Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 138/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 44/2008
Platnost od 25.04.2008
Účinnost od 01.07.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX