Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 233/2008 Sb.Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka 75/2008
Platnost od 30.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 01.07.2009 (185/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

233

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008

o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí, minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů a převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na nové obory specializačního vzdělávání.

§ 2

Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí (dále jen „specialista“) a minimální délka specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., ve znění platném do 29. 6. 2004, a podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění platném do 30. 6. 2008, na nové obory specializačního vzdělávání, které jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky, je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2008 Sb.

OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALISTŮ A MINIMÁLNÍ DÉLKA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

LÉKAŘI

Pořadí Název oboru specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů Minimální délka
specializačního
vzdělávání
(v letech) podle
vzdělávacího
programu
1. alergologie a klinická imunologie odborný lékař v alergologii a klinické imunologii 5
2. anesteziologie a resuscitace odborný lékař v anestezilogii 5
3. angiologie odborný lékař v angiologii 5
4. audiologie a foniatrie odborný lékař v audiologii a foniatrii 8
5. cévní chirurgie odborný lékař v cévní chirurgii 6
6. dermatovenerologie odborný lékař v dermatovenerologii 5
7. dětská a dorostová psychiatrie odborný lékař v dětské a dorostové psychiatrii 5
8. dětská dermatovenerologie odborný lékař v dětské dermatovenerologii 6
9. dětská gastroenterologie a hepatologie odborný lékař v děstké gastroenterologii a hepatologii 6
10. dětská gynekologie odborný lékař v dětské gynekologii 5
11. dětská chirurgie odborný lékař v dětské chirurgii 6
12. dětská kardiologie odborný lékař v dětské kardiologii 6
13. dětská nefrologie odborný lékař v dětské nefrologii 6
14. dětská neurologie odborný lékař v dětské neurologii 6
15. dětská onkologie a hematologie odborný lékař v dětské onkologii a hematologii 6
16. dětská otorinolaryngologie odborný lékař v dětské otorinolaryngologii 7
17. dětská pneumologie odborný lékař v dětské pneumologii 6
18. dětská radiologie odborný lékař v dětské radiologii 5
19. dětská revmatologie odborný lékař v dětské revmatologii 6
20. dětská urologie odborný lékař v dětské urologii 8
21. dětské lékařství odborný lékař v pediatrii 5
22. diabetologie odborný lékař v diabetologii 5
23. dorostové lékařství odborný lékař v dorostovém lékařství 6
24. endokrinologie odborný lékař v endokrinologii 5
25. epidemiologie odborný lékař v epidemiologii 5
26. gastroenterologie odborný lékař v gastroeneterolog 5
27. geriatrie odborný lékař v geriatrii 5
28. gerontopsychiatrie odborný lékař v gerontopsychiatrii 6
29. gynekologie a porodnictví odborný lékař v gynekologii a porodnictví 5
30. hematologie a transfúzní lékařství odborný lékař v oboru hematologie a transfúzního lékařství 5
31. hrudní chirurgie odborný lékař v hrudní chirurgii 6
32. hygiena a epidemiologie odborný lékař v hygieně a epidemiologii 4
33. hygiena dětí a dorostu odborný lékař v hygieně dětí a dorostu 4
34. hygiena obecná a komunální odborný lékař v hygieně obecné a komunální 4
35. hygiena výživy a předmětů běžného užívání odborný lékař v hygieně výživy a předmětů běžného užívání 4
36. hyperbarická medicína a oxygenoterapie odborný lékař v hyperbarické medicíně a oxygenoterapii 6
37. chirurgie odborný lékař v chirurgii 5
38. infekční lékařství odborný lékař v infekčním lékařství 5
39. intenzívní medicína odborný lékař v intenzivní medicíně 7
40. intervenční radiologie odborný lékař v intervenční radiologii 5
41. kardiochirurgie odborný lékař v kardiochirurgii 7
42. kardiologie odborný lékař v kardiologii 6
43. klinická biochemie odborný lékař v klinické biochemii 5,5
44. klinická farmakologie odborný lékař v klinické farmakologii 5
45. klinická onkologie odborný lékař v klinické onkologii 5
46. korektivní dermatologie odborný lékař v korektivní dermatologii 6
47. lékařská genetika odborný lékař v lékařské genetice 4
48. lékařská mikrobiologie odborný lékař v lékařské mikrobiologii 5
49. maxilofaciální chirurgie odborný lékař v maxilofaciální chirurgii 5
50. návykové nemoci odborný lékař v návykových nemocech 5
51. nefrologie odborný lékař v nefrologii 6
52. neonatologie odborný lékař v neonatologii 6
53. neurochirurgie odborný lékař v neurochirurgii 7
54. neurologie odborný lékař v neurologii 5
55. neuroradiologie odborný lékař v neuroradiologii 5
56. nukleární medicína odborný lékař v nukleární medicíně 5
57. oftalmologie odborný lékař v oftalmologii 5
58. ortopedie odborný lékař v ortopedii 5
59. otorinolaryngologie odborný lékař v otorinolaryngologii 6
60 paliativní medicína a léčba bolesti odborný lékař v paliativní medicíně a léčbě bolesti 6
61. patologická anatomie odborný lékař v patologické anatomii 5
62. plastická chirurgie odborný lékař v plastické chirurgii 6
63. popáleninová medicína odborný lékař v popáleninové medicíně 5
64. posudkové lékařství odborný lékař v posudkovém lékařství 6
65. pracovní lékařství odborný lékař v pracovním lékařství 4
66. praktické lékařství pro děti a dorost praktický lékař pro děti a dorost 5
67. psychiatrie odborný lékař v psychiatrii 5
68. radiační onkologie odborný lékař v radiační onkologii 6
69. radiologie a zobrazovací metody odborný lékař v radiologii a zobrazovacích metodách 5
70. rehabilitační a fyzikální medicína odborný lékař v rehabilitační a fyzikální medicíně 5
71. reprodukční medicína odborný lékař v reprodukční medicíně 6
72. revmatologie odborný lékař v revmatologii 5
73. sexuologie odborný lékař v sexuologii 6
74. soudní lékařství odborný lékař v soudním lékařství 5
75. tělovýchovné lékařství odborný lékař v tělovýchovném lékařství 5,5
76. pneumologie a ftizeologie odborný lékař v pneumologii a ftizeologii 5
77. traumatologie odborný lékař v traumatologii 6
78. urgentní medicína odborný lékař v urgentní medicíně 5
79. urologie odborný lékař v urologii 6
80. veřejné zdravotnictví odborný lékař ve veřejném zdravotnictví 5
81. vnitřní lékařství odborný lékař ve vnitřním lékařství 6
82. všeobecné praktické lékařství všeobecný praktický lékař 4

ZUBNÍ LÉKAŘI

Pořadí Název oboru specializačního
vzdělávání
Označení odbornosti
specialistů
Minimální délka
specializačního
(v letech)
podle vzdělávacího
programu
1. orální a maxilofaciální chirurgie odborný zubní lékař v orální a maxilofaciální chirurgii 6
2. ortodoncie odborný zubní lékař v ortodoncii 3

FARMACEUTI

Pořadí Název oboru specializačního
vzdělávání
Označení odbornosti
specialistů
Minimální
délka
specializačního
vzdělávání
(v letech) podle
vzdělávacího
programu
1. farmaceutická technologie odborný farmaceut ve farmaceutické technologii 4
2. klinická farmacie odborný farmaceut v klinické farmacii 5
3. laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví odborný farmaceut v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví 4
4. nemocniční lékárenství odborný farmaceut v nemocničním lékárenství 4
5. radiofarmaka odborný farmaceut pro radiofarmaka 4
6. veřejné lékárenství odborný farmaceut ve veřejném lékárenství 4

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2008 Sb.

PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA NOVÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

LÉKAŘI

Pořadí Název oboru specializace
podle dřívějších právních
předpisů
Název nového oboru
specializačního vzdělávání
1. anesteziologie a resuscitace anesteziologie a resuscitace
2. audiologie audiologie a foniatrie
3. cévní chirurgie cévní chirurgie
4. dermatovenerologie dermatovenerologie
5. dětská dermatovenerologie dětská dermatovenerologie
6. dětská gynekologie dětská gynekologie
7. dětská chirurgie dětská chirurgie
8. dětská kardiologie dětská kardiologie
9. dětská neurologie dětská neurologie
10. dětská otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie
11. dětská psychiatrie dětská a dorostová psychiatrie
12. dětská urologie dětská urologie
13. diabetologie diabetologie
14. dorostové lékařství dorostové lékařství
15. endokrinologie endokrinologie
16. epidemiologie epidemiologie
17. foniatrie audiologie a foniatrie
18. fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace rehabilitační a fyzikální medicína
19. gastroenterologie gastroenterologie
20. geriatrie geriatrie
21. gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie
22. gynekologie a porodnictví gynekologie a porodnictví
23. hematologie a transfuzní služba hematologie a transfuzní lékařství
24. hygiena a epidemiologie hygiena a epidemiologie
25. hygiena dětí a dorostu hygiena dětí a dorostu
26. hygiena práce a nemoci z povolání pracovní lékařství
27. hygiena všeobecná a komunální hygiena obecná a komunální
28. hygiena výživy a předmětů běžného užívání; hygiena výživy hygiena výživy a předmětů běžného užívání
29. chirurgie chirurgie
30. interní lékařství vnitřní lékařství
31. kardiochirurgie kardiochirurgie
32. kardiologie kardiologie
33. klinická biochemie klinická biochemie
34. klinická farmakologie klinická farmakologie
35. klinická onkologie klinická onkologie
36. korektivní dermatologie korektivní dermatologie
37. léčení alkoholismu a jiných toxikománií návykové nemoci
38. lékařská bakteriologie lékařská mikrobiologie*
39. lékařská genetika lékařská genetika
40. lékařská imunologie alergologie a klinická imunologie
41. lékařská mikrobiologie lékařská mikrobiologie
42. lékařská parazitologie lékařská mikrobiologie*
43. lékařská virologie lékařská mikrobiologie*
44. nefrologie nefrologie
45. neonatologie neonatologie
46. neurochirurgie neurochirurgie
47. neurologie neurologie
48. nukleární medicína nukleární medicína
49. oftalmologie oftalmologie
50. ortopedie ortopedie
51. otorinolaryngologie otorinolaryngologie
52. patologická anatomie patologická anatomie
53. pediatrie dětské lékařství/ praktické lékařství pro děti a dorost **
54. plastická chirurgie plastická chirurgie
55. plicní chirurgie hrudní chirurgie
56. posudkové lékařství posudkové lékařství
57. přenosné nemoci infekční lékařství
58. psychiatrie psychiatrie
59. radiodiagnostika radiologie a zobrazovací metody
60. radioterapie radiační onkologie
61. revmatologie revmatologie
62. sexuologie sexuologie
63. sociální lékařství a organizace zdravotnictví veřejné zdravotnictví
64. soudní lékařství soudní lékařství
65. stomatologická chirurgie maxilofaciální chirurgie
66. tělovýchovné lékařství tělovýchovné lékařství
67. traumatologie traumatologie
68. tuberkulóza a respirační nemoci pneumologie a ftizeologie
69. urologie urologie
70. urgentní medicína urgentní medicína
71. všeobecné lékařství, praktické lékařství pro dospělé všeobecné praktické lékařství
72. rodinné lékařství praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství

Vysvětlivky:

* po doložení 5 let praxe v oboru mikrobiologie

** po doložení 1 roku v primární péči

ZUBNÍ LÉKAŘI

Pořadí Název oboru specializace
podle dřívějších právních
předpisů
Název nového oboru
specializačního vzdělávání
a základního kmene
1. čelistní ortopedie ortodoncie
2. stomatologická chirurgie orální a maxilofaciální chirurgie

FARMACEUTI

Pořadí Název oboru specializace
podle dřívějších právních
předpisů
Název nového oboru
specializačního vzdělávání
a základního kmene
1. farmaceutická technologie farmaceutická technologie
2. klinická farmacie klinická farmacie
3. lékárenství I. veřejné lékárenství
4. lékárenství II. nemocniční lékárenství
5. radioaktivní přípravky radiofarmaka/ farmaceutická technologie/ klinická farmacie
6. biochemická a toxikologická analytika klinická farmacie/ laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/
7. biologické a mikrobiologické kontrolní metody klinická farmacie/ laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/
8. farmakologie a toxikologie léčiv klinická farmacie/ veřejné lékárenství
9. galenická farmacie veřejné lékárenství
10. laboratorní diagnostika veřejné lékárenství
11. léčivé rostliny farmaceutická technologie/ veřejné lékárenství
12. organizace a řízení farmacie farmaceutická technologie/ nemocniční lékárenství/ laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
13. organopreparáty a mikrobiologické a imunologické přípravky farmaceutická technologie
14. technologie lékových forem farmaceutická technologie
15. technologie přírodních a syntetických léčiv farmaceutická technologie
16. veterinární farmacie veřejné lékárenství
Přesunout nahoru