Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Částka 47/2008
Platnost od 30.04.2008
Účinnost od 01.05.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 147/2008 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 v roce 2021

Cílem novely nařízení vlády, kterým se mění 16 dotačních nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2021, je reagovat na nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/540 ze dne 26. března 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.04.2021 v částce č. 73 pod číslem 177/2021 Sb. s účinností od 01.05.2021
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Cílem novely nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období. Proto je nezbytné upravit podmínky poskytování dotací pro navazující ekologické zemědělství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.02.2021 v částce č. 25 pod číslem 55/2021 Sb. s účinností od 01.03.2021
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Předmětem nařízení vlády jsou pouze legislativně technické nezbytné změny 16 dotačních nařízení vlády, které reagují na nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020 kterým dochází k posunutí jednotného termínu podávání žádostí o evropské zemědělské dotace, a to až k 15. červnu 2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2020 pod číslem 217/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Hlavním cílem novely nařízení vlády je odstranění možnosti zařazení do opatření porostního typu 8 – topolový, a to z důvodu zajištění souladu s novelizovanou vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.03.2020 pod číslem 64/2020 Sb. s účinností od 15.03.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Změny reagují na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí v roce 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2017 pod číslem 314/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Nařízení vlády provádí legislativně technické změny v normativních odkazech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.02.2017 pod číslem 49/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Novela reflektuje potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2016. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2017 pod číslem 36/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2016 podání žádosti o dotaci na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.01.2016 pod číslem 29/2016 Sb. s účinností od 01.02.2016
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Novela nařízení vlády prodlužuje termín pro doručení žádostí o dotace pro rok 2015.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.05.2015 pod číslem 113/2015 Sb. s účinností od 13.05.2015