Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 369/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2008
Platnost od 07.10.2008
Účinnost od 07.10.2008
Zrušeno k 01.01.2010 (448/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

369

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb., vyhlášky č. 444/2004 Sb., vyhlášky č. 126/2005 Sb., vyhlášky č. 104/2006 Sb., vyhlášky č. 260/2006 Sb., vyhlášky č. 474/2006 Sb., vyhlášky č. 112/2007 Sb., vyhlášky č. 230/2007 Sb. a vyhlášky č. 334/2007 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) hygienické požadavky na složení a vlastnosti kosmetických prostředků,

b) jejich značení na obalu a vybavení návodem k použití,

c) požadavky na rozsah uchovávaných údajů o kosmetických prostředcích,

d) náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku,

e) náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených.

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX. Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku. Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku. Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Rady č. 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku. Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku. Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.“.

2. V příloze č. 2 se u položky pod referenčním číslem 1136 text „Peruánský balzám (CAS 8007-00-9), MYROXYLON PEREIRAE, při použití jako vonná přísada“ nahrazuje textem „Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); CAS 8007-00-9, při použití jako vonná přísada“.

3. V příloze č. 3 části 1 se u položek pod referenčními čísly 26 až 43 a referenčními čísly 47 a 56 v kolonce f slovo „konzultujte zubaře“ nahrazuje slovy „kontaktujte zubního lékaře“.

4. V příloze č. 3 části 1 položky pod referenčními čísly 45, 72, 73, 88 a 89 znějí:

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky  použití a varování, které musí být vytištěny na obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
„45Benzyl alcohol (*) CAS 100-51-6a) rozpouštědlo b) parfém/ aromatické kompozice/jejich suroviny b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje :
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %
v prostředcích, které se oplachují
 
72Hydroxycitronellal CAS 107-75-5a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 1,0 %a)b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
 
73Isoeugenol
CAS 97-54-1
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 0,02%a)b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
0,01 %
v prostředcích, které se oplachují
 
88d-Limonene CAS 5989-27-5  Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/1 (**)
 
89Methyl 2-octynoate CAS 111-12-6 methyl-okt-2-ynoáta) Prostředky pro péči o dutinu ústní a)b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
 
b) Jiné prostředkyb) 0,01% použije-li se samostatně Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01% (z čehož by methyl-non-ynoát neměl tvořit více než 0,002%)

* Jako konzervační přísada, viz. příloha č. 6 část 1, položka číslo 34.

** Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.".

5. V příloze č. 3 části 1 se položka pod refernčním číslem 68 zrušuje.

6. V příloze č. 3 části 1 se doplňuje položka pod refernčním číslem 102, která zní:

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky
použití a varování, které musí
být
vytištěny na
obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
„102Glyoxal100 mg/kg“.
Glyoxal (INCI)
CAS
107-22-2
EINECS
203-474-9

7. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky pod referenčními čísly 103 až 184, které znějí:

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
„103Abies Alba Cone Oil a Extract
CAS 90028-76-5
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
104Abies Alba Needle Oil a Extract
CAS 90028-76-5
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
105Abies Pectinata Needle Oil a Extract č.
CAS 92128-34-2
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
106Abies Sibirica Needle Oil a Extract
CAS 91697-89-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
107Abies Balsamea Needle Oil a Extract
CAS 85085-34-3
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
108Pinus Mugo Pumilio Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-73-8
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
109Pinus Mugo Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-72-7
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
110Pinus Sylvestris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 84012-35-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
111Pinus Nigra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-74-9
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 
112Pinus Palustris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97435-14-8
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
113Pinus Pinaster Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-75-0
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
114Pinus Pumila Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97676-05-6
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
115Pinus Species Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 94266-48-5
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
116Pinus Cembra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 92202-04-5
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
117Pinus Cembra Leaf a Twig Extract Acetylated
CAS 94334-26-6
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
118Picea Mariana Leaf Oil a Extract
CAS 91722-19-9
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
119Thuja Occidentalis Leaf Oil a Extract
CAS 90131-58-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
120Thuja Occidentalis Stem Oil
CAS 90131-58-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
1213-Carene
CAS 13466-78-9 3,7,7- trimethylbicyklo[4.1.0]h ept-3-en (isodipren)
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
122Cedrus Atlantica Wood Oil a Extract
CAS 92201-55-3
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
123Cupressus Sempervirens Leaf Oil a Extract
CAS 84696-07-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 
124Turpentine gum {Pinus spp.)
CAS 9005-90-7
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
125Turpentine Oil a rectified oil
č. CAS 8006-64-2
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)
CAS 8006-64-2
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
127Terpene alcohols acetates
CAS 69103-01-1
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
128Terpene hydrocarbons
CAS 68956-56-9
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
129Terpenes a Terpenoids s výjimkou limonene (d-, 1-, a dl-isomers) uvedených pod referenčními čísly 167 a 168 a 88 této přílohy č.3, části 1
CAS 65996-98-7
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
130Terpene Terpenoids Sinpine
CAS 68917-63-5
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
131α-Terpinene
CAS 99-86-5
p-mentha-1,3-diene
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
132γ-Terpinene
CAS 99-85-4
p-mentha-1,4-diene
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
133Terpinolene
CAS 586-62-9
p-mentha-1,4(8)-dien
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*) 
134Acetyl hexamethyl indan
CAS 15323-35-0
a) Prostředky, které se neoplachujía) 2 %  
 1,1,2,3,3,6-(hexamethylindan-5-yl)methylketonb) Prostředky, které se oplachují   
135Allyl butyrate
CAS 2051-78-7
prop-2-en-1-yl-butanoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
136Allyl cinnamate
CAS 1866-31-5
prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2-enoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
137Allyl cyclohexylacetate
CAS 4728-82-9
prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
138Allyl cyclohexylpropionate
CAS 2705-87-5
prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
139Allyl heptanoate
CAS 142-19-8
prop-2-en-1-yl-heptanoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
140Allyl caproate
CAS 123-68-2
allyl-hexanoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
141Allyl isovalerate
CAS 2835-39-4
prop-2-en-1-yl-3-methylbutanoát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
142Allyl octanoate
CAS 4230-97-1
allyl-kaprylát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
143Allyl phenoxyacetate
CAS 7493-74-5
prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
144Allyl phenylacetate
CAS 1797-74-6
prop-2-en-1-yl-fenylacetát
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
CAS 71500-37-3
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
146Allyl cyclohexyloxyacetate
CAS 68901-15-5
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
147Allyl isoamyloxyacetate
CAS 67634-00-8
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
148Allyl 2-methylbutoxyacetate
CAS 67634-01-9
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
149Allyl nonanoate
CAS 7493-72-3
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
150Allyl propionate
CAS 2408-20-0
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
151Allyl trimethylhexanoate
CAS 68132-80-9
  Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 % 
152Allyl heptine carbonate
CAS 73157-43-4
(allyl-okt-2-ynoát)
 0,002 %Tento materiál by se neměl používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny, např. methyl okt-2-ynoátem 
153Amylcyclopentenone
CAS 25564-22-1
2-pentylcyklopent-2-en-1-on
 0,1 %  
154Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates
CAS 8007-00-9
peruánský balzám, absolutní a bezvodý (peruánský balzám)
 0,4 %  
155A-tert-Butyldihydrocinnamalde hyde
CAS 18127-01-0
3-(4-terc-butylfenyl)propanal
 0,6 %  
156Cuminum Cyminum Fruit Oil a Extract
CAS 84775-51-9
a) Prostředky, které se neoplachují
b) Prostředky, které se oplachují
a) 0,4 % kmínového oleje  
157cís-Rose ketone-1(**)
CAS 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (cis-a-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
158trans-Rose ketone-2(**)
CAS 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on (trans-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
159trans-Rose ketone-5(**)
CAS 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (isodamaskon)
 0,02 %  
160Rose ketone-4(**)
CAS 23696-85-7
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní   
 1-(2,6,6-trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on (damascenon)b) Jiné prostředkyb) 0,02 %  
161Rose ketone-3(**)
CAS 57378-68-4
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3 -en-1-yl)but-2-en-1-on (δ-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
162cis-Rose ketone-2(**)
CAS 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-en-1-yl) but-2-en-1-on (cis-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
163trans-RosQ ketone-1(**)
CAS 24720-09-0
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-2-en-1-yl) but-2-en-1-on (trans-α-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
164Rose ketone-5(**)
CAS 33673-71-1
1-(2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on
 0,02 %  
165trans-RosQ ketone-3(**)
CAS 71048-82-3
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3 -en-1-yl)but-2-en-1-on (trans-(5-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %  
166trans-2-hexenal
CAS 6728-26-3
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,002 %  
167I-Limonene
CAS 5989-54-8
(S)-p-mentha-1,8-dien
  Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (*) 
168dl-Limonene (racemický)
CAS 138-86-3
1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien (dipenten)
  Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (*) 
169Perillaldehyde
CAS 2111-75-3
p-mentha-1,8-dien-7-al
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,1 %  
170Isobergamate
CAS 68683-20-5
menthadien-7-methyl-formát
 0,1 %  
171Methoxydicyklopentadie nkarbaldehyd
CAS 86803-90-9
5-methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd
 0,5 %  
1723-methylnon-2-ennitril
CAS 53153-66-5
 0,2 %  
173Methyl octine carbonate
CAS 111-80-8
methyl -non-2-y noát
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,002 % použije-li se samostatně. Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)  
174Amylvinylcarbinyl acetate
CAS 2442-10-6
okt-1-en-3-yl-acetát
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,3 %  
175Propylidenephthalide
CAS 17369-59-4
3-propylidenftalid
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,01 %  
176Isocyclogeraniol
CAS 68527-77-5
2,4,6-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol
 0,5 %  
1772-Hexylidene cyclopentanone
CAS 17373-89-6
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 0,06 %  
178Methyl heptadienone
CAS 1604-28-0
6-methylhepta-3,5-dien-2-on
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné
b) 0,002 %  
179p-methylhydrocinnamic aldehyde
CAS 5406-12-2
kresylpropionaldehyd p- methyldihydrocinnamald ehyd
 0,2 %  
180Liquidambar Orientalis Balsam Oil a Extract
CAS 94891-27-7
(styrax)
 0,6 %  
181Liquidambar Styraciflua Balsam Oil a Extract
CAS 8046-19-3
(styrax)
 0,6 %  
182Acetyl hexamethyl tetralin
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on (AHTN)
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) Prostředky, které se neoplachují:
0,1 % kromě : vodně-alkoholických výrobků: 1 %
parfémů" 2,5 %
vonného krému: 0,5 %
b) prostředky, které se oplachují: 0,2 %
  
183Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract a Oil
CAS 93686-00-1
 0,6 %  
184Opopanax Chironium Resin
CAS 93384-32-8
 0,6 %  

(*) Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.

(**) Celkový součet těchto látek by neměl překročit limity stanovené ve sloupci d.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodech 2, 4, 5 a 7 lze uvádět na trh nejdéle do 3. dubna 2009. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 3. října 2009.

2. Kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s bodem 3, lze uvádět na trh nejdéle do 30. 9. 2012.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodu 6 lze uvádět na trh nejdéle do 15. listopadu 2008. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 15. února 2009.

4. V příloze č. 3 části 1 položky pod referenčními čísly 26 až 43 a referenčními čísly 47 a 56 v kolonce f věty „pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: „Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře.“.“ nabývají účinnosti dnem 19. března 2009.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Přesunout nahoru