Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/2008 Sb.Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin

Částka 47/2008
Platnost od 30.04.2008
Účinnost od 30.04.2008
Zrušeno k 14.01.2017 (451/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2008

o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin

Český báňský úřad stanoví podle § 25k zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.:


§ 1

Vzory

(1) Vzor žádosti – povolení pro nabývání výbušnin mezi organizacemi v rámci České republiky1) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti – povolení pro předávání a tranzit výbušnin na území Společenství2) je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti – povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin3) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, jehož nedílnou součástí je Mezinárodní importní certifikát.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda: Ing. Pěgřímek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2008 Sb.

Vzor - Žádost - povolení pro nabývání výbušnin mezi organizacemi v rámci České republiky
Vzor - Žádost - povolení pro nabývání výbušnin mezi organizacemi v rámci České republiky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 153/2008 Sb.

Vzor - Žádost - povolení pro předávání a tranzit výbušnin v rámci Společenství
Vzor - Žádost - povolení pro předávání a tranzit výbušnin v rámci Společenství

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb.

Vzor - Žádost - povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Vzor - Žádost - povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin

Poznámky pod čarou

1) § 25 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.

2) § 25 odst. 3 a § 25d zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.

3) § 25c a 25d zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.

Přesunout nahoru