Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 268/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 87/2008
Platnost od 01.08.2008
Účinnost od 31.08.2008
Zrušeno k 31.08.2010 (211/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

268

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. července 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a nařízení vlády č. 224/2007 Sb., se mění takto:

1. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář do sloupce 9 vkládá text „26-41-L/ 01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Mechanik elektrotechnik“.

2. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud do sloupce 9 vkládá text „26-41-L/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Mechanik elektrotechnik“.

3. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje do sloupce 9 vkládá text „26-41-L/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Mechanik elektrotechnik“.

4. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař do sloupce 9 vkládá text „29-41-M/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Technologie potravin“.

5. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář do sloupce 9 vkládá text „29-41-M/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Technologie potravin“.

6. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník - uzenář do sloupce 9 vkládá text „29-41-M/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Technologie potravin“.

7. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 31-58-H/01 Krejčí do sloupce 9 vkládá text „31-43-M/01, 31-43-L/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Oděvnictví, Oděvní technik“.

8. V oddíle C části C4 se slova „36-67-H/003 Kamnář“ včetně řádku tabulky zrušují.

9. V oddíle C části C4 se slova „36-63-H/001 Štukatér“ včetně řádku tabulky zrušují.

10. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář se do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/02, 82-48-L/01“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Starožitník“.

11. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 82-51-H/03 Zlatník a klenotník do sloupce 9 vkládá text „82-48-L/01“ a do sloupce 10 se vkládá slovo „Starožitník“.

12. V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání 82-51-H/04 Umělecký keramik se doplňuje do sloupce 9 text „82-48-L/01“ a do sloupce 10 se doplňuje slovo „Starožitník“.

13. V oddíle C se za část C4 vkládá nová část C5, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 zní:

„C5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008

SkupinaKódObor vzdělání, prokterý byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzdělánípočet žákůna učitele OVv1. r.počet žáků na učitele OV ve2. až3. r.Zdravotní způsobilostpodle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády"Kód příslušnýchoborů nástavbové ho studiaNázev příslušnýchoborů nástavbové o studiaPoznámky
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,11,19,20,21,22   
 21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8,11,19,20,21,22   
 21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,11,19,20,21,22   
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -strojírenskávýroba12121,4,5,7a,11,19,21   
   36-55-H/001Klempíř -stavební výroba     
   23-66-H/001Mechanik opravář     
 23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -strojírenskávýroba12121,4,5,7a,9a,19,21,27   
 23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,9a,19   
   23-56-H/002Obráběč kovů -univerzálníobrábění      
   23-56-H/003Obráběč kovů -soustružení      
   23-56-H/004Obráběč kovů -frézování      
   23-56-H/005Obráběč kovů -broušení      
   23-56-H/006Obráběč kovů -obsluha číslicově řízených strojů      
 23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,19,20,21, 22   
 23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,9a,10   
 23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik12121,3,5,9a,19,22   
   23-62-H/006Jemný mechanik      
   23-63-H/001Hodinář      
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,273 9-41-L/01Autotronik 
28 Technická chemie a chemie silikátů
 28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,10,19   
   28-52-H/007Chemik      
   28-53-H/001Operátorfarmaceutickévýroby      
   28-53-H/002Laborant profarmaceutickouvýrobu      
   28-55-H/001Gumař plastikář-zpracováníkaučuku      
 28-56-E/01Papírenská výroba28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,11,19,20,21  2 letý obor vzdělání
   28-56-E/503Zpracování papíru   
 28-57-H/01Výrobce a dekoratér keramiky28-57-H/007Keramik17107a,9a,19   
   28-62-H/003Malíř skla a keramiky      
 28-58-H/01Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla28-58-H/001Sklář-duté a lisované sklo12103,5,9a,19,22   
   28-58-H/005Sklář      
   28-61-H/005Brusič skla      
   28-62-H/001Malíř skla akeramiky-malbaskla      
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 29-51-E/01Potravinářská výroba29-51-E/501Potravinářská výroba887c,8a,9a,19, 26  3 letý obor vzdělání
   29-54-E/003Cukrářské práce      
   29-55-E/001Mlékařské práce      
   29-56-E/002Řeznické a uzenářské práce      
 29-51-E/02Potravinářské práce29-51-E/501Potravinářská výroba887c,8a,9a,19, 26  2 letý obor vzdělání
   29-53-E/002Pekařské práce      
   29-54-E/002Pečivářské acukrovinkářsképráce      
   29-58-E/001Konzervárenské práce      
 29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-M/01Technologie potravin 
   29-54-H/003Cukrovinkář -pečivář - výroba cukrovinek      
   29-54-H/004Cukrovinkář -pečivář - výroba trvanlivého pečiva      
   29-55-H/001Mlékař      
   29-55-H/002Mlékař - výroba      
   29-55-H/003Mlékař - prodej      
   29-57-H/002Sladovnik -pivovarník      
   29-58-H/001Konzervář      
31 Textilní výroba a oděvnictví
 31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,19,20,22   
   31-54-H/001Pletař      
   31-57-H/001Pracovník v textilním a oděvním průmyslu      
 31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a,19,22,  3 letý obor vzdělání
   31-59-E/001Šití oděvů      
   31-59-E/503Výroba konfekce      
 31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a,19,22,  2 letý obor vzdělání
   31-59-E/503Výroba konfekce      
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 33-54-H/02Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů33-54-H/005Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů12123,5,7a,9a,19,2233-43-M/01Výroba hudebních nástrojů 
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 34-52-H/01Tiskař napolygrafických strojích34-52-H/001Tiskař napolygrafickýchstrojích774,7a,9a,19,2234-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích 
 34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,19   
 36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a36-45-M/01Technická zařízení budov 
 36-52-H/02Mechanik plynových zařízení36-52-H/004Mechanik plynových zařízení1277a,9a36-45-M/01Technická zařízení budov 
 36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a,19,22   
 36-58-H/01Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení  1277a,9a   
 36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a   
 36-65-H/01Vodař  12719   
 36-66-H/01Montér suchých staveb36-66-H/001Montér suchých staveb12127a,9a   
37 Doprava a spoje
 37-51-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy37-51-H/001Manipulant poštovního provozu a přepravy12102837-42-M/01Logistické a finanční služby 
 37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-41-M/01Provoz a ekonomik a dopravy 
39 Speciální a interdisciplinární obory
 39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,9a,10,19   
   36-57-H/001Malíř      
41 Zemědělství a lesnictví
 41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-M/01Zahradnictví 
 41-52-E/01Zahradnické práce41-52-E/005Sadovnické a květinářské práce884,7a,8a,9a,19  3 letý obor vzdělání
   41-52-E/008Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce      
   41-52-E/011Zahradnické práce      
   41-52-E/510Zahradnická výroba      
   41-53-E/003Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce      
 41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,19,2741-43-M/01Rybářství 
 41-53-H/02Jezdec a chovatel koní41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel dostihových koní12101,4,7a,8a,9a,10,11,19,21,22   
   41-53-H/010Chovatel koní a jezdec      
 41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské práce884,7a,9b,19,22  3 letý obor vzdělání
 41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4,5,8a,9a,11,19,20,2241-45-M/01Mechaniza ce a služby 
 41-57-H/01Zpracovatel dřeva41-57-H/001Zpracovatel dřeva17104,5,9a,19,20,2241-45-M/01Mechanizace a služby 
        33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba 
        41-46-M/01Lesnictví 
53 Zdravotnictví
 53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,11,16,21,2353-41-M/01Zdravotnický asistent 
63 Ekonomika a administrativa
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,19,26  3 letý obor vzdělání
 65-51-E/02Práce ve stravování65-51-H/501Provozspolečnéhostravování17107c,8a,9a,19, 26  2 letý obor vzdělání
   65-51-E/501Provozspolečnéhostravování      
66 Obchod
 66-51-E/01Prodavačské práce66-51-H/501Obchodní provoz881,4,7a,9a,19,22,26  3 letý obor vzdělání
   66-51-E/003Prodavačské práce      
   66-51-E/501Obchodní provoz      
 66-53-H/01Operátor skladování66-53-H/003Operátor skladování12104,19,22   
69 Osobní a provozní služby
 69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér69-53-H/001Rekondiční a sportovní masér15107a,9a,23,2669-41-L/02Masér sportovní a rekondiční 
 69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz domácnosti884,9a,19  2 letý obor vzdělání
   69-54-E/002Práce v čistírnách a prádelnách      
   69-55-E/003Práce vezdravotnických a sociálních zařízeních -provozní práce      
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
82 Umění a užité umění
 82-51-H/05Vlásenkář a maskér82-51-H/011Vlásenkář a maskér779a82-48-L/01Starožitník 
 82-51-H/06Umělecký štukatér82-51-H/004Umělecký štukatér777a,9a,19,2282-48-L/01Starožitník 
 82-51-H/07Umělecký pozlacovač82-51-H/007Umělecký pozlacovač777a,9a82-48-L/01Starožitník 
 82-51-H/08Umělecký sklenář82-51-H/010Umělecký sklenář779a82-48-L/01Starožitník 

Poznámka:

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona.“.

14. V oddíle D části D1 se slova „23-45-M/005 Silniční doprava-provoz a údržba vozidel“ včetně řádku tabulky zrušují.

15. V oddíle D části D1 se slova „75-41-M/001 Sociální služby 63-99-6/20 5), 75-41-M/002 Sociální péče 75-46-6, 75-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost 76-45-6, 75-41-M/007 Sociální činnost 76-52-6“ včetně řádků tabulky zrušují.

16. V oddíle D se za část D5 vkládá nová část D6, která včetně nadpisu zní:

„D6 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2009/2010 počínaje prvním ročníkem
SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku - ročníkKód oborů vzdělání podle dřívějších předpisůPoznámky
1.2. - 4.
1234567
75-41-M/001Sociální služby63-99-6/205)
75-41-M/002Sociální péče75-46-6
75-41-M/006Výchovná a humanitární činnost76-45-6
75-41-M/007Sociální činnost76-52-6
“.

17. V oddíle D nadpisu části D4 se čísla „2008/2009“ nahrazují čísly „2009/2010“.

18. V oddíle D části D5 se za slova „39-41-M/004 Elektrotechnika a strojírenství“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy“.

19. V oddíle D části D5 se za slova „36-42-M/014 Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „36-47-M/001 Stavebnictví“.

20. V oddíle D části D5 se za slova „79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou xx)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „79-41-K/420 Gymnázium - sportovní příprava, 25“.

21. V oddíle D části D5 se za slova „79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou xx)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „79-41-K/620 Gymnázium - sportovní příprava, 25“.

22. V oddíle D části D5 se za slova „79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou xx)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „79-41-K/820 Gymnázium - sportovní příprava, 25“.

23. V oddíle D části D5 se za slova „82-41-M/11 Design interiéru“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „82-41-M/033 Design interiérů“.

24. V oddíle D se za část D6 vkládá nová část D7, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 zní:

„D7 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzdělánípočet žáků na učitele OV v 1. r.počet žáků na učitele OV ve 2. až 4. r.Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády"Poznámky
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
 16-01-M/01Ekologie a životní prostředí16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí  28 
   16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí    
   16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny    
   16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí    
         
18 Informatické obory
 18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika  28 
   26-47-M/002Elektronické počítačové systémy    
   26-47-M/003Informační technologie -aplikace osobních počítačů    
   26-47-M/004Správce informačních systémů    
   26-47-M/006Počítačové elektronické systémy    
   63-41-M/040Informatika v ekonomice    
         
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
         
         
23 Strojírenství a strojírenská výroba
         
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik26-42-L/001Mechanik silnoproudých zařízení1283,22Také nástavbové studium
   26-43-L/001Mechanik elektronik    
   26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů    
   26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě    
         
28 Technická chemie a chemie silikátů
         
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 29-41 -M/01Technologie potravin29-41-M/001Technologie potravin  9a, 22, 26Také nástavbové studium
   29-43-M/001Technologie potravin -výroba cukru a cukrovinek    
   29-43-M/002Technologie potravin -mlynářství a výroba krmiv    
   29-43-M/003Technologie potravin -zpracování mouky    
   29-44-M/001Technologie potravin -zpracování masa    
   29-45-M/001Technologie potravin -kvasná technologie    
   29-45-M/002Technologie potravin -výroba nápojů    
   29-46-M/001Technologie potravin -zpracování mléka    
   29-47-M/001Technologie potravin -technologie tuků    
   29-48-M/001Technologie potravin -konzervace potravin    
         
31 Textilní výroba a oděvnictví
 31-43-M/01Oděvnictví31-43-M/001Oděvnictví  4, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
   31-43-M/002Oděvnictví-technologie oděvů    
   31-43-M/003Oděvnictví-konstrukce oděvů    
   31-43-M/006Krejčová-podnikatelka    
 31-43-L/01Oděvní technik31-43-L/003Operátor oděvní výroby12124, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
   31-43-L/004Operátor oděvní výroby -oděvní výroba    
   31-43-L/006Operátor oděvní výroby -obchodní činnost    
         
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
         
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
         
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích34-52-L/001Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
 34-53-L/01Reprodukční grafik pro média34-53-L/002Reprodukční grafik pro média779a, 22Také nástavbové studium
 34-56-L/01Fotograf  17129aTaké nástavbové studium pro absolventy oboru vzdělání 34- 56-H/001 Fotograf
 34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin34-57-L/001Technik dokončovacího zpracování tiskovin777a, 9aTaké nástavbové studium
         
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 36-45-M/01Technická zařízení budov36-45-M/002Technická zařízení budov  7a, 19Také nástavbové studium
         
37 Doprava a spoje
 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy37-41-M/005Provoz a ekonomika letecké dopravy  27Také nástavbové studium
   37-41-M/006Provoz a ekonomika dopravy    
   37-41-M/007Provoz a ekonomika lodní dopravy    
   37-41-L/009Operátor provozu a ekonomiky dopravy    
39 Speciální a interdisciplinární obory
         
41 Zemědělství a lesnictví
 41-43-M/01Rybářství41-43-M/001Rybářství  1, 4, 8a, 8b, 19, 27Také nástavbové studium
         
43 Veterinářství a veterinární prevence
         
53 Zdravotnictví
 53-41-M/01Zdravotnický asistent5 3-41-M/007Zdravotnický asistent  1,4,7a,8a,9a,11,16, 21,23Také nástavbové studium
 53-44-M/03Asistent zubního technika53-44-M/007Asistent zubního technika  4,5,7a,8a,9a,16,19, 22,23 
         
61 Filozofie, teologie
         
63 Ekonomika a administrativa
         
64 Podnikání v oborech, odvětví
         
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
         
66 Obchod
         
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
 68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost68-42-M/003Bezpečnostně právní činnost  23,27 
   68-42-M/001Ochrana osob a majetku    
   68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana    
         
69 Osobní a provozní služby
 69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční69-41-M/001Masér sportovní a rekondiční15107a,8a,9a,16,23,26Také nástavbové studium
         
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
 72-41 -M/01Informační služby72-41-M/001Knihovnické a informační systémy a služby  8a 
         
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
         
78 Obecně odborná příprava
         
79 Obecná příprava
         
82 Umění a užité umění
 82-41-M/02Užitá fotografie a média82-41-M/002Užitá fotografie a média  9a 
   82-43-M/001Foto-video reportér -producent    
 82-41-M/04Průmyslový design82-41-M/005Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů  9a 
   82-41-M/034Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design    
 82-41-M/05Grafický design82-41-M/007Propagační výtvarnictví -propagační grafika  9a 
   82-41-M/009Propagační výtvarnictví -aranžování    
   82-41 -M/010Propagační výtvarnictví -vědecká kresba a ilustrace    
   82-41-M/032Grafika v reklamní praxi    
   82-41-M/03 5Propagační výtvarnictví -grafická úprava tiskovin    
 82-41-M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-41-M/028Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků  9a 
 82-41-M/10Rezbářství82-41-M/030Tvarování dřeva a řezbářství  4,9a, 19 
 82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu82-41-M/03 6Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -zdobení  3,7a,9a,19 
   82-41-M/03 7Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -vytváření keramiky    
   82-41-M/03 8Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -kamnářství    
   82-41-M/018Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -modelářství    
 82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů82-41-M/03 9Výtvarné zpracování skla -modelářství lisovaného skla  3,5,7a,9a,19 
   82-41-M/040Výtvarné zpracování skla -broušení a vzorování broušeného skla    
   82-41 -M/041Výtvarné zpracování skla -hutní tvarování skla    
   82-41-M/042Výtvarné zpracování skla -tvarování, malování a leptání skla    
   82-41-M/043Výtvarné zpracování skla -rytí skla    
   82-41-M/044Výtvarné zpracování skla -tvorba a výroba skleněných figurek    
   82-41-M/045Výtvarné zpracování skla -vzorkařství skleněné bižutérie    
   82-41-M/024Design světelných objektů    
 82-41-M/14Textilní výtvarnictví82-41-M/046Textilní výtvarnictví -tkalcovská a tiskařská tvorba  4,9a, 19 
   82-41-M/047Textilní výtvarnictví -tkalcovská tvorba    
   82-41 -M/048Textilní výtvarnictví -tiskařská tvorba    
   82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií    
   82-41-M/050Textilní výtvarnictví -pletařská tvorba    
   82-41 -M/051Textilní výtvarnictví -krajkářská a vyšívačská tvorba    
   82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní    
   82-41-M/05 3Textilní výtvarnictví -tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů    
 82-41-M/15Tvorba a vzorování bižuterie82-41-M/054Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic  4,9a, 19 
   82-41-M/05 5Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství    
   82-41-M/05 6Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování    
   82-41-M/05 7Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů    
 82-41-M/17Multimediální tvorba82-41 -M/061Virtuální grafika  28 
   26-46-M/001Obrazová a zvuková technika - technické zaměření    
   26-46-M/002Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření    
 82-48-L/01Starožitník82-48-L/001Starožitník6628Také nástavbové studium
 82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva82-51-L/006Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské664,8a,9a,19Také nástavbové studium
   82-51-L/007Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské    
   82-51 -L/008Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské    

Poznámka:

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona.“.

25. V oddíle E části E1 se slova „Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka“ nahrazují slovy „Diplomovaný oční optik, 3, 4, 23, 48)“.

26. V oddíle E části E1 se slova „Ochrana vojsk a obyvatel při krizových situacích“ nahrazují slovy „Ochrana vojsk a obyvatelstva“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2008.


Předseda vlády:

Ing. Toplánek v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Liška v. r.

Přesunout nahoru