Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 315/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315
Čísloč. 315/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315">
Zákon č. 315/2008 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 315/2008 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315]Zákon č. 315/2008 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 315/2008 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 315/2008 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 315/2008 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315 Zákon č. 315/2008 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 315/2008 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 315/2008 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-315


Zpět na předpis