Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 350/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Částka 114/2008
Platnost od 24.09.2008
Účinnost od 01.10.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

350

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách, zní:

„Příloha k vyhlášce č. 59/1997 Sb.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

1. 2. 3.
Poř. č.
položky
Indikace Léčebna
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
1 D 80 Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové, Bukovany (dále jen „Bukovany“)
D 83 Běžná variabilní imunodeficience
D 84 Jiné poruchy imunity
D 89 Jiné poruchy imunitního mechanizmu jinde nezařazené
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
1 E 44
E 45
E 46
Protein - energetická podvýživa a její následky Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže Košumberk (dále jen „Luže Košumberk“)
2 E 66 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů Luže Košumberk
Olivová dětská léčebna, o.p.s., Říčany (dále jen „Říčany“)
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p.o. (dále jen „Metylovice“)
3 E 90 Poruchy výživy při nemocech zařazených jinde Bukovany
VI. Nemoci nervové soustavy
1 KI pro celou skupinu:
vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí, mentální retardace znemožňující péči
2 Dle zákl. dg. Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny) Luže Košumberk
Metylovice
3 G 40 Epilepsie (při dětské mozkové obrně) Luže Košumberk
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice,
p.o. (dále jen „Boskovice“)
4 G 71 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění Luže Košumberk
Metylovice
Boskovice
5 G80 Dětská mozková obrna
a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
Boskovice
Luže Košumberk
Metylovice
6 Dle zákl. dg. Jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy.
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci
Luže Košumberk
Boskovice
Metylovice
VII. Nemoci oka a očních adnex
1 H 50 Strabismus Léčebna
zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Dvůr Králové“)
H 51 Poruchy konveregence (nedostatečná a nadměrná)
H 52 Poruchy refrakce a akomodace
H 53 Amblyopie. Poruchy binokulárního vidění
H 54 Slabozrakost
X. Nemoci dýchací soustavy
1 KI pro celou skupinu:
kardiorespirační nedostatečnost
Anatomické překážky v dýchacích cestách
2 J 01 Sinusitis acuta, recid. Bukovany
J 02 Pharyngitis acuta, recid
J 03 Tonsillitis acuta, recid
J 04 Laryngitis et tracheitis acuta, recid.
J 06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací, recid.
3 J 10-18 J 47 Rekonvalescence po recid. chřipce a zánětu plic Bronchiektazie Bukovany
Říčany
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna (dále jen „Cvikov“)
Luže Košumberk
Metylovice
Sanatorium EDEL, s.r.o., Zlaté Hory (dále jen „Zlaté Hory“)
4 J 20-22 Bronchitis acuta, bronchiolitis acuta, neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí, recid. Bukovany
5 J 30 Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením. Pollinosis Cvikov
Bukovany
Metylovice
Dětská léčebna se speleoterapií, Ostrov u Macochy, p.o. (dále jen „Ostrov u Macochy“)
Říčany
Zlaté Hory
6 J 31
J 35
J 37
J 39
Recividující katary horních cest dýchacích s oslabením odolnosti Cvikov
Bukovany
Luže Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
7 J 32 Chronický zánět vedl. dutin Bukovany
Říčany
8 J 34
J 38
Jiné nemoci nosu a vedl. dutin
Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
Bukovany
9 J 40 Zánět průdušek, neurčený jako akutní nebo chronický Bukovany
Říčany
10 J 41-42 Bronchitis recidivans Cvikov
Bukovany
Luže Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
11 J 32
J 40-42
Sinobronchitis Cvikov
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Zlaté Hory
12 J 44-45 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
Asthma bronchiale
Zlaté Hory
Cvikov
Metylovice
Ostrov u Macochy
Říčany
Bukovany
13 J 84 Intersticiální plicní fibróza Cvikov
14 J 84 Jiné intersticiální plicní nemoci, kromě plicní fibrosy Bukovany
Říčany
15 J 95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde, stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích Bukovany
Cvikov
Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
Zlaté Hory
Ostrov u Macochy
16 J 98 Dermorespirační syndrom Bukovany
Cvikov
Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
Zlaté Hory
Ostrov u Macochy
17 E 84 Cystická fibróza Metylovice
Zlaté Hory
18 Dle zákl. dg. Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic Cvikov
Zlaté Hory
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
1 KI pro celou skupinu: mikrobiální ekzém
2 L 20
L 23
Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo Bukovany
3 L 40 Psoriáza - chronické a recidivující formy Bukovany
4 L 85 Q 80 Ichtyózy Bukovany
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
1 M 08-09
M 12-13
M 16-19
M 36
Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře Luže Košumberk
2 M 20-25
Q 65-68
Q 71-74
Q 76-79
Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu Boskovice
Luže Košumberk
Říčany
3 S 00-99
T 00-14
Dle zákl. Dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi Boskovice
Luže Košumberk
4 S 00-99
T 00-14
Dle zákl. Dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci rehabilitační příprava před plánovanými operacemi Říčany
5 M 40-41 Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla Luže Košumberk
Metylovice
Říčany
6 M 42-43 Morbus Scheuermann, dorzopatie Luže Košumberk
Říčany
7 M 86 Vleklé osteomyelitidy Luže Košumberk
8 M 87-93 Osteochondropatie Luže Košumberk
Boskovice
9 M 45
M 48
M 50-51
M 53-54
Spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů Luže Košumberk
10 M 35
M 62
M 65
M 67
M 70-71
M 75-79
Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility Luže Košumberk
11 T 20-25
T 29-32
Stavy po popáleninách Luže Košumberk“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.

Přesunout nahoru