Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 173/2008 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996

Částka 55/2008
Platnost od 26.05.2008
Účinnost od 01.06.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

173

VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2008

o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost bankovek po 20 Kč vzoru 19941) a bankovek po 20 Kč vzoru 19961).

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 všechny banky2) provádějící pokladní operace a Česká národní banka3), od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 pouze Česká národní banka.

(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank a České národní banky v hotovosti nebo uložením na účet vedený u příslušné banky, popřípadě u České národní banky, a to za podmínek stanovených touto vyhláškou a jiným právním předpisem4).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč, ve znění vyhlášky č. 17/1996 Sb.

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

Přesunout nahoru