Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Částka 64/2008
Platnost od 12.06.2008
Účinnost od 12.06.2008
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

200

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 2 částech I a II písm. d) Ministerstvo průmyslu a obchodu se položky číslo

10. Ic (MPO) 1–01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků,

12. Ba (MPO) 1–01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu,

13. Lv (MPO) 1–01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce,

14. Vl (MPO) 1–01 Roční výkaz vlnařského průmyslu,

15. Pl (MPO) 1–01 Roční výkaz pletařského průmyslu,

16. Op (MPO) 1–01 Roční výkaz oděvního průmyslu,

17. Kž (MPO) 1–01 Roční výkaz kožedělného průmyslu,

19. SK (MPO) 1–01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu,

20. Dp (MPO) 1–01 Roční výkaz dřevařského průmyslu,

21. Dp (MPO) 2–01 Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu,

23. Sl (MPO) 1–01 Roční výkaz slévárenství,

24. Nk (MPO) 1–01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů,

27. PC (MPO) 1–01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy,

28. Ko (MPO) 1–01 Roční výkaz kovárenství,

29. Pol (MPO) 1–01 Roční výkaz polygrafického průmyslu

zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda: Ing. Fischer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru