Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 314/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/2008
Platnost od 21.08.2008
Účinnost od 01.10.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.07.2017 250/2016 Sb. Aktuální znění
3. 29.08.2014 - 30.06.2017 185/2014 Sb.
2. 01.10.2011 - 28.08.2014 294/2010 Sb.
1. 01.10.2008 - 30.09.2011
0. 21.08.2008 Vyhlášené znění
Všechna znění od 01.10.2008