Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Částka 55/2008
Platnost od 26.05.2008
Účinnost od 26.05.2008
Zrušeno k 16.03.2012 (79/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

172

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5 odst. 6 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 106/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání, se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického nebo služebního pasu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.“.

2. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
Vzor - Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

3. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
Vzor - Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

4. Doplňuje se příloha č. 9, která zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického/služebního pasu
Vzor - Žádost o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického/služebního pasu


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Schwarzenberg v. r.

Přesunout nahoru