Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 399/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.

Částka 130/2008
Platnost od 07.11.2008
Účinnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

399

VYHLÁŠKA

ze dne 22. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 1 v 1. řádku tabulky se částka „27400 Kč“ nahrazuje částkou „19680 Kč“.

2. V příloze č. 1 bodě 1 ve 2. řádku tabulky se částka „26700 Kč“ nahrazuje částkou „31261 Kč“.

3. V příloze č. 1 bodě 1 ve 14. řádku tabulky se částka „2300 Kč“ nahrazuje částkou „2452 Kč“.

4. V příloze č. 1 bodě 1 v 18. řádku tabulky se částka „24900 Kč“ nahrazuje částkou „68731 Kč“.

5. V příloze č. 1 bodě 1 vysvětlivka * zní:

„* Zkušební úkon je komplexní zpracování biologické testace u vybraného druhu a kategorie zvířat v jednom opakování; počet opakování a počty zvířat ve skupině jsou dány přílohou č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 1 bod 2 včetně nadpisu zní:

„2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv

a) analýza krmiv a krmných směsí

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Příprava mokrého vzorku114
Příprava vzorku - drcení29
Příprava suchého vzorku37
Vlhkost - suché vzorky32
Vlhkost - mokré vzorky75
Vlhkost a těkavé látky v tucích126
Mineralizace - suchá cesta HC1105
Alkaloidy v lupině211
Amoniak169
Bílkoviny392
Biuret117
Cukr polarizací133
Cukry240
Laktóza304
Číslo kyselosti tuku58
Číslo kyselosti tuku vytíráním164
Dusíkaté látky233
Chloridy jako NaCl91
Jod-jodometricky104
Kyselost vodního výluhu49
Kyselina kyanovodíková126
Močovina144
Nerozpustné nečistoty v tuku117
Nerozpustný podíl popele v HCl89
Nezmýdelnitelné látky v tuku381
Peroxidové číslo72
Popel55
Obsah vlhkosti a obsah těkavých látek v olejnatých semenech126
Síra475
Stravitelné dusíkaté látky348
Škrob128
Tuk (bez hydrolýzy)169
Tuk (po hydrolýze)220
Vápník manganometricky154
Vápník chelatometricky65
Vláknina (Fibertec)240
Neutrálně detergentní vláknina183
Acidodetergentní vláknina205
Vláknina oxidační hydrolýzou dle Scharrer-Kurschnera137
Kyselost vodného výluhu - mléčná krmiva57
Lecitin352
Silážní kyseliny - ITP199
Přímé rozpouštění - mikro + makro52
Přímé rozpouštění - těžké kovy62
Mineralizace mokrá středotlaká226
Mineralizace mokrá136
Stanovení základní složky300
Instrumentální stanovení základní složky500
Instrumentální stanovení stopového množství organické látky2 300
Stanovení přítomnosti GMO (1 transgen)3 800

b) stanovení aminokyselin

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Aminokyseliny po bazické hydrolýze - tryptofan718
Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - kompletní stanovení1 082
Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - příprava hydrolyzátu581
Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - měření549
Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - kompletní stanovení1 067
Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - příprava hydrolyzátu634
Aminokyseliny po oxidativní hydrolýze - měření445
Hydroxyprolin1 079
Aminokyseliny volné (přidané)626
Tryptofan metodou HPLC365
Methionin titračně171

c) stanovení doplňkových látek v krmivech

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Vitamin A a E metodou HPLC885
Beta-karoten spektrofotometricky419
Hydroxyanalog D, L methioninu metodou HPLC260
Dimetridazol v krmných směsích metodou HPLC578
Dimetridazol v premixech metodou HPLC331
Lasalocid v krmných směsích i premixech metodou HPLC275
Lasalocid metodou HPLC pro obsah < 10 mg/kg741
Lasalocid - metodou LC/MS1496
Monensin, salinomycin a narasin v krmných směsích metodou HPLC1 053
Monensin, salinomycin a narasin v premixech metodou HPLC615
Monensin, salinomycin a narasin metodou LC/MS1 587
Semduramicin, maduramicin v premixech metodou HPLC382
Semduramicin, maduramicin v krmných směsích metodou HPLC896
Maduramycin metodou LC/MS1 633
Semduramycin metodou LC/MS1 633
Sulfachinoxalin v krmných směsích metodou HPLC599
Sulfachinoxalin v premixech metodou HPLC437
Amprolium v krmných směsích metodou HPLC668
Amprolium v premixech metodou HPLC282
Theobromin metodou HPLC920
Olachindox metodou HPLC556
Olachindox metodou LC/MS2 986
Meticlorpindol v premixech metodou HPLC333
Meticlorpindol v krmných směsích metodou HPLC631
Ethopabát v krmných směsích metodou HPLC678
Ethopabát v premixech metodou HPLC437
Methylbenzochát v krmných směsích i premixech metodou HPLC761
Diclazuril v premixech metodou HPLC388
Diclazuril v krmných směsích metodou HPLC649
Diclazuril metodou LC/MS2 153
Instrumentální stanovení stopového množství organické látky2 300
Robenidin v premixech metodou HPLC302
Robenidin v krmných směsích metodou HPLC503
Robenidin metodou LC/MS1 631
Ureáza v krmivech147
Fytáza445
Tylosin metodou LC/MS3 236
Zn-bacitracin metodou LC/MS3 154
Vitamin C v krmivech metodou HPLC1 021
Cholin přidaný - fotometricky268
Niřursol v premixech metodou HPLC1080
Niřursol v krmných směsích metodou HPLC899
Vitamin D v premixech metodou HPLC1 699
Vitamin D v sušeném mléku metodou HPLC2 008
Avilamycin v premixech metodou HPLC494
Avilamycin v krmných směsích metodou HPLC1 071
Nicarbazin v premixech metodou HPLC1 181
Nicarbazin v krmných směsích metodou HPLC1 181
Halořuginon v premixech metodou HPLC306
Halořuginon metodou LC/MS1 632
Virginiamycin metodou LC/MS3 141
Virginiamycin v premixech metodou HPLC417
Virginiamycin v krmných směsích metodou HPLC651
Carbadox metodou LC/MS2 994
Halořuginon, Lasalocid, Maduramycin, Monensin, Narasin, Robenidin, Salinomycin, Semduramycin metodou LC/MS1 853
Flavofosfolipol - biometricky356

d) mikrobiologie krmiv

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Enterococcus faecium269
Bacillus toyoi284
Saccharomyces cerevisiae424

e) analýza minerálních přísad, doplňků a surovin pro krmiva

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Celkový fosfor vážkově273
Selen - mineralizace mokrá cesta82
Ferrokyanid130
Oxid křemičitý245

f) stanovení nežádoucích a zakázaných látek v krmivech

Odborný a zkušební úkon Náklady (v Kč)
 
Rezidua mořících přípravků metodou GC/MS 20 analytů828
Rezidua mořících přípravků metodou GC/MS, každý další analyt272
Mykotoxiny - deoxynivalenol metodou HPLC1482
Mykotoxiny - ochratoxin A metodou HPLC1474
Mykotoxiny - fúmonisiny B1, B2 metodou LC/MS1 938
Mykotoxiny - aflatoxiny B1, B2, G1, G2 metodou LC/MS1 785
Mykotoxiny- T2 toxin a HT2 toxin metodou LC/MS2 259
Mykotoxiny - zearalenon metodou HPLC1469
Stanovení PAH v krmivech metodou HPLC, včetně extrakce843
Stanovení PAH v krmivech metodou GC/MS, včetně extrakce1 302
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů metodou GC/MS, včetně extrakce1 303
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů metodou GC/MS, živočišný tuk, včetně extrakce1245
Organochlorové pesticidy (OCP) základní, 11 analytů metodou GC/MS, živočišný tuk1 342
Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní, 24 analytů metodou GC/MS, živočišný tuk1 386
Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní + toxafeny, 28 analytů metodou GC/MS1472
Toxafen, 4 kongenery, metodou GC/MS, živočišný tuk, včetně extrakce1 346
Vinyloxazolidinthion (VOT) metodou GC459
Olovo, kadmium - mineralizace suchá cesta128
Arsen - mineralizace mokrá cesta - premixy76
Gossypol volný467
Gossypol celkový471
Fluoridy137

Náhrady uvedené pod písmeny a) až f) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

g) senzorické a fyzikální hodnocení krmiv

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Mikroskopická identifikace složek živočišného původu -kvalitativní898
Mikroskopická identifikace složek živočišného původu -kvantitativní1280
Mikroskopické hodnocení krmiv568
Ověření receptury36
Příměsi a nečistoty210
Smyslové posouzení - barva, struktura25
Smyslové posouzení pachu46
Metabolizovatelná energie40
Škůdci - makroskopicky - lupa202
Škůdci - mikroskopicky433
Rozměr granulí150
Pevnost granulí173
Zrnitost318
Ferromagnetické příměsi102
Stanovení botanické čistoty, nečistot a škodlivých nečistot320
Vypracování posudku a protokolu100

h) náklady na odběr vzorků a vzorkování

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Odběr vzorků a vzorkování300

i) expertní pomoc při zpracování a podání žádosti ve věci vydání povolení doplňkové látky****

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Dokumentace doplňkových látek - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu800/hod

**** Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.“.

7. V příloze č. 1 se doplňuje bod 3, který včetně nadpisu zní:

3. Stanovení pro odbor živočišné výroby

Odborný a zkušební úkon Náklady (v Kč)
Odkap 57

Náhrada odpovídá jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.“.

8. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd

a) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za odrůdu - zkoušky užitné hodnoty

PlodinaRoční náklady na odrůdu (v Kč)
 
Skupina 1 cukrovka, pšenice setá ozimá, slunečnice27 000
Skupina 2 brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, řepka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé21 700
Skupina 3 kukuřice siláž, kukuřice zrno16 200
Skupina 4 hrách polní, kapusta krmná, len přadný, mák, oves, pšenice setá jarní, řepa krmná, sója, tuřín13 900
Skupina 5 bob polní, čekanka průmyslová, chmel, jeteloviny, kmín, konopí seté, len olejný, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, meziplodiny, peluška jarní, peluška ozimá, řepice ozimá, řepka jarní, tritikale jarní, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá10 200
Skupina 6 čirok, čirok súdánská tráva, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lesknice kanárská, pšenice špalda, pšenice tvrdá, réva vinná, ředkev olejná, řepice jarní, svazenka, světlice barvířská, trávy8 500

Součástí zkoušek užitné hodnoty některých druhů jsou chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

b) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za odrůdu - zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti

PlodinaRoční náklady na odrůdu (v Kč)
 
Skupina 1 broskvoň, hrušeň, jabloň, mandloň, meruňka, myrobalán, ořešák, slivoň, třešeň, višeň5 000
Skupina 2 jeteloviny, trávy4 500
Skupina 3 chmel, ječmen, kukuřice - hybridy, oves, pšenice,řepka - hybridy, slunečnice - hybridy, tritikale, žito4 000
Skupina 4 aktinidie, angrešt, borůvka, jahodník, líska, maliník, okrasné -dřeviny, ostružiník, ovocné podnože, réva, rybíz, zimolez3 500
Skupina 5 bob, brambor, brokolice, celer, cibule, cukrovka, čekanka průmyslová, černý kořen, česnek, čočka, fazol, hořčice, hrách, kapusta, kukuřice, květák, lilek, lupina, mangold, meloun cukrový, meloun vodní, okurka, paprika, pór, rajče, ředkev olejná, řepa krmná, řepa salátová, řepice, řepka, slunečnice, sója, šalotka, tuřín, tykev, vikev, vodnice, zelí čínské, zelí hlávkové, zelí pekingské3 000
Skupina 6 artyčok, čekanka salátová, čirok, endivie, chřest, kadeřávek, karda, kedluben, kerblík, kmín, konopí, kopr, kozlíček polníček, léčivé a aromatické rostliny, len, lnička, mák, mrkev, pastinák, pažitka, petržel pískavice řecké seno, pohanka, ředkev, ředkvička, salát, svazenka, světlice, špenát2 500

Součástí zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti některých druhů zelenin jsou testy na rezistence proti chorobám, které neprovádí ústav. Náklady těchto testů hradí žadatel přímo provádějícímu subjektu.

c) Roční náklady za technologické rozbory, speciální testy a zkoušky za odrůdu

PlodinaZa technologicky rozbor (Kč)
 
Pšenice setá jarní10 000
Pšenice setá ozimá10 000
Řepka jarní8 000
Řepka ozimá8 000
Brambor4 500
Len olejný4 500
Mák4 500
Hrách polní (včetně pelušky)3 500
Kukuřice siláž3 400
Lupina3 000
Hořčice2 500
Kmín2 500
Konopí seté2 500
Slunečnice2 500
Sója2 500
Světlice barvířská (saflor)2 500
Čekanka průmyslová2 000
Oves nahý2 000
Řepka krmná2 000
Tritikale jarní2 000
Tritikale ozimé2 000
Žito2 000
Kukuřice zrno1 600
Bob polní1 500
Čirok1 500
Ječmen ozimý1 500
Oves pluchatý1 500
Vikev1 500

2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur

Odborný a zkušební úkonSazba/ha (Kč)Minimální sazba za plochy menší než 1 ha (Kč)
 
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů1 750875
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy vinné1250675
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele600300

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin

a) přehlídky porostů

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
  
Obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny (sazečky a semenice), jeteloviny, jednoleté pícniny a trávy 
Při výměře porostu do 10 ha 
1. přehlídka469
každá další přehlídka329
kontrolní přehlídka469
Při výměře porostu nad 10 ha 
1. přehlídka583
každá další přehlídka361
kontrolní přehlídka469
Přehlídka množitelského porostu hybridní řepky 
1. přehlídka469
2. přehlídka588
3. přehlídka323
kontrolní přehlídka469
Kukuřice 
1. přehlídka470
2. přehlídka548
3. a 4. přehlídka434
kontrolní přehlídka469
Brambory při výměře porostu do 2 ha 
1. přehlídka470
2. přehlídka359
3. přehlídka283
kontrolní přehlídka469
Brambory při výměře porostu nad 2 ha 
1. přehlídka584
2. přehlídka359
3. přehlídka321
kontrolní přehlídka469
Zeleniny 
1. přehlídka400
každá další přehlídka234
kontrolní přehlídka469

b) úřední vzorkování osiva a sadby

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Vzorkování osiva ve skladu 
obiloviny vč. kukuřice, luskoviny180
olejniny, jeteloviny, semenné okopaniny, jednoleté pícniny149
trávy se špatnou sypavostí a směsi232
trávy velkosemenné a drobnosemenné212
zeleniny128
Vzorkování pomocí automatického vzorkovadla100
Vzorkování 
sadby brambor na test ELIS A (110 hlíz % = 1 vzorek 
z porostu273
z hromad150
z obalů (pytle, ohradové palety apod.)190
sadby brambor pro mechanický rozbor (1 vzorek = 25 kg) 
z porostu273
z hromad249
z obalů (pytle, ohrado vé palety apod.)273
sadby česneku a sazečky cibule 
z hromad128
z obalů180

c) laboratorní zkoušení

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Obiloviny, luskoviny 
čistota163
klíčivost (400 semen)247
Olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep 
čistota163
klíčivost (400 semen)261
Jeteloviny, jednoleté pícniny a velkosemenné trávy 
čistota240
klíčivost (400 semen)274
Drobnosemenné trávy 
čistota314
klíčivost (400 semen)237
Trávy se špatnou sypavostí 
čistota240
klíčivost (400 semen)237
Řepy 
čistota237
klíčivost (400 semen)238
jednoklíčkovost275
Zeleniny, květiny, léčivky velkosemenné 
čistota237
klíčivost (400 semen)275
Ovocné dřeviny 
čistota a TTC test ovocných dřevin (peckoviny - kromě broskve)507
čistota a TTC test ovocných dřevin - broskev544
čistota a TTC test ovocných dřevin (jádroviny)470
Směsi (druhové) 
travní a jetelotravní do 5 položek 
čistota314
klíčivost (400 semen)290
travní a jetelotravní 6-10 položek 
čistota389
klíčivost (400 semen)347
travní a jetelotravní 10 a více položek 
čistota463
klíčivost (400 semen)403
Ostatní směsi (jiné než travní a jetelotravní) 
čistota240
klíčivost (400 semen)290
Zkoušení přírodního osiva nebo osiva s vysokým podílem příměsí se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu152,50/hod.
Další zkoušky a úkony 
Příjem vzorku a příprava80
HTS83
Vlhkost osiva123
Konduktivita186
TTC246
Velikostní třídění85
Mikroreliéfová zkouška 100 semen267
Stanovení příměsi semen s odlišnou ploiditou1 917
Chladový test u kukuřice624
Rozlišení hybridů kukuřice prosvěcováním81
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - bez naklíčení83
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - s naklíčením177
Choroby a škůdci 
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce275
Identifikace zrnokazů v luskovinách155
Roztoči - včetně identifikace243
Háďátka341
Stanovení patogenních hub kultivací ve vlhké komůrce289
Stanovení patogenních hub na agarové půdě1 343
Stanovení snětí rodu Tilletia - mikroskopicky369
Stanovení sněti prašné (Ustilago) - EMBRYO TEST1 792
Stanovení Septoria nodorum fluorescencí415
Stanovení Helminthosporium sp.323
Mechanický rozbor sadby 
česnek426
cibule sazečka352
brambory269

Při opakování laboratorní zkoušky se navíc připočítává sazba za tuto zkoušku,

d) elektroforéza

PlodinaNáklady (v Kč)
 
ečmen - čistota partie12 556
Ječmen - pravost odrůdy1253
Pšenice, tritikale, kukuřice - čistota partie12 430
Pšenice, tritikale, kukuřice - pravost odrůdy1 243
Hrách, sója - čistota partie14 346
Hrách, sója - pravost odrůdy1435
Jílek - čistota partie14 688
Jílek - pravost odrůdy1467
Brambory - čistota partie9 333
Brambory - pravost odrůdy933
Oves - čistota partie10 360
Oves - pravost odrůdy1 036

e) TRÁVY - Rozdělení podle velikosti a sypavostí semen pro účtování zkušebních nákladů

Český názevVelkosemenné druhyDrobnosemenné druhySemena špatně se sypající
 
Bojínek cibulkatý X 
Bojínek luční X 
Jílek hybridníX  
Jílek mnohokvětýX  
Jílek vytrvalýX  
Kostřava červená  X
Kostřava lučníX  
Kostřava ovčí  X
Kostřava rákosovitáX  
Lesknice menší X 
Lesknice rákosovitá X 
Lesknice vodní X 
Lipnice bahenní X 
Lipnice hajní X 
Lipnice luční X 
Lipnice obecná X 
Lipnice roční X 
Lipnice smáčknutá X 
Medyněk vlnatý  X
Metlice trsnatá X 
Ovsík vyvýšený  X
Pohánka hřebenitá X 
Psárka luční  X
Psineček veliký X 
Psineček psí X 
Psineček tenký X 
Psineček výběžkatý X 
Pýr hřebenitýX  
Srha hajní  X
Srha laločnatá  X
Sveřep samužníkovitýX  
Sveřep siteckýX  
Tomka vonná  X
Trojštět žlutavý  X
Troskut prstnatý X 
Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitáX  
Jílek mnohokvětý x kostřava lučníX  

f) vegetační zkoušky

PlodinaNáklady (v Kč)
 
Brambory, obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny1 192
Jeteloviny, trávy, semenné okopaniny a zeleniny z přímého výsevu1 192
Zeleniny předpěstované nebo rychlené1 352

g) úřední dozor

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Úřední plombování a návěskování osiva a sadby a systému OECD, ISTA, popř. dozor nad plombováním a návěskováním 
za partii osiva baleného v pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu více než 30 ks344
za partii osiva baleného v jiných obalech než pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu do 30 ks 1 až 10 ks 11 až 20 ks 21 až 30 ks  120 160 190
za 1 ks návěsky včetně potisku požadovaných údajů1
za 1 ks návěsky z neroztržitelného papíru včetně potisku požadovaných údajů2
Úřední dozor nad znovuuzavíráním obalů a přenávěskování se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu192/hod.

h) vydání dokladů na osivo a sadbu

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Vydání dokladu 
množitelský porost86
osivo98
sadba70
opis dokladu100
Certifikace osiva a sadby ISTA a OECD 
Certifikace ISTA 
vystavení certifikátu118
tiskopis certifikátu40
vystavení duplikátu100
Certifikace OECD 
vystavení certifikátu (včetně úředního dozoru a veget. zkoušek)1278
vystavení duplikátu100
Odrůdový certifikát 
vystavení certifikátu40
vystavení duplikátu100

i) statistiky, výpisy, podávání informací faxem

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Statistiky, výpisy z evidence 
za provedení úkonu150
za 1 stranu podané informace10
Podávání informací faxem 
za 1 přenesenou stranu při 5 a méně řádcích10
za 1 přenesenou stranu při více než 5 řádcích14

j) pověřování osob

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Vstupní audit a první uzavření smlouvy -se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu192/hod.
Pravidelný roční dozor, kruhové testy1 500

4. Výše náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

a) úprava materiálu pro analýzu a hodnocení odrůd

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Příprava zrnin66
Příprava zelených hmot90
Příprava čerstvých hmot77
Příprava olejnin83
Příprava obilnin84

b) analýza a hodnocení potravinářské pšenice

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Mokrý lepek46
Bobtnání28
Alveografické hodnocení kvality mouky612
Číslo pádu (Falling number)82
Pekařský pokus - Rapid mix test RMT857
Vaznost mouky330
Popel56
SDS-Zelenyho test115
Mletí mouky na mlýnku Buhler721

c) analýza olejnin

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Obsah tuku - topná hnízda209
Obsah tuku - Soxtec406
Jodové číslo188
Glukosinoláty metodou GC656
Glukosinoláty metodou HPLC1 080
Mastné kyseliny metodou GC, příprava methylesterů-transesterifikační metoda484
Mastné kyseliny metodou GC, příprava methylesterů-BF metoda667
Číslo kyselosti tuku58
Vosk na semenech187

d) analýza a hodnocení luskovin, ovoce a zeleniny

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Betakaroten - spektrofotometricky419
Organické kyseliny169
Obsah antinutričních látek448
Vitamin C metodou HPLC1 021
Tanin - kvalita306
Vařivost hrachu finometricky102
Velikost škrobových zrn brambor175
Glykoalkaloidy v bramborách metodou HPLC832
Inulin polarimetricky89
Betakaroten metodou HPLC2 966

e) ostatní analýzy

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
Sušina36
Celulosa161
Obsah škrobu polarimetricky143
Cukr - po hydrolýze144
Cukr - bez hydrolýzy (monosacharidy)130
Obsah vlákniny - Fibertec240
Dusíkaté látky233
Stanovení metodou NIRS - jeden parametr111
Stanovení dalšího parametru metodou NIRS25

f) analýza léčivých rostlin a stanovení alkaloidů

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Hypericin579
Silice - kvantita185
Silice - kvalita metodou GC747
Kmín - karvon169
Morfin metodou GC487
Příprava vzorku konopí636
Cannabinoidy metodou GC912

g) imunologické testace

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Skleníková zkouška sadby brambor; 1 vzorek (110 hlíz)653
Skleníková zkouška sadby brambor - odběr vzorku pro ELISA; 90 rostlin65
Příprava vzorku - brambory; 1 vzorek (90 rostlin)211
ELISA - brambory, 100 testů/l mikrodestička/1 virus561
ELISA - brambory, 500 testů/5 mikrodestiček/5 virů2 519
ELISA - brambory, kompletní posldizňová zkouška včetně ELISA, 1 vz./5 virů3 406
ELISA - brambory, 600 testů/6 mikrodestiček/6 virů2 966
ELISA - brambory, kompletní posldizňová zkouška včetně ELISA, 1 vz./6 virů3 890
Elektroforéza brambor - pravost odrůdy592
Příprava vzorku - 45 vzorků, rostlinné viry19
ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika I (Bio - Rad)61
ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika II (Bioreba)67
ELISA - 45 vzorků/1 mikrodestička/1 virus, diagnostika III (Loewe)48
Mykotoxiny, mletí a extrakce vodou150
Mykotoxiny , mletí a extrakce metanolem151
ELISA - 19 vzorků, 1 mykotoxin, kvantitativně696
ELISA - 43 vzorků, 1 mykotoxin, screening616

h) detekce transgenů v rostlinném materiálu

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
 
Mletí vzorku a izolace DNA573
Amplifíkace DNA, kit REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit, vizualizace gelovou elektroforézou587
Amplifíkace DNA, kit REDTaq ReadyMix reaction Mix vizualizace gelovou elektroforézou381

Náhrady uvedené pod písmeny a) až h) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.“.

9. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné v rámci přezkoušení vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy

a) náhrady nákladů za biologické zkoušky prováděné na poli, ve skleníku či hale

Způsob a doba provádění odborných a zkušebních úkonůNáklady (v Kč)
 
Obilovina - zkouška na poli- probíhající 1 rok8 100
- probíhající 2 roky7 700
- probíhající 3 roky7 300
Okopanina - zkouška na poli- probíhající 1 rok10 800
- probíhající 2 roky10 300
- probíhající 3 roky9 800
Zkouška ve skleníku či hale- probíhající 1 rok12 700
- probíhající 2 roky12 100
- probíhající 3 roky11 500

Jde o náklady za 1 kombinaci u jedné plodiny; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení na určité ploše o srovnatelné výměře na poli nebo srovnatelném počtu vegetačních nádob ve skleníku či hale, ošetřovaných stejným způsobem, které se liší od ostatních použitým způsobem hnojení; minimální rozsah zkoušky jsou 3 kombinace. Při zkoušení 2 a více plodin je možné částku snížit až o 30%.

b) náhrady nákladů za související chemické rozbory materiálů získaných v průběhu biologických zkoušek podle písmene a)

Společné položkyNáklady (v Kč)
 
Stanovení ICP - jediný (první) prvek51
Stanovení ICP - další prvek22
FAAS; jeden prvek (acetylen - vzduch)14
FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný)17
FAAS ACT - jeden prvek (acetylen-vzduch)14
AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou63
Měření ETA - AAS; jeden prvek89
Rtuť na přístroji AMA-25446
Ředění vzorku před měřením2
Fosfor spektrofotometricky10
Měření spektra v UV - VIS4
Anionty (NO3-, N02-, Cl-,SO42-) metodou IC183
pH (měření)22
NIRS-vstupní hodnota kalibrační rovnice10 000
NIRS-1 parametr obsažený v kalibrační rovnici2 000
NIRS-roční aktualizace kalibrace pro všechny parametry z KR2 000
Analýza půd - základníNáklady (v Kč)
 
Úprava vzorku půd (standardní)24
Extrakt podle Mehlicha III18
Výměnné pH půd (KCl)19
Uhličitany semikvantitativní4
Uhličitany kvantitativní - gravimetricky26
Výměnné pH půd (CaCl2)19
N - min v půdách - extrakce a stanovení sušiny64
N - min v půdách - N/NO-3 - ISE47
N - min v půdách - N/NO-3 - spektrofotometrické stanovení48
N - min v půdách - N/NH4 - ISE45
N - min v půdách - N/NH4 - SPEFO74
Vodný extrakt půd pro stanovení síry37
Extrakt podle Mehlicha II17
Extrakce půd dusičnanem amonným92
Extrakce půd 0,01 M CaCl255
Extrakce půd - CAL49
Hořčík dle Schachtschabela (extrakce a měření)49
Draslík dle Schachtschabela (extrakce a měření)55
Fosfor podle Egnera (extrakce a spektrofotometr, měření)41
Druh půdy - prstová zkouška21
Výměnné pH půd metodou Adams - Evans25
Extrakce půd 0,43M HNO334
Extrakce půd ve výluhu CAT45
Aktivní pH půd (H2O)19
Výměnné pH půd (1M KCl)19
Zkrácený fyzikální rozbor94
CNS402
Analýza půd - mikroelementy a cizorodé látkyNáklady (v Kč)
 
Úprava a homogenizace vzorku46
Extrakce půd 2M HNO334
Extrakce lučavkou královskou (půdy a kaly)154
Extrakce půd DTPA34
Extrakce půd horkou vodou (Berger-Truog)27
AOX258
Úprava kalů ČOV156
Sušina v kalech57
PAH v půdách, kalech nebo rostlinách HPLC , včetně extrakce843
PAH v půdách, kalech a sedimentech - GC/MS,včetně extrakce1302
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/MS půda, sediment, včetně extrakce1 139
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/MS - kaly, včetně extrakce1 501
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - včetně ASE + GC/MS1216
Organochlorové pesticidy (OCP) základní, - 11 analytů GC/MS, včetně extrakce1 154
Organochlorové pesticidy (OCP) kompletní, 24 analytů -GC/MS, včetně extrakce1200
Organochlorové pesticidy (OCP), kompletní + toxafeny, 28 analytů - GC/MS, včetně extrakce1253
Toxafen, 4 kongenery, GC/MS-půda, sediment, včetně extrakce1206
Extrakce metodou ASE pro stanovení PCB/OCP719
Analýza půd - speciální pedologické rozboryNáklady (v Kč)
 
Úprava vzorku pro pedologii229
Úprava vzorku org. horizontu lesních půd108
Stanovení sušiny v půdách83
Vlhkost půd (do konstantní hmotnosti)85
Zrnitostní složení půd382
Zrnitostní složení půd - plus dvě frakce538
Zrnitost - jedna frakce212
Fyzikální rozbor půd - váleček1 079
Skeletovost půdy1 014
Hustota pyknometrem211
Extrakt 0,1M BaCl275
Výměnná acidita (Al+H) titračně54
Maximální sorpční kapacita půd445
Oxidovatelný uhlík v půdách (humus)426
Celkový dusík v půdách - včetně mineralizace471
Příprava vodného extraktu půd31
Vodivost vod.výluhu48
Sírany v půdách nefelometricky44
Sírany vážkově217
Chloridy titračně29
Mikrobiologie půdNáklady (v Kč)
 
Úprava vzorků pro mikrobiologii272
Aktivita nitrifikačních enzymů SNA157
Amonifikace174
Bazální půdní respirace titračně52
Test funkční diverzity půdního mikrobiálního společenství1 603
Fumigace a příprava extraktů pro stanovení mikrobiální biomasy152
Uhlík mikrobiální biomasy, stanovení C v extraktu83
Dusík mikrobiální biomasy, stanovení N v extraktu154
Bazální respirace systémem Sensomat128
SIR a respirační křivky systémem Sensomat137
Aerobní N mineralizace324
ß - glukosidáza114
Ureáza v půdě222
RFLP: Štěpení DNA, 1 enzym, visualizace gelovou elektroforézou196
RFLP: Izolace DNA240
RFLP: Amplifíkace DNA142
Analýza rostlinného materiáluNáklady (v Kč)
 
Stanovení sušiny rostlinného materiálu40
Mineralizace - rozklad na suché cestě123
Mineralizace směsí - HNO3+H2O249
Mineralizace rostlin pro stanovení As (suchá cesta)198
Mineralizace rostlin pro stanovení makroprvků (mokrá cesta)72
Dusík destilačně (bez mineralizace)43
Dusičnany v čerstvém rostlinném materiálu82
Úprava vzorku rostlin - standardní63
Polychlorované bifenyly (PCB) metodou GC/MS, 7 kongenerů, rostlinný materiál1 274
Organochlorové pesticidy (OCP) základní, 11 analytů metodou GC/MS, rostlinný materiál1290
Mineralizace rostlinného materiálu na mikrovlnném zařízení160
Dusík coulometricky26

Náhrady uvedené pod písmenem b) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30%.

2. Výše náhrad nákladů za chemické rozbory vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, vod a atmosférických spadů

Analýza hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů vod a atmosférických spadůNáklady (v Kč)
 
Úprava - průmyslová hnojiva58
Úprava - organická hnojiva70
Úprava - kapalná, suspenzní hnojiva16
Dusík dusičnanový - destilačně136
Dusík amidický - spektrofotometricky139
Dusík celkový - Jodlbauer224
Dusík celkový - Kjeldahl215
Draslík - rozpustný ve vodě260
Draslík - vážkově302
Bor (Azomethin - H)168
Bor (kys. karmínová)122
Dusík čpavkový - destilačně139
Dusík čpavkový - titračně42
Volná H3PO441
Fosfor rozpustný ve vodě - vážkově194
Fosfor celkový - vážkově194
Fosfor rozpustný v 2 % kys. citrónové - vážkově197
Fosfor spektrofotometricky - organická hnojiva94
Molybden spektrofotometricky124
Chloridy88
Sírany187
Vápník, hořčík chelatometricky (vápenatá hnojiva)79
pH - (průmyslová hnojiva)28
pH - (organická hnojiva)55
Vlhkost - průmyslová hnojiva35
Vlhkost - organická hnojiva82
Vodivost34
Extrakce pro stanovení mikroelementů71
Volná H2SO441
Biuret104
Spalitelné látky110
Objemová hmotnost redukovaná115
Granulometrie - 1 síto58
Mineralizace - suchá cesta 20% HCl129
Mineralizace mokrá136
Vodný extrakt70
Fosfor rozpustný v neutrálním citronanu amonném229
Kyselina nikotinová433
Biuret v přítomnosti ammonných solí153
Bor titračně95
Amonný dusík za přítomnosti látek uvolňujících amoniak138
Chloridy potenciometricky96
Objemová hmotnost pěst. substrátů (dle ČSN EN 13041)34
Extrakce živin pěst. substrátů rozp. v CAT (dle ČSN EN 13651)58
Extrakce živin pěst. substrátů rozp. ve vodě dle (ČSN EN 13652)55
Kyselina naftyloctová433
Kyselina antranilová435
Kyselina salicylová407
Paracetamol407
Acetanilid407
Kyselina indolylmáselná436
Kyselina indolyloctová434
5-nitroquajukolát sodný427
Para-nitrofenolát sodný427
Orto-nitrofenolát sodný427
Isobutylidendimočovina408
Krotonylidendimočovina408
Neutralizační konstanta68
Objem, hmotnost pěsteb. substrátu tlak. metodou (ČSN EN 13040)25
Hustota32
Sypná hmotnost50
Isobutylidendimočovina a Krotonylidendimočovina metodou HPLC412
Úprava vzorku atm. spadů (lyzimetrické vody) vážení a manipulace se vzorky35
Odpařování vzorků atm. spadů (lyzimetrické vody) pro analýzu292
Mineralizace odparku atmosférických spadů (lyzimetrické vody)101
NH4 ve vodách38
Chloridy ve vodách - ISE69
Sírany ve vodách - spektrofotometricky67
Sírany ve vodách - titračně62

Náhrady odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

3.a) Náhrady nákladů za účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (MPZ) prováděných Ústavem (v Kč)

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (MPZ)Počet period/ vzorků za rokNáhrada nákladů A 3 periodyNáhrada nákladů B 3 periodyNáhrada nákladů A 1-2 periodyNáhrada nákladů B 1-2 periody
 
Půdy3/92700405018002700
Kaly a sedimenty3/62100315014002100
Krmiva3/92700405018002700
Rostlinný materiál3/92700405018002700

Náhrada nákladů A - náhrada nákladů za základní množství dodaného materiálu Náhrada nákladů B - náhrada nákladů za dvojnásobné množství dodaného materiálu 3 periody - účast ve všech třech periodách organizovaných v jednom kalendářním roce 1-2 periody - účast v jedné nebo dvou periodách v daném roce

b) Náhrady nákladů za Interní referenční materiál (IRM) poskytované účastníkům Mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) prováděných Ústavem

MateriálPůdyKaly a sedimentyRostl, materiálKrmivaKrmiva-premixy
 
Balení [g]250/100010010025050/100
Cena [Kč]900/32001800900500500/900
“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Byla-li žádost o provedení odborného a zkušebního úkonu podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtují se žadateli náklady za provedení tohoto odborného a zkušebního úkonu podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru