Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 138/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138
Čísloč. 138/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138">
Zákon č. 138/2008 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 138/2008 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138]Zákon č. 138/2008 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 138/2008 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 138/2008 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 138/2008 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138 Zákon č. 138/2008 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 138/2008 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 138/2008 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-138


Zpět na předpis