Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 197/2008 Sb.Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Částka 64/2008
Platnost od 12.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 01.09.2011 (218/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2008,

kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 123/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu pro řízení podle § 174a odst. 1 zákona je uveden v příloze této vyhlášky a zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti „http://www.justice.cz“.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.


Příloha k vyhlášce č. 197/2008 Sb.

Vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Přesunout nahoru