Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 117/2008 Sb.Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě

Částka 38/2008
Platnost od 15.04.2008
Účinnost od 01.06.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

117

ZÁKON

ze dne 19. března 2008

o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě1) zahájí činnost dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Rozvrhem práce se stanoví, které věci, napadlé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona u Krajského soudu v Brně, dokončí pobočka v Jihlavě.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 odst. 3 a příloha č. 6 bod 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Přesunout nahoru