Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Nález č. 265/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 85/2008
Platnost od 18.07.2008
Účinnost od 18.07.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.07.2008 Aktuální znění
0. 18.07.2008 Vyhlášené znění
Všechna znění od 18.07.2008