Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 299/2008 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

Částka 98/2008
Platnost od 19.08.2008
Účinnost od 19.08.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

ZÁKON

ze dne 17. července 2008

o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin

a) státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010,

b) státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok, odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010.

(2) Státní dluhopisy uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou být odkoupeny z trhu v každém uvedeném roce až do výše 35000000000 Kč.

(3) Maximální rozsah státního dluhopisového programu je 253388700000 Kč.

(4) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.

Přesunout nahoru