Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 245/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2008
Platnost od 04.07.2008
Účinnost od 04.07.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 8 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

2. V § 21 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“ a slova „odstavce 13“ se nahrazují slovy „odstavce 12“.

3. V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

4. V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“.

5. V § 57 odst. 6 písm. a) se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

6. V § 57 odst. 7 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

7. V § 57 odst. 9 se v písmenu c) a v písmenu d) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

8. V § 57 odst. 10 se v písmenu b) a v písmenu c) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

9. V § 57 odst. 14 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru