Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

Částka 47/2008
Platnost od 30.04.2008
Účinnost od 01.05.2008
Zrušeno k 18.08.2014 (166/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

ze dne 16. dubna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Odznaky na čelní části pokrývky hlavy, textilní znaky, identifikační číslo a stejnokrojové knoflíky jsou vyobrazeny v příloze č. 1.

2. V § 3 odst. 2 ve větě druhé se slova „a košile světle modré barvy“ zrušují.

3. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Služební průkazy se na čelní straně typově odlišují vodorovným pruhem o rozměrech 7×17 mm umístěným uprostřed 3 mm pod státním znakem České republiky, v barvě

a) červené, jde-li o průkazy vydávané generálnímu řediteli Vězeňské služby a jeho náměstkům,

b) žluté, jde-li o průkazy vydávané ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby,

c) zelené, jde-li o průkazy vydávané příslušníkům odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby.

(8) Vzory typově odlišných služebních průkazů jsou uvedeny v příloze č. 7.“.

4. V příloze č. 1 se hodnostní označení příslušníků Vězeňské služby České republiky zrušuje, a to včetně grafického znázornění.

5. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

VZORY TYPOVĚ ODLIŠNÝCH SLUŽEBNÍCH PRŮKAZŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru