Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 28/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 12.02.2008
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

28

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta „Letadla určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v.r.

Klaus v.r.

Topolánek v.r.

Přesunout nahoru