Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 314/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314
Čísloč. 314/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314">
Zákon č. 314/2008 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 314/2008 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314]Zákon č. 314/2008 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 314/2008 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 314/2008 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 314/2008 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314 Zákon č. 314/2008 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 314/2008 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 314/2008 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-314


Zpět na předpis