Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Částka 114/2008
Platnost od 24.09.2008
Účinnost od 01.11.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o odpadech

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků

Do potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je obsaženo v příloze č. 3 vyhlášky, je navrhováno doplnění povinnosti uvádět hmotnost vozidla dle technického průkazu. V příloze č. 4 vyhlášky je navrhováno rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy o dva listy (list č. 4 a list č. 5). Zároveň došlo k odstranění některých již nevyužívaných položek v listu č. 1.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.10.2015 pod číslem 270/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016