Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 204/2008 Sb.Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí

Částka 65/2008
Platnost od 17.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

204

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2008

o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 65 odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 18a odst. 2 zákona:


§ 1

Česká zúčastněná společnost je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí podle § 18a odst. 2 zákona tyto listiny:

a) projekt založení evropské společnosti fúzí v českém jazyce,

b) projekt založení evropské společnosti fúzí v úředních jazycích všech členských států, jejichž právními řády se jednotlivé zahraniční zúčastněné společnosti řídí,

c) osvědčení vydané pro každou českou zúčastněnou společnost podle § 16 zákona,

d) osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem veřejné moci členského státu, jehož právním řádem se zahraniční zúčastněná společnost řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, a

e) listiny uvedené v § 2, pokud se vyžadují.

§ 2

Česká zúčastněná společnost je dále povinna předložit notáři tyto listiny:

a) smlouvu o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti podle § 54 zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 52 odst. 1 zákona,

b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu české zúčastněné společnosti o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti stanovená v § 53 odst. 1 zákona, aniž byla v této lhůtě smlouva uzavřena nebo usnesení přijato, a

c) rozhodnutí všech zúčastněných společností o tom, že zaměstnanci evropské společnosti budou mít po vzniku evropské společnosti právo na zapojení podle hlavy III a IV části druhé zákona (§ 53 odst. 2 zákona).


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru