Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 390/2008 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 126/2008
Platnost od 27.10.2008
Účinnost od 27.10.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

390

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. září 2008

o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr: Mgr. Liška v. r.

Příloha ke sdělení

Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Poř. číslo Název
výzkumné organizace
Identifíkační číslo výzkumné organizace Sídlo výzkumné organizace Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
1 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 67985815 Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov 23. března 2008 5 let
2 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68081707 Královopolská 135,
612 65 Brno
22. března 2008 5 let
3 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 60077344 Branišovská 31,
370 05 České Budějovice
22. března 2008 5 let
4 Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 86652036 Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4
22. března 2008 5 let
5 Botanický ústav AV ČR, v. v. i 67985939 Zámek 1,
252 43 Průhonice
22. března 2008 5 let
6 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 44994575 Líšeňská 33 a, 636 00 Brno 8. srpna 2008 5 let
7 Česká zemědělská univerzita v Praze 60460709 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 26. července 2008 5 let
8 České vysoké učení technické v Praze 68407700 Zikova 4,
166 36 Praha 6
22. března 2008 5 let
9 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 63468352 Osvobození 699, 686 04 Kunovice 30. dubna 2008 5 let
10 Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 67985955 Jilská 361/1, 110 01 Praha 1 25. dubna 2008 5 let
11 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68378271 Na Slovance 1999/2,
182 21 Praha 8
22. března 2008 5 let
12 Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 67985823 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 22. března 2008 5 let
13 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 Branišovská 31,
370 05 České Budějovice
22. března 2008 5 let
14 Masarykova univerzita 216224 Žerotínovo náměstí 9,
601 77 Brno
22. března 2008 5 let
15 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 67985840 Žitná 25,
115 67 Praha 1
22. března 2008 5 let
16 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 Zemědělská 1, 613 00 Brno 22. března 2008 5 let
17 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4
3. dubna 2008 5 let
18 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 67985998 Politických vězňů 7,
111 21 Praha 1
3. dubna 2008 5 let
19 Psychiatrické centrum Praha 00023752 Ústavní 91,
181 03 Praha 8 - Bohnice
20. srpna 2008 5 let
20 Slezská universita v Opavě 47813059 Na Rybníčku 1, 746 01 Opava 7. června 2008 5 let
21 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 68378017 Valentinská 1, 110 00 Praha 1 18. dubna 2008 5 let
22 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 68378025 Jilská 1, 110 00 Praha 1 23. března 2008 5 let
23 Technická univerzita v Liberci 46747885 Studentská 2, 461 17 Liberec 23 března 2008 5 let
24 Univerzita Hradec Králové 62690094 Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové 23. dubna 2008 5 let
25 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 44555601 Hoření 13,
400 96 Ústí nad Labem
14. června 2008 5 let
26 Univerzita Karlova v Praze 00216208 Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 22. března 2008 5 let
27 Univerzita Palackého v Olomouci 61989592 Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 19. dubna 2008 5 let
28 Univerzita Pardubice 00216275 Studentská 95, 532 10 Pardubice 22. března 2008 5 let
29 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 70883521 Mostní 5139, 760 01 Zlín 22. března 2008 5 let
30 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 68081715 Veveří 97, 602 00 Brno 15. června 2008 5 let
31 Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 61388980 Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež 6. dubna 2008 5 let
32 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 68081766 Květná 8, Brno 22. března 2008 5 let
33 Ústav eperimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 61389030 Rozvojová 263,
165 02 Praha 6 - Lysolaje
22. března 2008 5 let
34 Ústav experimentální medicíny A V ČR, v. v. i. 68378041 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 30. července 2008 5 let
35 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 67985882 Chaberská 1014/57,
182 51 Praha 8-Kobylisy
22. března 2008 5 let
36 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i.
61388955 Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 22. března 2008 5 let
37 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 68378289 Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 22. března 2008 5 let
38 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 68081723 Žižkova 22, 616 62 Brno 23. března 2008 5 let
39 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 61389021 Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 22. března 2008 5 let
40 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 67985858 Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 22. března 2008 5 let
41 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 61389005 Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec Řež 22. března 2008 5 let
42 Ústav makromolekulami chemie AV ČR, v. v. i. 61389013 Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov 27. března 2008 5 let
43 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 68378050 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 22. března 2008 5 let
44 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 61388963 Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6 22. března 2008 5 let
45 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 68378068 Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 25. dubna 2008 5 let
46 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 67985874 Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6 23. března 2008 5 let 1
47 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 68378092 Letenská 4, 118 51 Praha 1 22. března 2008 5 let
48 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 68081731 Královopolská 147, 612 64 Brno 6. dubna 2008 5 let
49 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 67985891 V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 21. června 2008 5 let
50 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. 67179843 Na Sádkách 7,
370 05 České Budějovice
22. března 2008 5 let
51 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 67985556 Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 22. března 2008 5 let
52 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 61388998 Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 6. dubna 2008 5 let
53 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 67985904 Rumburská 89, 277 21 Liběchov 6. září 2008 5 let
54 Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 61989100 tř. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 24. dubna 2008 5 let
55 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 60461373 Technická 5, 166 28 Praha 6 26. března 2008 5 let
56 Vysoké učení technické v Brně 216305 Antonínská 548/1, 601 90 Brno 7. června 2008 5 let
57 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 00027014 Přátelství 815,
104 00 Praha Uhříněves
9. července 2008 5 let
58 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 25. dubna 2008 5 let
Přesunout nahoru