Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 170/2008 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 54/2008
Platnost od 19.05.2008
Účinnost od 01.07.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v Jihočeském kraji

1. Zámek Orlík,

2. Klášter premonstrátů v Milevsku,

3. Vodní mlýn v Hoslovicích;

b) v Jihomoravském kraji

1. Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů,

2. Zámek Slavkov u Brna,

3. Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách;

c) v Karlovarském kraji

1. Klášter premonstrátů Teplá,

2. Středověký důl Jeroným v Čisté,

3. Rudá věž smrti v Ostrově;

d) v Královéhradeckém kraji

1. Zámek Nové Město nad Metují,

2. Zámek Humprecht,

3. Hrad Kost,

4. Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově;

e) v Libereckém kraji

1. Hrad Grabštejn,

2. Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí;

f) v Moravskoslezském kraji

Lískova vila v Ostravě;

g) v Olomouckém kraji

1. Národní dům v Prostějově,

2. Vodní elektrárna v Třeštině;

h) v Pardubickém kraji

Radnice v Poličce;

i) v Plzeňském kraji

1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích,

2. Selský dvůr v Plzni-Bolevci;

j) ve Středočeském kraji

1. Kostel sv. Mikuláše ve Vinci,

2. Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory,

3. Hrad Český Šternberk;

k) v Ústeckém kraji

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně;

l) v kraji Vysočina

1. Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě,

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné;

m) ve Zlínském kraji

1. Evangelický kostel ve Velké Lhotě,

2. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(3) Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 vždy do 2 vyhotovení kopie katastrální mapy a ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a 1 vyhotovení zašle krajskému úřadu, v jehož působnosti se národní kulturní památka podle odstavce 1 nachází.

§ 2

Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím byly poškozeny kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr kultury: Mgr. Jehlička v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v Jihočeském kraji

1.

Název: Zámek Orlík
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 876/2 v k.ú. Orlík nad Vltavou a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Písek
Obec: Orlík nad Vltavou
Katastrální území: Orlík nad Vltavou
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 122, 177, 235, 344
pozemkové parcely: 41, 46, 49, 56, 63, 87/1, 87/2, 87/3, 93, 94, 96, 99/1, 99/4, 99/5, 137/1, 137/2, 137/4, 137/5, 137/6, 801, 803, 805, 806, 807, 809, 825/7, 816, 825/1, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 825/7, 825/8, 832, 834, 835, 837, 839/2, 839/3, 839/4, 876/2
Budovy, čísla popisná: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Katastrální území: Kozlí u Orlíka
stavební parcely: 51/1, 51/2
pozemkové parcely: 176, 185/1, 185/2, 195, 204/2, 204/3, 206, 208, 215, 218, 223, 234/1, 235/2, 544/1, 851, 855, 856/1
Budova, číslo popisné: 23

2.

Název: Klášter premonstrátů v Milevsku
Popis: areál premonstrátského kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie a kostelem sv. Jiljí tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Písek
Obec: Milevsko
Katastrální území: Milevsko
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 530/1, 531, 532, 533/1, 533/2, 534, 535, 538, 539, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 543, 544, 545, 547, 549/2, 2536/2, 2603/1, 2603/2
pozemkové parcely: 1768, 1772, 1775, 1780, 1971, 1972, 1990
Budovy, čísla popisná: 556, 557, 558, 559, 561, 563, 567, 568, 569, 570

3.

Název: Vodní mlýn v Hoslovicích
Popis: areál vodního mlýna tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Strakonice
Obec: Hoslovice
Katastrální území: Hoslovice
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 63
pozemkové parcely: 1270/1, 1296, 1298, 1620, 1629
Budova, číslo popisné: 36

b) v Jihomoravském kraji

1.

Název: Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů
Popis: paleolitické archeologické naleziště na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou těch částí pozemků, které nebyly prohlášeny za kulturní památku, a ucelený soubor 207 movitých archeologických nálezů z období kultury lovců mamutů; seznam movitých archeologických nálezů s přesnou identifikací jednotlivých položek je uložen na Ministerstvu kultury a v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
Prostorové identifikační znaky:
Nemovité:
Okres: Břeclav
Obec: Dolní Věstonice
Katastrální území: Dolní Věstonice
Pozemky, parcelní čísla: 2232, 2256, 2269, 2307, 2311, 2312, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2406, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425
Movité: 93 movitých archeologických nálezů je uloženo v prostorách Moravského zemského muzea v Brně a 114 movitých archeologických nálezů je uloženo v prostorách Archeologického ústavu Akademie věd v Brně

2.

Název: Zámek Slavkov u Brna
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 967, 972 a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Vyškov
Obec: Slavkov u Brna
Katastrální území: Slavkov u Brna
Pozemky, parcelní čísla: 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973
Budova, číslo popisné: 1

3.

Název: Poutní kostel Jména Panny Marie ve Krtinách
Popis: areál poutního kostela Jména Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Blansko
Obec: Křtiny
Katastrální území: Křtiny
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 8, 11
Budovy, čísla popisná: 1, 72

c) v Karlovarském kraji

1.

Název: Klášter premonstrátů Teplá
Popis: areál premonstrátského kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Cheb
Obec: Teplá
Katastrální území: Klášter Teplá
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 3/1, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 5, 6/1, 6/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 50, 278, 314
pozemkové parcely: 1, 4, 5, 6, 15/1, 15/2, 50/2, 54/2, 61/2, 612/2, 612/3, 629
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23

2.

Název:Středověký důl Jeroným v Čisté
Popis:soubor podzemních prostor starého důlního díla pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a historický vstupní portál na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Sokolov
Obec:Rovná
Katastrální území:Čistá u Rovné
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 1600/1, 1600/3, 1664/8, 1709, 1722/3, 1952/1, 1952/8, 2016, 2083, 2140/1, 2202/1, 2202/5, 2202/6, 3153

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.

3.

Název: Rudá věž smrti v Ostrově
popis: budova věže smrti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Karlovy Vary
Obec: Ostrov
Katastrální území: Dolní Žďár u Ostrova
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 93/1

d) v Královéhradeckém kraji

1.

Název: Zámek Nové Město nad Metují
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Náchod
Obec: Nové Město nad Metují
Katastrální území: Nové Město nad Metují
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 754
pozemkové parcely: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 1994, 1995, 1996/1, 1998, 2033/4, 2033/5, 2033/8, 2033/9, 2033/11
Budovy, čísla popisná: 1201, 1202, 1211

2.

Název: Zámek Humprecht
Popis: budova zámku na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jičín
Obec: Sobotka
Katastrální území: Sobotka
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 363
Budova, číslo popisné: 363

3.

Název: Hrad Kost
Popis: areál hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jičín
Obec: Libošovice
Katastrální území: Podkost
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
pozemkové parcely: 14, 15
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 8

4.

Název: Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Náchod
Obec: Broumov
Katastrální území: Broumov
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 493

e) v Libereckém kraji

1.

Název: Hrad Grabštejn
Popis: areál hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Liberec
Obec: Chotyně
Katastrální území: Grabštejn
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 28
pozemkové parcely: 24/1, 34/2, 34/3, 35, 39/3, 339
Budova, číslo popisné: 21

2.

Název: Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Jablonné v Podještědí
Katastrální území: Jablonné v Podještědí
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1

f) v Moravskoslezském kraji

1.

Název: Lísková vila v Ostravě
Popis: budova vily na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava
Obec: Ostrava
Katastrální území: Slezská Ostrava
Pozemek, parcelní číslo: 1359
Budova, číslo popisné: 1406

g) v Olomouckém kraji

1.

Název: Národní dům v Prostějově
Popis: areál Národního domu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 7708
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Prostějov
Obec: Prostějov
Katastrální území: Prostějov
Pozemky, parcelní čísla: 288, 289, 7708
Budova, číslo popisné: 218

2.

Název: Vodní elektrárna v Třeštině
Popis: vodní elektrárna tvořená budovou a dalšími nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku, s výjimkou nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Šumperk
Obec: Třeština
Katastrální území: Třeština
Pozemek, parcelní číslo: 486
Budova, číslo popisné: 72

h) v Pardubickém kraji

Název: Radnice v Poličce
Popis: budova radnice a další nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Svitavy
Obec: Polička
Katastrální území: Polička
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 1
pozemková parcela: 5913/1
Budova, číslo popisné: 2

i) v Plzeňském kraji

1.

Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Popis: budova kostela a další nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň-jih
Obec: Přeštice
Katastrální území: Přeštice
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 269
pozemková parcela: 1377

2.

Název: Selský dvůr v Plzni-Bolevci
Popis: budovy a další nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň
Obec: Plzeň
Katastrální území: Bolevec
Pozemky, parcelní čísla: 1008, 1009/1
Budova, číslo popisné: 1

j) ve Středočeském kraji

1.

Název: Kostel sv. Mikuláše ve Vinci
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Mladá Boleslav
Obec: Vinec
Katastrální území: Vinec
Pozemek, parcelní číslo: 43

2.

Název: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kutná Hora
Obec: Církvice
Katastrální území: Jakub
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 33

3.

Název: Hrad Český Šternberk
Popis: areál hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Benešov
Obec: Český Šternberk
Katastrální území: Český Šternberk
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 43, 65, 81
pozemkové parcely: 75/2, 76, 77, 78, 90/1, 159, 160, 520, 521, 533
Budova, číslo popisné: 1

k) v Ústeckém kraji

Název: Kostel sv. Floriána v Krásném Březně
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem
Katastrální území: Krásné Březno
Pozemek, parcelní číslo: 6

l) v kraji Vysočina

1.

Název: Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě
Popis: budova kostela na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jihlava
Obec: Jihlava
Katastrální území: Jihlava
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4

2.

Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jihlava
Obec: Polná
Katastrální území: Polná
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 2

m) ve Zlínském kraji

1.

Název: Evangelický kostel ve Velké Lhotě
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Vsetín
Obec: Velká Lhota
Katastrální území: Velká Lhota u Valašského Meziříčí
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 50

2.

Název: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě
Popis: areál poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, s výjimkou staveb a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Velehrad
Katastrální území: Velehrad
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Budovy, čísla popisná: 1, 206, 305
Přesunout nahoru