Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 265/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265
Čísloč. 265/2008 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 37 odst. 5 č. 44/1988 Sb., horní zákon


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 37 odst. 5 č. 44/1988 Sb., horní zákon">
Nález č. 265/2008 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 265/2008 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265]Nález č. 265/2008 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 265/2008 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 265/2008 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 265/2008 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265 Nález č. 265/2008 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 265/2008 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 265/2008 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-265


Zpět na předpis