Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 348/2008 Sb.Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazykapro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Částka 113/2008
Platnost od 19.09.2008
Účinnost od 19.09.2008
Zrušeno k 15.08.2017 (222/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

348

VYHLÁŠKA

ze dne 9. září 2008

o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.:


§ 1

Rozsah požadované znalosti českého jazyka

Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost českého jazyka na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a sice schopnost žadatele o povolení k trvalému pobytu

a) vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech,

b) popsat jednoduchým způsobem sám sebe a místo, kde žije,

c) vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech,

d) komunikovat jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích a

e) udržet krátkou společenskou konverzaci, klást jednoduché otázky na běžná hovorová témata a na podobné otázky odpovídat.

§ 2

Seznam škol oprávněných provádět výuku českého jazyka

Výuku českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou za podmínek stanovených jinými právními předpisy1) oprávněny provádět

a) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané v rejstříku škol a školských zařízení2),

b) vysoké školy v programech celoživotního vzdělávání3),

c) další osoby, které jsou oprávněny k poskytování výuky jazyků v souladu s jiným právním předpisem4).

§ 3

Seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka

Zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou oprávněny provádět jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále jen „jazyková škola“) a fakulty, vysokoškolské ústavy, popřípadě jednotlivá pracoviště vysokých škol uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka

(1) Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka (dále jen „doklad“) se stanovuje v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Doklad se vyhotovuje na tiskopisu o rozměrech 210 x 297 mm opatřeném na každé straně šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů. V záhlaví dokladu se uvede název a adresa sídla právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy, popřípadě název vysoké školy a označení a adresa fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy, kde se zkouška konala. Jako evidenční číslo dokladu se uvede číslo, pod kterým právnická osoba vykonávající činnost jazykové školy, fakulta, vysokoškolský ústav nebo pracoviště vysoké školy eviduje vydání dokladu a zajišťuje tak v rámci své dokumentace nezaměnitelné označení vydání dokladu dané fyzické osobě.

(3) Na dokladu se dále uvede jméno, příjmení a funkce ředitele jazykové školy nebo vedoucího zaměstnance vysoké školy odpovědného za konání zkoušky. Vydání dokladu se stvrzuje podpisem osoby uvedené ve větě první a razítkem právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy nebo fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Mgr. Liška v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 348/2008 Sb.

Seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Název školy Adresa PSČ Město
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 U Stadionu 486 266 37 Beroun 2 47558415
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Kotlářská 9 61149 Brno 00566772
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s.r.o. Lidická 9 602 00 Brno 26950189
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 sady 28. října 1 690 21 Břeclav 60680351
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice 60075911
Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice 60646764
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, v.o.s. Čechova 2 370 01 České Budějovice 26051982
Centrum interdisciplinárních studií a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při VŠERS, o.p.s. Žižkova tř. 251/6 370 01 České Budějovice 26093821
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35 370 01 České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice
Středisko jazykové a odborné přípravy v Dobrušce, pracoviště ÚJOP UK Solnička 777 518 17 Dobruška
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Palackého 123 738 02 Frýdek-Místek 00846902
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 Velkomoravská 13 695 11 Hodonín 00566420
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, tř. ČSA 274 tř. ČSA 274 500 03 Hradec Králové 62690078
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP 170 500 03 Hradec Králové 3 25262327
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava nám. Svobody 1 586 01 Jihlava 60545887
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156 Husova 156 377 11 Jindřichův Hradec 60816759
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Bezručova 17/1312 360 01 Karlovy Vary 63553597
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 Plánická 196 339 01 Klatovy 61781771
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Heverova 191 280 50 Kolín IV 48665860
AGENTURA POZNÁNÍ - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Dukelská 13/695 742 21 Kopřivnice 26869691
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o Osvobození 699 686 04 Kunovice 25323822
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 Masarykova 197 284 11 Kutná Hora 61924059
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Šamánkova 500/8 460 01 Liberec 46747966
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1
Středisko jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázních, pracoviště ÚJOP UK Hlavní 390 353 67 Mariánské Lázně
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 T. G. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav 48683884
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Pöttingova 2/624 771 00 Olomouc 00601713
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Křížkovského 10 771 47 Olomouc
Linguistic - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s. Akátová 1296 735 14 Orlová - Porubá 26785901
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace Na Jízdárně 4/2824 70133 Ostrava 1 00602043
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325 530 43 Pardubice 48161209
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111 397 01 Písek 60869089
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 sady 5. května 42 301 00 Plzeň 49774191
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta Veleslavínova 42 306 14 Plzeň
Středisko jazykové a odborné přípravy v Poděbradech, pracoviště ÚJOP UK Jiřího nám. 1/1 290 36 Poděbrady
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy Školská 15 116 72 Praha 1 00334227
Ústav bohemistických studií FFUK nám. Jana Palacha 2 11638 Praha 1
Univerzita Karlova - Ustav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) Vratislavova 10 128 00 Praha 2
Středisko jazykové a odborné přípravy Albertov, pracoviště ÚJOP UK Albertov 7/3a 120 00 Praha 2
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, JASPEX Horská 3 128 00 Praha 2
Středisko jazykové a odborné přípravy v Hloubětíně, pracoviště ÚJOP UK Hloubětínská 26 198 00 Praha 9
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 Bartošova 24 750 11 Přerov 2 61985996
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sokolovská 1638 568 02 Svitavy 62033026
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Hlavní třída 31 787 01 Šumperk 49589679
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Bydlinského 2474 390 01 Tábor 75050099
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Bráfova 9 674 01 Třebíč 60418443
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22 686 57 Uherské Hradiště 60371731
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169 688 31 Uherský Brod 60371757
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pařížská 15 400 01 Ústí nad Labem 44556969
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49 757 01 Valašské Meziříčí 00851574
Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 Lidická 135 387 01 Volyně 60650478
Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Tyršova 1069 755 01 Vsetín 00843351
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9 760 01 Zlín 00559504
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Přemyslovců 4 669 48 Znojmo 49438883

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 348/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 348/2008 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 142 zákona č. 561/2004 Sb.

3) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

4) Například zákon č. 455/1991 Sb.

Přesunout nahoru