, paštiky, terrines.E 100Kurkumin20
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny100
E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
E 160aKaroteny20
E 160cPaprikový extrakt10
E 162Betalainová červeňNM
Masné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6 % (breakfast sausages) Hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné či obilné složky 4 %E 129Červeň Allura AC25
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny100
E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
Sušené granulované brambory a bramborové vločkyE 100KurkuminNM
Sterilovaný hrášek a drcený sterilovaný hrášek (v konzervách)E 102Tartrazin100
E 133Brilantní modř FCF20
E 142Zeleň S10
Sýr Sage Derby
(typický anglický sýr)
E 140Chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinůNM
Sýr Red Leicester
(typický anglický sýr)
E 160bAnnato, bixin a norbixin50
Sýr Mimolette
(typický francouzský sýr)
E 160bAnnato, bixin a norbixin35
Sýr Morbier
(typický francouzský sýr)
E 153Medicinální uhlíNM
Red marbled cheese
(typický anglický sýr)
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny125
E 163AnthokyanyNM
Americano (aperitiv)E 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
E 163AnthokyanyNM
E 100Kurkumin100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5-fosforečnan
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122Azorubín, Carmoisin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R
Bitter soda, aromatizovaná vína typu bitterE 150aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150cAmoniakový karamelNM
E 150dAmoniak - sulfitový karamelNM
E 100Kurkumin100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5-fosforečnan
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 110Zluť SY Gelborange S
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122Azorubín, Carmoisin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A
E 129Červeň Allura AC
Luncheon meatE 129Červeň Allura AC25
Uzený masný výrobek Chorizo SalchichonE 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny200
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A250
Sobrasada (mallorská klobása)E 110Zluť SY135
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A200
Pasturmas (jedlý vnější povrch)E 100KurkuminNM
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5-fosforečnan
NM
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmínyNM

Tabulka č. 3

Seznam barviv povolených při výrobě některých potravin nebo skupin potravin

Číslo EBarvivoPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 123Amarantaromatizovaná vína, alkoholické nápoje30
rybí jikry a mlíčí30
E 127Erytrosinkoktejlové a kandované třešně200
třešně Bigareaux v cukerném nálevu a koktejlech vč. smíšeného kompotu s třešněmi Bigareaux150
E 154Hněď FKuzené ryby - kipry20
E 161gKantaxanthinštrasburské párky15
E 173Hliníkvnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobkůNM
E 174Stříbrovnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéryNM
E 175Zlatovnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéryNM
E 180Litholrubin BKjedlé povrchové vrstvy sýrůNM
E 160bAnnato, bixin, norbixinmargaríny, margaríny s nízkým obsahem tuku (minariny), směsné roztíratelné a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky (bezvodé tuky10
jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy20
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky10
mražené krémy, zmrzliny20
alkoholizované nápoje včetně nápojů s obsahem alkoholu nižším než 15 % obj.10
sýry tavené a sýry zrající (barvy oranžové, žluté a bílé perleti)15
deserty* včetně ochucených mléčných výrobků s výjimkou mražených krémů10
snacky** neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu, extrudované či expandované20
ostatní snacky a snacky na bázi obalených ořechových jader10
uzené ryby10
jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá klihovková (kolagenová střívka)20
extrudované, expandované obilné snídaně, bilné snídaně ochucené ovocným aromátem25
sýr Red Leicester
(typický anglický sýr)
50
sýr Mimolette
(typický francouzský sýr)
35

Poznámka:

* Pro účely této vyhlášky se deserty rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

** Pro účely této vyhlášky se snacky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

Tabulka č. 4

Seznam dalších barviv povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin

Číslo EBarvivo
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosforečnan
E 140Chlorofyly a chlorofyliny
E 141Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 150aKaramel
E 150bKaustický sulfitový karamel
E 150cAmoniakový karamel
E 150dAmoniak - sulfitový karamel
E 153Medicinální uhlí
E 160aKaroteny
E 160cPaprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 162Betalainová červeň, betanin
E 163Anthokyany
E 170Uhličitan vápenatý
E 171Oxid titaničitý
E 172Oxidy a hydroxidy železa

Poznámka

Tato barviva mohou být použita v potravinách uvedených v tabulce č. 6 přílohy č. 4 a v ostatních potravinách neuvedených v § 6 odst. 5 ani v tabulce č. 2 přílohy č. 4 v nezbytném množství.

Tabulka č. 5

Seznam barviv, která lze použít při výrobě potravin nebo skupiny potravin jednotlivě nebo v kombinaci do nejvyššího povoleného množství uvedeného v tabulce č. 6

Číslo EBarvivo
E 100Kurkumin
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 110Žluť SY
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122Azorubin
E 124Ponceau 4R
E 129Červeň Allura AC
E 131Patentní modř V
E 132Indigotin
E 133Brilantní modř
E 142Zeleň S
E 151Čerň BN, čerň PN
E 155Hněď HT
E 160dLykopen
E 160ebeta-apo-8'-karotenal
E 160fEthylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové
E 161bLutein

Poznámka:

Při použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství použitých barviv. Pokud jsou do ochucených nealkoholických nápojů, zmrzlin a mražených krémů, dezertů, jemného a trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek přidávána barviva E 110, E 122, E 124 aE 155 jednotlivě nebo v kombinaci, nesmí obsah jednotlivého barviva být vyšší než 50 mg.kg"1 nebo 50 mg.l"1. Zároveň celkový obsah barviv nesmí překročit nejvyšší přípustné množství uvedené v tabulce č. 6.

Tabulka č. 6

Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít barviva uvedená v tabulce č. 5

Potravina nebo skupin potravinNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
ochucené nealkoholické nápoje a koncentráty pro jejich přípravu, nápoje v prášku100
proslazené ovoce a zelenina, Mostarda di frutta200
kompoty, ovoce červené barvy200
cukrovinky300
jedlé ozdoby a polevy na cukrářské výrobky500
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky200
mražené krémy, zmrzliny150
ochucené tavené sýry100
deserty včetně ochucených mléčných výrobků150
studené omáčky, kořenící směsi a přípravky (kari, tandoori), sterilovaná a kořeněná zelenina v nálevu (pickles, piccalilli), chutney500
hořčice300
pasty z ryb a korýšů100
předvařené jedlé části korýšů250
náhražky lososa500
surimi500
rybí mlíčí a jikry300
uzené ryby100
snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu extrudované či expandované200
ostatní pikantní snacky a pikantní snacky na bázi obalených ořechových jader100
jedlý povrch sýrůNM
jedlá klihovková (kolagenová) střívkaNM
potraviny pro zvláštní lékařské účely50
potraviny určené ke snižování hmotnosti50
tekuté doplňky stravy a potraviny pro sportovce100
pevné doplňky stravy a potraviny pro sportovce300
dehydratované výrobky (polévky)50
analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin100
alkoholické nápoje kromě alkoholických nápojů uvedených v tab. 2 nebo 3200
aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín, kromě uvedených v tab. 3200
ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr (kromě cidre bouche) a perry, aromatizovaná ovocná vína, aromatizovaný cidr aperry200

Poznámka:

Pro označování masa a masných výrobků mohou být použita pouze jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř FCF a E 155 Hněď HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E 133 Brilantní modř.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam sladidel povolených při výrobě potravin a skupin potravin a podmínky jejich použití

Číslo ESladidloPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 420Sorbitol
(i) sorbitol
deserty* na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
E 421
E 953
4965


E 966
E 967
E 968
(ii) sorbitol sirup Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitol sirup
Laktitol
Xylitol
Erytritol
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
džemy, rosoly, marmelády se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a kandované ovoceNM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávyNM
cukrovinky bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
žvýkačka bez přidaného cukruNM
studené omáčkyNM
hořčiceNM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
stolní sladidlaNM
E 950Acesulfam Kochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nealkoholické pivo350
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energetické hodnoty nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
ochucené snacky** na bázi škrobu a ořechů350
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez přidaného cukru350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou350
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou1000
žvýkačka bez přidaného cukru2000
cider a perry350
tmavé pivo typu „oud bruin“,
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier /Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
350
studené omáčky350
hořčice350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1200
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru2500
pivo se sníženou energetickou hodnotou25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína350
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu350
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru2000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energetické hodnoty500
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální výživové účely1000
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě350
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet2000
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat350
Essoblaten2000
E 951Aspartamochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nealkoholické pivo600
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů500
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu300
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou1000
žvýkačka bez přidaného cukru5500
cider a perry600
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě „Obergäriges Einfachbier“
600
studené omáčky350
hořčice350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů300
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru6000
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru2000
pivo se sníženou energetickou hodnotou25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína600
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu600
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální výživové účely1700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.800
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě600
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě2000
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet5500
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat350
Essoblaten1000
E 952Kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselinaochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou250
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny250
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální výživové účely1600
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě400
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1250
stolní sladidlaNM
E 954Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imidochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nealkoholické pivo80
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů100
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu160
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru3000
oplatky800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
žvýkačka bez přidaného cukru1200
cider a perry80
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier /Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
80
studené omáčky160
hořčice320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů160
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína80
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu80
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální výživové účely170
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.200
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.240
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě80
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1200
stolní sladidlaNM
„Gaseosa“, nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci100
Essoblaten800
Feinkostsalat160
E 955Sukralosaochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru, ochucené400
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
dezerty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
Snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou200
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2400
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru1000
žvýkačka bez přidaného cukru3000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energetické hodnoty200
cider a perry50
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry, lihoviny nebo vína250
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu250
tmavé pivo typu „oud bruin“,
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %, pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
250
pivo se sníženou energetickou hodnotou10
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru320
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou400
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou400
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu180
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů120
polévky se sníženou energetickou hodnotou45
studené omáčky450
hořčice140
jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.320
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě240
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě800
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou Č. 225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2400
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat140
Essoblaten800
E 957Thaumatincukrovinky bez přidaného cukru50
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru50
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
E 959Neohesperidin DCochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)50
nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nealkoholické pivo10
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou50
cukrovinky bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru150
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru400
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru400
cider a perry20
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
10
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů30
studené omáčky50
hořčice50
ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu100
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
polévky se sníženou energetickou hodnotou50
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína30
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu30
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru50
pivo se sníženou energetickou hodnotou10
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro zvláštní výživové účely150
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.100
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.100
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě50
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě100
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou Č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat50
E 961Neotamochucené nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru20
nápoje na bázi mléka a mléčných výrobků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru20
ochucené dezerty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
přípravky na bázi mléka a mléčných výrobků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi obilovin se níženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru32
dezerty ba bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou18
cukrovinky bez přidaného cukru32
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru65
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru65
kornouty a oplatky ke zmrzlině, bez přidaného cukru60
Essoblaten60
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a s obsahem otrub nejméně 20% se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru200
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru65
žvýkačka bez přidaného cukru250
cukrovinky ve formě tablet se sníženou energetickou hodnotou15
cider a perry20
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína20
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% obj. alkoholu20
nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2% obj.20
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
20
pivo se sníženou energetickou hodnotou1
zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru26
ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou32
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou32
ovoce a zeleniny ve sladkokyselém nálevu10
Feinkostsalat12
sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů nebo měkkýšů10
polévky se sníženou energetickou hodnotou5
omáčky12
hořčice12
jemné pečivo určené ke zvláštní výživě55
potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.26
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.32
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě20
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě60
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. na bázi vitaminů anebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet185
stolní sladidlaPodle pravidel správné výrobní praxe
E 962Sůl aspartamu - acesulfamuochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru, ochucené350 a)
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
dezerty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou500 b)
cukrovinky bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 a)
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 b)
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 b)
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2500 a)
žvýkačka bez přidaného cukru2000 a)
cider a perry350 a)
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry, lihoviny nebo vína350 a)
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu350 a)
tmavé pivo typu „oud bruin“
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
350 a)
pivo se sníženým obsahem energie25 b)
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800 b)
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000 b)
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou350 a)
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200 a)
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200 a)
polévky se sníženou energetickou hodnotou110 b)
studené omáčky350 b)
hořčice350 b)
jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 a)
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450 a)
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450 a)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě350 a)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500 a)
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2000 a)
Feinkostsalat350 b)
Essoblaten1000 b)

Poznámka:

* Pro účely této vyhlášky se deserty rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

** Pro účely této vyhlášky se snacky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

a), b) Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu-acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu - acesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití

Tabulka č. 1

Formy kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové povolené při výrobě potravin

Číslo ELátkaSymbol
E 200kyselina sorbováS
E 202sorbát draselnýS
E 203sorbát vápenatýS
E 210kyselina benzoováB
E 211benzoát sodnýB
E 212benzoát draselnýB
E 213benzoát vápenatýB
E 214ethylparahydroxybenzoátPHB
E 215ethylparahydroxybenzoát sodná sůlPHB
E 218methylparahydroxybenzoátPHB
E 219methylparahydroxybenzoát sodná sůlPHB

Tabulka č. 2

Podmínky použití kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové

Potravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1, resp. mg.kg-1
SBPHBS+BS+PH BS+B+PHB
ochucené nápoje na bázi vína200-----
ochucené nealkoholické nápoje a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)300150-250 S + 150 B--
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a výluhů z bylin---600--
vína s výjimkou vín s přívlastkem, ovocná vína, fermentované ovocné šťávy, například cidr a perry, nízkoalkoholické víno, „Made wine"200-----
medovina200-----
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % (V/V) kromě piva a vína200200-400--
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely---2 000--
sudové nealkoholické pivo-200----
náplně pro ravioli, tortelini a podobné produkty1 000-----
džemy, rosoly, marmelády a obdobné výrobky z ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky na bázi ovoce a Mermeladas-500-1 000--
marmeláda citrusová---1 500--
proslazené ovoce a zelenina---1 000--
sušené ovoce1 000-----
ovocné a zeleninové přípravky včetně ovocných omáček, kromě protlaků, mousse, kompotů, salátů a podobných sterilovaných výrobků v plechovkách nebo sklenicích1 000-----
chemicky konzervovaná zelenina v octě, soli či oleji, kromě oliv---2 000--
vařená červená řepa-2 000----
olivy1 000500-1 000--
bramborové těsto a bramborové plátky předsmažené2 000-----
rybí konzervy včetně polokonzerv z rybího mlíčí a jiker---2 000--
korýši a měkkýši vaření-1 000-2 000--
sušené ryby solené---200--
gelovité povrchy masných výrobků (vařené, nasolené nebo sušené), „Paté"----1 000-
ošetření povrchu sušených masných výrobků-----NM
analogy masa, ryb, korýšů a hlavonožců2 000-----
kolagenová střívka s vodní aktivitou vyšší než 0,6NM-----
sýr plátkový balený1 000-----
sýr tavený2 000-----
sýr přírodní nezrající1 000-----
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM-----
vrstvený sýr a sýr s přidanými potravinami1 000-----
analogy sýra na bázi rostlinné bílkoviny2 000-----
tepelně neošetřené deserty na bázi mléka---300--
balený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb2 000-----
předpečené balené jemné a trvanlivé pečivo s trvanlivostí delší než 5 dnů určené pro prodej přímému spotřebiteli a chléb se sníženým obsahem energie určený pro prodej přímému spotřebiteli2 000-----
jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší než 5 dní s vodní aktivitou více než 0,652 000-----
neextrudované snacky na bázi obilovin, brambor a ořechů----1 000 z toho max. 300 PHB-
cukrovinky s výjimkou čokolády-----1 500 z toho max. 300 PHB
žvýkačky---1 500--
sladké dezertní omáčky (toppingy)1 000-----
roztíratelné a tekuté emulgované tuky kromě másla s obsahem tuku nejméně 60 % (např. margarín)1 000-----
roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nižším než 60 %2 000-----
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nejméně 60 %1 000500-1 000--
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nižším než 60 %2 0001 000-2 000--
neemulgované studené omáčky, kečupy---1 000--
balené pomazánky a balené saláty---1 500--
hořčice---1 000--
kořenící a ochucovací přípravky---1 000--
polévky a vývary v tekuté formě (kromě konzerv)---500--
aspiky1 000500----
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy)---5 000--
sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce zmrazené vaječné produkty1 000-----
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením2 000-----
potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny určené ke snižování hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.---1 500--
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 446/2004 Sb. dodávané v tekuté formě---2 000--
„curdled milk"1 000-----
„Mehua makeutettu a Mehu"500200----
„Dulce de membrillo"-1 000----
„Ostkaka"2 000-----
„Pasha"1 000-----
„Sod ...saft" nebo „Sodet ...saft"200200----
„Fruggrod" a „Rote Gruetze"1 000500----
„Gnocchi (noky)"1 000-----
„Polenta (kukuřičná kaše)"200-----
„Semmelknodelteig"2 000-----
„Crangon crangon" a"Crangon vulgaris, vařené (synonymum Garnát obecný)"---6 000--
Aromata---1 500--
„Analogy výrobků z ryb na bázi mořských řas1000500----
Pivo v KEG sudech obsahující více než 0,5 % přidaného fermentovatelného cukru a/nebo ovocné šťávy či koncentrátů200200-400--
Neloupané čerstvé citrusové plody (pouze k ošetření povrchu)20-----
Doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v sušené formě s obsahem přípravků vitaminu A a kombinací vitaminu A a D---1000 ve výrobku určeném k přímé spotřebě--.

Poznámka:

Množství všech výše uvedených látek jsou vyjádřena jako volné kyseliny. Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam

S + B použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové nebo jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + PHB použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové nebo jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + B + PHB použití kyseliny sorbové, kyseliny benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové nebo jejich solí jednotlivě či v kombinaci

Tabulka č. 3

Oxid siřičitý a jeho sloučeniny povolené při výrobě potravin nebo skupin potravin

Číslo ELátka
E 220oxid siřičitý
E 221siřičitan sodný
E 222hydrogensiřičitan sodný
E 223disiřičitan sodný
E 224disiřičitan draselný
E 226siřičitan vápenatý
E 227hydrogensiřičitan vápenatý
E 228hydrogensiřičitan draselný

Tabulka č. 4

Podmínky použití oxidu siřičitého a jeho sloučenin při výrobě potravin nebo skupin potravin

Potravina nebo skupina potravinNPM SO2 mg.l-1
resp. mg.kg-1
korýši a hlavonožci čerství a zmrazení a hluboce zmrazení (v jedlém podílu)150
korýši z čeledi panaeidae solenceridae, aristeidae, (v jedlém podílu):
- do 80 jednotek*150
- mezi 80 a 120 jednotkami200
- přes 120 jednotek300
korýši a hlavonožci vaření (v jedlém podílu)50
korýši vaření z čeledi panaeidae solenceridae, aristeidae, (v jedlém podílu):
- do 80 jednotek135
- mezi 80 a 120 jednotkami180
- přes 120 jednotek270
sušené solené tresky (Gadidae)200
hamburgerové maso s minimálním obsahem zeleniny a nebo obilovin 4 %450
analogy masa, rybího masa a korýšů na bázi bílkovin200
trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker50
křupky30
neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin50
škroby (kromě škrobů v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a obilných a ostatních příkrmech)50
ságo30
sušené brambory400
loupané (syrové) brambory50
syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor)100
bramborové těsto100
sušená zelenina bílé barvy400
mletý křen a výrobky z něj800
zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv)100
zpracovaná zelenina bílé barvy (včetně zmrazené)50
sušený zázvor150
sušená rajčata200
cibule, česnek a šalotka (zpracované)300
žlutá paprika ve slaném nálevu500
vakuově balená cukrová kukuřice100
zpracované houby (včetně mrazených)50
sušené houby100
sušené meruňky, broskve, vinné bobule, švestky a fíky2 000
sušené banány1 000
sušená jablka a hrušky600
ostatní sušené ovoce, ořechy ve skořápce500
čerstvé liči (v jedlém podílu)10
džemy, rosoly, marmelády (kromě extra džemů a extra rosolů) a podobné výrobky z ovoce včetně výrobků se sníženým obsahem50
energie
džemy, rosoly, marmelády vyrobené ze sířeného ovoce100
proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina,100
nebo ovoce proslazené dosoušené a kůra z angeliky nebo citrusů
dle vyhlášky č. 157/2003 Sb.
ovocné náplně plněného pečiva100
rosolotvorný extrakt z ovoce, tekutý pektin pro prodej konečnému spotřebiteli800
sterilované třešně srdcovky, rehydratované sušené ovoce a liči100
sterilované plátky citronu balené250
sušený kokos50
marinované ořechy50
ochucovací přípravky na bázi citrusové šťávy200
cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob v sušině), glukosa10
ostatní cukry40
škrobový sirup20
cukrovinky na bázi glukosy, glukosového a škrobového sirupu50
jen přenosem z těchto zdrojů
sladké dezertní omáčky (toppingy)40
pomerančová, grapefruitová, jablečná a ananasová šťáva pro velkoobjemové dodávky do zařízení hromadného stravování50
citrónová šťáva, limetová šťáva350
ostatní koncentráty na bázi ovocné šťávy, či ovocné měli; capilé groselha250
ochucené nápoje na bázi vody s obsahem glukosového sirupu50
nejméně 235 g.l-1 (jen z použitých surovin)
ochucené nealko nápoje s obsahem zeleninové nebo ovocné šťávy20 jen přenosem ze sirupů
nealkoholické víno200
stolní hroznové víno10
cidr, perry, ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno200
medovina200
vinný a ovocný ocet170
koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína2 000
syrob a melasa, sirup do salátů (tekutý cukr)70
koncentráty na bázi ovocné šťávy obsahující ne méně než 2,5 % ječmene (barley water)350
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely70
destilované alkoholické nápoje obsahující celé hrušky50
pivo včetně nízkoalkoholického a nealkoholického20
kvasnicové sudové pivo50
hořčice francouzského typu (Dijon)500
hořčice ostatní250
želatina50
Breakfast sausages450
Longaniza fresca a Butifarra fresca450
Mostarda di frutta100
Made wine260
Salsicha fresca450
borůvky (pouze Vaccinium corymbosum)10
skořice (pouze Cinnamomum ceylanicum)150.

Poznámka:

* Jednotkou se rozumí počet ks jedinců na anglickou libru (453,59 g).

** Průvodní certifikát vystavený příslušným orgánem v zemi původu.

Tabulka č. 5

Seznam dalších konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupiny potravin a podmínky jejich použití

Číslo EKonzervantPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 234nisin*pudinky ze semoliny a tapioky a podobné výrobky3
zrající sýry a tavené sýry12,5
Clotted cream10
Mascarpone10
tekutá pasterizovaná vejce (bílek, žloutek nebo celá vejce)6,25
E 235natamycin (synonymum: pimaricin)sýry přírodní tvrdé, polotvrdé, poloměkké - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky sušené studeným kouřem -jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 239hexamethylentetraminsýr „Provolone“25
zbytkové množství jako formaldehyd
E 242dimethyldiuhličitanochucené nealkoholické nápoje250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
tekuté čajové koncentráty250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
nealkoholické víno250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
jablečné víno (cider), hruškové víno (poiré), ovocná vína250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
vína s nízkým obsahem alkoholu250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
ochucené nápoje na bázi vína a výrobky z oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 1601/912)250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
E 280kyselina propionovábalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb3000
jako kyselina propionová
E 281propionát sodnýchléb se sníženým obsahem energie s trvanlivostí delší než 5 dnů2000
jako kyselina propionová
E 282propionát vápenatýpředpečený balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů2000
jako kyselina propionová
E 283propionát draselnýbalené jemné pečivo, cukrářské výrobky z mouky s trvanlivostí delší než 5 dnů s vodní aktivitou vyšší než 0,65 a balené výrobky „rolls“, „buns“ a „pitta“2000
jako kyselina propionová
balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů1000
jako kyselina propionová
„Christmas pudding“1000
jako kyselina propionová
balený „polsebrod“, „boiler“ a „dansk flutes“2000
jako kyselina propionová
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM
E 284kyselina boritákaviár4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár4000
jako kyselina boritá
E 1105lysozymsýr přírodní zrajícíNM
víno v souladu s nařízením Komise (ES) č. 606/20092)NM

Poznámka:

* Tato látka se může nacházet v některých sýrech v důsledku procesu fermentace.

Tabulka č. 6

Podmínky použití dusitanů a dusičnanů při výrobě potravin nebo skupiny potravin

Číslo EDusitan nebo dusičnanPotravina nebo skupina potravinPovolené dávkování mg.kg-1 jako NaNO2Povolená rezidua mg.kg-1 jako NaNO2
E 249
E 250
dusitan draselný (a)
dusitan sodný (a)
Masné výrobky150
Sterilované masné výrobky (Fo >3,00) (b)100
Tradiční nakládané masné výrobky (1):
Wiltshire bacon (1.1);
Entremeada, entrecosto, chispe,
orelheira e cabeca (salgados),
toucinho fumado (1.2);
a podobné výrobky
175
Wiltshire ham (1.1); a podobné výrobky100
Rohschinken, nassgepórkelt (1.6);
a podobné výrobky Cured tongue (1.3);
50

50
Tradiční sušené masné výrobky (2):
Dry cured bacon (2.1);
a podobné výrobky
175
Dry cured ham (2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, presunto da pá a paio do lombo (2.3);
a podobné výrobky
100
Rohschinken, trockengepökelt (2.5)
a podobné výrobky
50
Jiné tradičně vyrobené masné výrobky (3):
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5);
a podobné výrobky
180
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1) a podobné výrobky;
Jellied veal and brisket (3.2)
50
E 251
E 252
dusičnan sodný (c)
dusičnan draselný (c)
Tepelně neopracované masné výrobky (1)150
Tradiční nakládané masné výrobky (1):
Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt renkött (1.4);300
Wiltshire bacon a Wiltshire ham (1.1);
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado (1-2);
Rohschinken, nassgepökelt (1.6);
a podobné výrobky
250
Bacon, Filet de bacon (1.5);
a podobné výrobky
250
bez přidání E 249 nebo E 250
Cured tongue (1.3)10
Tradiční sušené masné výrobky (2):
Dry cured bacon a Dry cured ham (2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, presunto da pá a paio do lombo (2.3);
Rohschinken, trockengepökelt (2.5);
a podobné výrobky
250
Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)250
bez přidání E 249 nebo E 250
Jiné tradiční masné výrobky (3):
Rohwürste (Salami a Kantwurst) (3.3);300
bez přidání E 249 nebo E 250
Rohnschiken, trocken-/nassgepökelt (3.1);300250
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);
Saucissons secs (3.6);
a podobné výrobky
250
bez přidání E 249 nebo E 250
Jellied veal and brisket (3.2);10
Tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry150
v mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody
Analogy sýra na bázi mléka150
v mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody
Nakládaní sledi a šproty500

Vysvětlivky k tabulce č. 6:

(a) Pokud jsou dusitany určeny pro použití v potravinách, mohou být prodávány pouze ve směsi se solí nebo s náhražkou soli.

(b) Hodnota Fo 3 se rovná 3 minutám tepelného ošetření při 121° C (snížení množství bakterií z jedné miliardy spor v každé z 1 000 plechovek na jednu sporu v tisíci plechovkách).

(c) Dusičnany mohou být obsaženy v některých tepelně opracovaných masných výrobcích v důsledku přirozené přeměny dusitanů na dusičnany v slabě kyselém prostředí.

1. Masné výrobky se nakládají v nálevu obsahujícím dusitany nebo dusičnany, sůl a jiné složky. Masné výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

1.1 Do masa je vpravena injekce s nálevem a následně se naloží po dobu 3 až 10 dnů. Slaný nálev rovněž obsahuje mikrobiologické startovací kultury.

1.2 Naloží se po dobu 3 až 5 dnů. Výrobek je tepelně neopracovaný a má vysokou vodní aktivitu.

1.3 Naloží se po dobu nejméně 4 dnů a předvaří se.

1.4 Do masa je vpravena injekce s nálevem a následně se naloží. Doba naložení je 14 až 21 dní s následným zráním při uzení za studena po dobu 4 až 5 týdnů.

1.5 Nakládá se po dobu 4 až 5 dnů při teplotě 5 až 7° C, zraje typicky po dobu 24 až 40 hodin při teplotě 22° C, může se udit po dobu 24 hodin při teplotě 20 až 25° C a skladuje se po dobu 3 až 6 týdnů při teplotě 12 až 14° C.

1.6 Doba naložení záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 2 dny najeden kg, poté následuje stabilizace/zrání.

2. Proces konzervování sušením zahrnuje působení konzervační směsi obsahující dusitany nebo dusičnany, sůl a jiné složky za sucha na povrch masa s následným obdobím stabilizace/zrání. Masné výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

2.1 Konzervování sušením následované zráním po dobu nejméně 4 dnů.

2.2 Konzervování sušením s dobou stabilizace nejméně 10 dnů a zrání po dobu více než 45 dnů.

2.3 Konzervováno sušením po dobu 10 až 15 dnů s následnou dobou stabilizace 30 až 45 dnů a zrání nejméně 2 měsíce.

2.4 Konzervováno sušením po dobu 3 dnů plus 1 den na každý kilogram s následným obdobím po nasolení v délce 1 týdne a obdobím zrání od 45 dnů do 18 měsíců.

2.5 Doba konzervování záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 10 až 14 dnů, poté následuje stabilizace/zrání.

3. Procesy konzervování nakládáním a sušením jsou používány kombinovaně nebo pokud je dusičnan nebo dusitan obsažen ve složeném výrobku nebo pokud je konzervační nálev vpraven do výrobku injekcí před vařením. Výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

3.1 Konzervování sušením a nakládáním v nálevu je používáno kombinovaně (bez vpravení nálevu injekcí). Doba konzervování záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 14 až 35 dnů, poté následuje stabilizace/zrání.

3.2 Injekce nálevu s následným vařením ve vroucí vodě po dobu až 3 hodin po uplynutí nejméně 2 dnů.

3.3 Výrobek má dobu zrání nejméně 4 týdnů a poměr vody/proteinů menší než 1,7.

3.4 Výrobek má dobu zrání nejméně 30 dnů.

3.5 Sušený výrobek vařený za teploty 70° C, poté proces sušení a uzení po dobu 8 až 12 dnů. Fermentovaný výrobek podléhá třístupňovému procesu fermentování po dobu 14 až 30 dnů s následným uzením.

3.6 Sušená, za syrová fermentovaná klobása bez přidaných dusitanů. Výrobek je fermentován při teplotách v rozmezí od 18 do 22° C nebo nižších (10 až 12° C) a poté následuje zrání po dobu nejméně 3 týdnů. Výrobek má poměr vody/proteinů menší než 1,7.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam antioxidantů povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

Číslo EAntioxidantPotravina nebo skupina potravinNPM
mg.kg-1
E 310Propylgaláttuky a oleje pro výrobu tepelně opracovaných potravin200*
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)100*
(BHA) obojí vyjádřeno na tuk
E 311Oktylgalátoleje a tuky na smažení, kromě oleje z olivových výlisků
E 312Dodecylgalátsádlo; rybí tuk; hovězí lůj, drůbeží tuk a skopový lůj
E 319Terciární butyl-hydrochinon (TBHQ)
E 320Butylhydroxyanisol (BHA)
E 321Butylhydroxytoluen (BHT)
směsi pro přípravu moučníků200
(galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) vyjádřeno na tuk
snacky na bázi obilovin
sušené mléko pro prodejní automaty
sušené polévky a vývary
omáčky
sušené maso
zpracovaná ořechová jádra
předvařené obiloviny
kořenící a ochucovací přípravky200
(galáty, a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) vyjádřeno na tuk
sušené brambory25
(galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
žvýkačky400
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.400
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci
vonné silice1000
(galáty, TBHQ, BHT a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
látky určené k aromatizaci jiné než vonné silice100*
(galáty jednotlivě nebo v kombinaci)200
(TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
E 315 Kyselina erythorbová (synonymum: kyselina isoaskorbová)masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy500
(jako kyselina erythorbová)
rybí konzervy a polokonzervy1500
(jako kyselina erythorbová)
E 316Erythorban sodný (synonymum: isoaskorbát sodný)zmrazené a hluboce zmrazené ryby s červenou kůží1500
(jako kyselina erythorbová)
E 392Rozmarýnové extraktyrostlinné oleje (kromě panenských olejů a olivových olejů) a tuky s obsahem polynenasycených mastných kyselin vyšším než 15 % hmotnostních z celkového množství mastných kyselin pro použití v tepelně neošetřených potravinářských výrobcích30
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
rybí oleje a olej z mořských řas50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
hovězí a ovčí lůj, drůbeží a vepřový tuk50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
tuky a oleje pro profesionální výrobu tepelně ošetřených potravin50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
fritovací oleje a fritovací tuk, kromě olivového oleje a oleje z výlisků oliv50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
snacky na bázi obilovin, brambor nebo škrobu50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
omáčky100
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
jemné pekárenské výrobky200
(jako součet Karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.400
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené brambory200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vaječné výrobky200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
žvýkačky200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
mléko v prášku pro použití v prodejních automatech200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
koření a ochucovadla200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
zpracované ořechy200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
dehydrované polévky a vývary50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené maso150
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
masné a rybí výrobky, kromě sušeného masa a sušených masných výrobků150
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
sušené masné výrobky100
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
potravinářská aromata1000
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené mléko pro výrobu zmrzliny30
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
E 5864-hexylresorcinolčerství, zmrazení a hluboko zmrazení korýši2
zbytkové množství v mase korýšů

Poznámka:

Pokud jsou galáty, TBHQ, BHA a BHT použity v kombinaci, musí být jejich jednotlivá množství úměrně snížena tak, aby jejich celkové množství nepřekročilo nejvyšší povolené množství.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam nosičů a rozpouštědel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití

Číslo ENosič nebo rozpouštědloOmezení použití
E 170Uhličitan vápenatý
E263Octan vápenatý
E 322Lecitinybarviva, antioxidanty rozpustné v tucích, leštící látky pro ovoce
E 331Citráty sodné
E 332Citráty draselné
E 341Fosforečnany vápenaté
E 400Kyselina alginová
E 401Alginát sodný
E 402Alginát draselný
E 403Alginát amonný
E 404Alginát vápenatý
E 405Propan 1,2 diolalginát
E 406Agar
E 407Karagenan
E 407aGuma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 410Karubin
E 412Guma guar
E 413Tragant
E 414Arabská guma
E 415Xanthan
E 420Sorbitol
E 421Mannitol
E 422Glycerol
E 425Konjak
i) konjaková guma
ii) konjak glukomannan
E 432Polysorbat 20barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 433Polysorbat 80barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 434Polysorbat 40barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 435Polysorbat 60barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 436Polysorbat 65barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 440Pektiny
E 442Amonné soli fosfatidových kyselinantioxidanty
E 459Beta-cyklodextrin1000 mg/kg
E 460Celulosy (i) i (ii)
E 461Methylcelulosa
E 462Ethylcelulosa
E 463Hydroxypropyl-celulosa
E 464Hydroxypropylmethyl-celulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethyl-celulosa
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy
(Zesíťovaná celulosová guma)
sladidla
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethyl-celulosa
E 470aSodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselinleštící látky pro ovoce
E 470bHořečnaté soli mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata, leštící látky pro ovoce
E 472aEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 472cEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 472eEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 473Estery sacharosy s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 491Sorbitanmonostearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 492Sorbitantristearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 493Sorbitanmonolaurátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 494Sorbitanmonooleátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 495Sorbitanmonopalmitátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 501Uhličitany draselné
E 504Uhličitany hořečnaté
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E 511Chlorid hořečnatý
E 514Sírany sodné
E 515Sírany draselné
E 516Sírany vápenaté
E 517Sírany amonné
E 551Oxid křemičitýEmulgátory a barviva, max. 5%, v E 171 oxidu titaničitém a E 172 oxidech a hydroxidech železa (max. 90 % obsahu barviva)
E 552Křemičitan vápenatýemulgátory a barviva, max. 5%; v E 171 oxidu titaničitém a E 172 oxidech a hydroxidech železa (max. 90 % obsahu barviva)
E 553bTaleknejvýše 5 %, pouze barviva
E 555Hlinitokřemičitan draselnýE 171 oxid titaničitý a E 172 oxidy a hydroxidy železa (maximálně 90 % vzhledem k barvivu)
E 558Bentonitnejvýše 5 %, pouze barviva
E 559Křemičitan hlinitý (kaolin)nejvýše 5 %, pouze barviva
E 570Mastné kyselinyleštící látky pro ovoce
E 577Glukonát draselný
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 900Dimethylpolysiloxanleštící látky pro ovoce
E 901Včelí voskpouze barviva
E 953Isomalt
E 965Maltitol
E 966Laktitol
E 967Xylitol
E 968Erytritol
E 1200Polydextrozy
E 1201Polyvinylpyrrolidonpouze sladidla
E 1202Polyvinylpolyprrolidonpouze sladidla
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420Acetylovaný škrob
E 1422Acetylovaný škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hydroxypropylškrobový fosforečnan
E 1450Škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451Acetylovaný oxidovaný škrob
E 1505Triethylcitrát
E 1518Glyceryltriacetát
E 1520Propan-1,2-diol (Propylenglykol)barviva, emulgátory, antioxidanty, enzymy, aromata (maximálně 1000 mg/kg v potravině)
E 1521Polyethylenglykolsladidla.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam přídatných látek povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin určených pro potraviny určené pro zvláštní výživu

Tabulka č. 1

Seznam přídatných látek povolených při výrobě počáteční kojenecké výživy

Číslo EPřídatná látkaNPM mg.l-1
E 270kyselina mléčná (pouze L(+) forma)NM
E 304L-askorbylpalmitát10
jednotlivě nebo v kombinaci
E 306přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307alfa-tokoferol
E 308gamma-tokoferol
E 309delta-tokoferol
E 322lecitiny1 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodné2 000
jednotlivě nebo v kombinaci
E 332citráty draselné
E 338kyselina fosforečná1 000
jako P2O5 jednotlivě nebo v kombinaci
E 339fosforečnany sodné
E 340fosforečnany draselné
E 412guma guar1 000
pokud tekutý výrobek obsahuje částečně hydrolyzované bílkoviny
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin4 000
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou7 500
u výrobků v práškové formě 9 000 u výrobků v kapalné formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny
E 473estery sacharosy s mastnými kyselinami120
ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

Tabulka č. 2

Seznam přídatných látek povolených při výrobě pokraěovací kojenecké výživy

Číslo EPřídatná látkaNPM mg.l-1
E 270kyselina mléčná (pouze L(+) forma)NM
E 304L-askorbylpalmitát10
E 306přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů10
jednotlivě nebo v kombinaci
E 307alfa-tokoferol
E 308gamma-tokoferol
E 309delta-tokoferol
E 322lecitiny1 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodné2 000
jednotlivě nebo v kombinaci
E 332citráty draselné
E 338kyselina fosforečná1 000
jako P2O5 jednotlivě nebo v kombinaci
E 339fosforečnany sodné
E 340fosforečnany draselné
E 407karagenan300
E 410karubin1 000
E 412guma guar1 000
E 440pektiny (pouze pro okyselenou pokračovací výživu kojenců a malých dětí)5 000
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin4 000
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou7 500
u výrobků v práškové formě 9 000 u výrobků v tekuté formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny
E 473estery sacharosy s mastnými kyselinami120
ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

Tabulka č. 3

Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti pouze pro úpravu pH

Číslo EPřídatná látkaNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 170uhličitan vápenatýNM
E 260kyselina octováNM
E 261octany draselnéNM
E 262octany sodnéNM
E 263octany vápenatéNM
E 270kyselina mléčná pouze L(+) formaNM
E 296kyselina jablečná pouze L(+) formaNM
E 325mléčnan sodný pouze L(+) formaNM
E 326mléčnan draselný pouze L(+) formaNM
E 327mléčnan vápenatý pouze L(+) formaNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 338kyselina fosforečná1 000
počítáno jako P2O5
E 507kyselina chlorovodíkováNM
E 524hydroxid sodnýNM
E 525hydroxid draselnýNM
E 526hydroxid vápenatýNM

Tabulka č. 4

Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití

Číslo EPřídatná látkaPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 500
E 501
E 503
uhličitany sodné
uhličitany draselné
uhličitany amonné
kypřící prostředky pro pekařské výrobky určené jako příkrmyNM
E 300
E 301
E 302
kyselina L-askorbová
askorbát sodný
askorbát vápenatý
šťávy, nápoje na bázi ovoce a zeleniny a ostatní příkrmy300
jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová
obilné příkrmy včetně sušenek a sucharů s obsahem tuku200
jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová
E 304
E 306
E 307
E 308
E 309
L-askorbylpalmitát
přírodní extrakt s obsahem tokoferolů
alfa-tokoferol
gamma-tokoferol
delta-tokoferol
obilné příkrmy, sušenky a suchary s obsahem tuku a ostatní příkrmy100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 322lecitinyobilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy10 000
E 333citráty vápenaté*příkrmy na bázi ovoce s nízkým obsahem cukruNM
E 341fosforečnan vápenatý*deserty na bázi ovoce1 000
jako P2O5
E 339
E 340
E 341
fosforečnany sodné
fosforečnany draselné
fosforečnany vápenaté
obilné příkrmy1 000
jako P2O5 jednotlivě nebo v kombinaci
E 471
E 472a
E 472b
E 472c
mono- a diglyceridy mastných kyselin estery a
mono- a diglyceridů s kyselinou octovou estery
mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou estery
mono- a diglyceridů s kyselinou citrónovou
obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy5 000
jednotlivě nebo v kombinaci
E 400
E 401
E 402
E 404
kyselina alginová
alginát sodný
alginát draselný
alginát vápenatý
deserty a pudinky500
jednotlivě nebo v kombinaci
E 410
E 412
E 414
E 415
E 440
karubin
guma
guar
arabská guma
xanthan
pektiny
příkrmy10 000
jednotlivě nebo v kombinaci
bezlepková obilná výživa1200
jednotlivě nebo v kombinaci
E 551oxid křemičitýobilná výživa (sypká)2 000
E 334
E 335
E 336
E 354
E 450a
E 575
kyselina vinná pouze
L(+) forma
vinan sodný pouze
L(+) forma
vinan draselný
pouze L(+) forma
vinan vápenatý pouze
L(+) forma
dihydrogen-difosforečnan sodný
glukono-delta-lakton
sušenky a suchary5 000
zbytkové množství
E 1404oxidovaný škrobpříkrmy50 000
E 1410fosforečnanový monoester škrobu
E 1412fosforečnanový diester škrobu
E 1413monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420acetylovaný škrob
E 1422acetylovaný škrobový adipan
E 1450škrobový oktenyl-jantaran sodný
E 1451acetylovaný oxidovaný škrob
E 920L-cysteinsušenky pro kojence a malé děti1000.

Poznámka:

* Nemohou se používat při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti.

Tabulka č. 5

Seznam přídatných látek povolených při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití

Číslo EPřídatná látkaPodmínky použitíNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 401alginan sodnýod ukončeného 4. měsíce věku v potravinách pro zvláštní lékařské účely s upraveným složením, požadovaným z důvodu metabolických poruch a pro krmení z lahve1 000
E 405propan-1,2-diol-alginátod ukončeného 12. měsíce ve specializovaných výživách, určených pro malé děti, které nesnášejí kravské mléko nebo mají vrozené poruchy metabolismu200
E 410karubinod narození ve výrobcích pro zmenšení gastroesofageálního refluxu (zpětného zvracení)10 000
E 412guma guarod narození ve výrobcích tekuté dětské výživy obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny10 000
E 415xanthanod narození pro použití ve výrobcích na bázi aminokyselin nebo peptidů, určených pro pacienty, kteří mají problémy s poruchou gastro-intestinálního traktu, s poruchou vstřebávání bílkovin nebo s vrozenými poruchami metabolismu1 200
E 440pektinyod narození ve výrobcích užívaných v případě gastro-intestinálních poruch10 000
E 466sodná sůl karboxymethylcelulosyod narození ve výrobcích karboxymethylcelulosy při léčbě metabolických poruch dietou10 000
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinod narození ve zvláštních dietách, zejména bezbílkovinných dietách5 000
E 472cestery mono-a di- glyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouod narození7 500
u výrobků v práškové formě 9 000 u výrobků v tekuté formě
E 473estery sacharosy s mastnými kyselinamivýrobky obsahující hydrolyzované proteiny, peptidy a aminokyseliny120
E 1450škrobový oktenyljantaran sodnýv kojenecké a pokračovací výživě20 000

Poznámka:

Použijí se tabulky 1 až 4 přílohy č. 9.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

Tabulka č. 1

Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

LátkaPodmínky použitíNPM reziduí rozpouštědla v extrahované potravině mg.kg-1
Hexan*Výroba nebo frakcionace tuků a olejů, výroba kakaového másla1
v tuku, oleji či kakaovém prášku
Výroba či frakcionace bílkovinných produktů a odtučněných mlýnských výrobků10
v bílkovinném produktu či mlýnském výrobku
30
v odtučněném sojovém produktu při prodeji spotřebiteli
Výroba odtučněných obilních klíčků5
v odtučněných klíčcích
MethylacetátVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20
v kávě a čaji
Výroba cukru z melasy1
v cukru
Ethylmethyl-keton, synon. butan-2-onFrakcionace tuků a olejů5
v tuku či oleji
Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20
v kávě a čaji
DichlormethanVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů2
v pražené kávě
5
v čaji
MethanolVýroba potravin10
v potravině
Propan-2-ol synon. isopropylalkoholVýroba potravin10
v potravině
DimethyletherVýroba odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu0,009
v odtučněné bílkovinné potravině

Poznámka:

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

Tabulka č. 2

Nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině

LátkaNPM reziduí rozpouštědla v potravině při použití extrakčních rozpouštědel při přípravě látek určených k aromatizaci z přírodních aromatických surovin mg.kg-1
diethylether2
hexan*1
methylacetát1
butan-1-ol1
butan-2-ol1
ethylmethylketon1
dichlormethan0,02
1,1,1,2-tetrafluorethan0,02
propanol1
cyklohexan1
methanol1,5
propan-2-ol1

Poznámka:

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

Poznámky pod čarou

1) Přílohy I, II, III, IV a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Přílohy I, II, III, IV, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla, ve znění směrnice 96/85/ES, směrnice 98/72/ES, směrnice 2001/5/ES, směrnice 2003/52/ES, směrnice 2003/114/ES, směrnice 2006/52/ES a směrnice 2010/69/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam.
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

3) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb. a vyhlášky č. 473/2006 Sb.

4) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb.

Přesunout nahoru