Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Částka 33/2008
Platnost od 01.04.2008
Účinnost od 01.04.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

VYHLÁŠKA

ze dne 13. března 2008,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se mění takto:

Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídlaFinanční limity
Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let 
  snídaně5,50 až 10,50
  přesnídávka4,50 až 7,00
  oběd11,00 až 20,00
  svačina4,50 až 7,00
  večeře9,50 až 14,50
  Celkem (celodenní)35,00 až 59,00
  na nápoje2,00 až 4,00
2. Strávníci 7 -10 let 
  snídaně7,00 až 11,50
  přesnídávka5,50 až 9,50
  oběd13,50 až 26,00
  svačina4,50 až 7,00
  večeře11,00 až 20,00
  Celkem (celodenní)41,50 až 74,00
3. Strávníci 11 -14 let 
  snídaně7,50 až 12,50
  přesnídávka5,50 až 9,50
  oběd15,00 až 27,50
  svačina4,50 až 7,00
  večeře12,00 až 22,00
  Celkem (celodenní)44,50 až 78,50
4. Strávníci 15 a více let 
  snídaně7,50 až 13,50
  přesnídávka5,00 až 9,50
  oběd16,00 až 29,50
  svačina3,50 až 5,00
  večeře14,00 až 27,50
  Celkem (celodenní)46,00 až 85,00
  II. večeře7,00 až 12,50

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze úměrně se zvýšením výživových dávek zvýšit horní limit na nákup potravin. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.


Ministr: Mgr. Liška v. r.

Přesunout nahoru