Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 297/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka 97/2008
Platnost od 19.08.2008
Účinnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

297

ZÁKON

ze dne 16. července 2008,

kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I – Čl. IVzrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. V, Čl. VIzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. VII

V § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.

Přesunout nahoru